Gyors Árajánlatkérés »

Milyen nyelvről kéri a fordítást?

Milyen nyelvre kéri a fordítást?

Hány oldal, vagy leütés a szöveg?

Mikorra legyen kész a fordítás?

Itt feltöltheti a fordítandó fájlokat, vagy bemásolhatja a fordítandó szövegeket.
(Az 5 Mbyte-nál nagyobb fájlokat küldje el e-mailben.)

Ford�t�s, szakford�t�s referenci�k Ford�t�s, szakford�t�s referenci�k

Fordítás, szakfordítás
41 nyelven

Fordítás, szakfordítás kedvező árakon, rövid határidővel

Fordítási nyelvek:

angol, német, francia, orosz, lengyel, arab, bolgár, bosnyák, cseh, dán, finn, görög, héber, holland, horvát, japán, kínai, lett, litván, macedón, magyar, norvég, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán, vietnami.

Fordítási szakterületek

jogi fordítás, gazdasági fordítás, műszaki fordítás, reklám fordítás, egészségügyi fordítás, élelmiszeripari fordítás, mezőgazdasági fordítás, gyógyszeripari fordítás, biotechnológiai fordítás, vegyipari, környezetvédelmi fordítás, szoftver fordítás, könyv fordítás, film fordítás, weboldal fordítás.

Fordítási szakterületek:

A felsorolt szakterületek mellett cégokmányok, katalógusok, pályázatok, szerződések, üzleti levelek, hivatalos dokumentumok fordítását, hivatalos fordítását is vállaljuk. További leggyakoribb fordítandó szövegek:

 • cégkivonat fordítás, társasági szerződés fordítás, aláírási címpéldány fordítás, alapító okirat fordítás, alapszabály fordítás, SzMSz fordítás,
 • vállalkozási szerződés fordítás, szerződés fordítás, megállapodás fordítás,
 • pályázat fordítás,
 • bizonylat, mérleg fordítás, eredménykimutatás, számla fordítás,
 • tulajdoni lap fordítás,
 • üzleti jelentés fordítás, könyvvizsgálói jelentés fordítás.

A fentieken felül vállaljuk még különböző dokumentumok fordítását:

 • Adásvételi szerződés fordítás, bérleti szerződés fordítás, lízingszerződés fordítás,
 • átadás-átvételi jegyzőkönyv fordítás, banki irat, kezességvállalás, hitelszerződés fordítás, reklámszerződés fordítás,
 • Vállalkozói keretszerződés fordítás, márkakereskedői szerződés, hűségszerződés fordítás,
 • közbeszerzés fordítás, ajánlattételi felhívás, árajánlat fordítás,
 • konszolidált mérleg fordítás, éves mérleg fordítás, éves beszámoló fordítás,
 • közgyűlési jegyzőkönyv fordítás, közjegyzői okirat fordítás,
 • uniós pályázat fordítás, EU pályázat fordítás, pályázati kiírás, pályázati űrlap, pályázati adatlap fordítás, költségvetés fordítás, pályázati dokumentáció fordítás
 • gép, berendezés kezelési utasítás fordítás, gépkönyv fordítás, használati utasítás fordítás, kezelési és karbantartási útmutató, kezelési útmutató fordítás, műszaki leírás, műszaki dokumentáció fordítás,
 • műszaki tanulmány fordítás, műszaki engedély fordítás, műszaki jelentés fordítás, műszaki rajz fordítás, specifikáció fordítás, építési és gyártási dokumentáció szakfordítás, biztonsági adatlap fordítás,
 • technológiai leírások fordítását: tenderdokumentáció, termékleírás fordítás,
 • energetikával, nukleáris biztonsággal, atomenergiával kapcsolatos műszaki dokumentációk, tervdokumentációk, biztonsági elemzések fordítása,
 • bírósági iratok fordítását: bírósági határozat, perirat, rendőrségi jegyzőkönyv fordítás, gyámügyi eljárás dokumentáció fordítás, hagyatéki eljárás dokumentáció fordítás, hatósági előírások, határozatok fordítását,
 • munkaszerződés fordítás,
 • minőségbiztosítási anyagok fordítását: minőségbiztosítási dokumentáció, minőségbiztosítási terv fordítás, minőségbiztosítási kézikönyv fordítás, minőségügyi kézikönyv fordítás, tanúsítvány fordítás,
 • szabadalom fordítás,
 • szoftverek honosítását: szoftver fordítás, szoftver lokalizáció, szoftver honosítás, szoftverdokumentáció fordítás, szoftverleírás fordítás, harverleírás fordítás,
 • konferencia anyagok, oktatási anyagok fordítását,
 • újságcikk fordítás, könyvfordítás, katalógus fordítás,
 • étlap fordítás, menüsor fordítás,
 • weboldal fordítás, lokalizálás, weblap fordítás, honlap fordítás,
 • fordítás fordítómemóriával.

Szakfordítás:

Egyes esetekben a fordítási feladat túlmutat az egyszerű fordítói munkán, mivel egy szakfordítás elkészítése az egyszerű fordítási feladatnál nagyobb felkészültséget, háttérismeretet, gyakorlatot és szakmai tudást és esetenként némi kutató munkát is igényel, mivel sok esetben egy szó, kifejezés megfelelő fordítása nem található meg a szótárakban.

A gyakorlat az, hogy a különböző szakszövegek fordítása során nem csak átültetjük a szavakat, mondatokat a másik nyelvre, hanem különös tekintettel kell lenni a forrásnyelvi gazdasági, kulturális környezetre is. Ismerni kell az adott nyelven alkalmazott, vagy elfogadott szakkifejezéseket, terminológiákat, és egyes kifejezések esetében szükség szerint fel kell kutatni a megfelelő célnyelvi kifejezéseket, szakszavakat különböző segédanyagok, terminológiagyűjtemények, glosszáriumok segítségével.

Főleg jogi szövegek fordítása esetén nyújthatnak segítséget az egyes szófordulatok, kifejezések célnyelvre átültetésében a különböző szöveggyűjtemények és korpuszok.

Fordítás számos nyelven:

Fordítási nyelvek:

Jelenleg az angol, német, francia, orosz, lengyel, szlovák és román nyelv mellett további 34 nyelven nyújtunk professzionális fordítási szolgáltatásokat partnereinknek.

Lektorálás:

Tudjon meg többet lektorálási szolgáltatásainkkal kapcsolatban a lektorálás linkre kattintva, vagy érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a 06-1-210-2488-as telefonszámon, vagy a forditas@gyorsforditas.hu e-mail címen.

Fordítási helyszínek:

Többek között az alábbi városokban és megyeszékhelyeken nyújtunk professzionális fordítási szolgáltatásokat ügyfeleinknek:

Az alábbi megyeszékhelyeken kívül számos további városban nyújtunk professzionális fordítási szolgáltatásokat partnereinknek.

Cégokmányok, cégkivonatok fordítása:

Vállaljuk cégokmányok fordítását, cégkivonat fordítását, társasági szerződés fordítását, aláírási címpéldány fordítását, alapító okirat, alapszabály fordítását.

Hivatalos fordítás:

Hivatalos fordítás, tanúsítással ellátott fordítás:

Nem minden esetben szükséges hiteles fordítás. Cégokmányok, pályázati anyagok, szerződések, stb. esetében sok esetben elfogadott a fordítóiroda által készített hivatalos fordítás is.

Ilyen esetben a lefordított és lektorált anyagokat az adott nyelven záradékkal és fordítóirodánk pecsétjével látjuk el, mely igazolja, hogy a fordítást a Gyors Fordítás.hu Fordítóiroda készítette és az elkészült fordítás tartalmilag és szerkezetileg megegyezik az eredeti dokumentummal. (Természetesen a forrásdokumentum "eredetiségét" nem vizsgáljuk.)

FONTOS: egy fordítóiroda által készített hivatalos fordítás, tanúsított fordítás, vagy bármely fordítóiroda által kiállított hitelesítési záradék nem egyezik meg az állami hitelesítéssel (Fordításhitelesítés).

FONTOS: magániratok hivatalos fordítását irodánk nem vállalja.

Hivatalos fordítás DÍJMENTESEN:

Fordítóirodánk a megrendelő kérésére díjmentesen látja el a hivatalos fordítást tanúsító hitelesítési záradékkal az elkészült fordítást.

Hivatalos fordítással kapcsolatban a 06-1-210-2488-as telefonszámon és a forditas@gyorsforditas.hu e-mail címen érdeklődhet fordítóirodánknál.

Közbeszerzés fordítás

Közbeszerzési eljárás során hiteles fordítás helyett olcsóbb lehet az úgynevezett Felelős Fordítás:

Közbeszerzési eljárások során sem minden esetben szükséges a drága és időigényes hiteles fordítás. Amennyiben az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban lehetővé teszi, elegendő az olcsóbb és gyorsabb úgynevezett Felelős Fordítás is.

Hiteles fordítás:

Ki készíthet Hiteles Fordítást?

A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást,fordításhitelesítést, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet, így arra fordítóiroda nem jogosult.

A hiteles fordítás viszont jelentős költségtöbblettel járhat, ezért érdemes először tisztázni, hogy az adott esetben valóban Hiteles Fordítás szükséges-e, vagy megfelelő a fordítást végző fordítóiroda által kibocsátott hitelesítési záradék is.

Hiteles fordítás külföldi ügyintézés során:

Gyakran kérdésként merül fel, hogy szükség van-e hiteles fordításra például külföldi ügyintézés során. Erről és további hasznos tudnivalókról itt tájékozódhat: Hiteles fordítás, hivatalos fordítás.