több mint 120.148.000 lefordított karakter

számos nyelven és szakterületen

acer
akoznobel_logo
pepsiamericas
unilever2
hays
dchem
synergon2
manuli
otpfakt2
orco
harman
sga
timex1
trane
bookline
cbre5
dupont
Honda 4002
sicilog
tikkurila
trenkwaldermultiman
syngenta2
alpla
albacomp

41 fordítási
nyelv

Az angol, német, francia, orosz, lengyel, szlovák és román nyelv mellett további 34 nyelven nyújtunk professzionális fordítási, szakfordítási, lektorálási és tolmácsolási szolgáltatásokat partnereinknek.

Számos szakterület

Jogi fordítás, gazdasági fordítás, műszaki fordítás, reklám fordítás, egészségügyi fordítás, élelmiszeripari fordítás, mezőgazdasági fordítás, gyógyszeripari fordítás, biotechnológiai fordítás, vegyipari, környezetvédelmi fordítás, szoftver fordítás, könyv fordítás, film fordítás, weboldal fordítás.

Cégokmány fordítás

Cégokmányok fordítása rövid határidővel, cégkivonat fordítás, társasági szerződés fordítás, aláírási címpéldány fordítás, alapító okirat, alapszabály fordítás.

több mint 3.000 elégedett ügyfél

próbálja ki szolgáltatásunkat

Fordítási Helyszínek

Többek között az alábbi városokban és megyeszékhelyeken nyújtunk professzionális fordítási szolgáltatásokat ügyfeleinknek: fordítás Budapest, fordítóiroda Budapest, fordítás Székesfehérvár, fordítóiroda Székesfehérvár, fordítás Győr, fordítóiroda Győrfordítás Miskolcfordítás Debrecenfordítás Kecskemét

Hivatalos fordítás

Adásvétel, szerződéskötés, külföldi cégalapítás, bankszámlanyitás, és számos további esetben lehet szükség hivatalos fordításra, vagy hiteles fordításra, fordítóiroda általi ellenjegyzésre, záradékra.

Tolmácsolás

Tolmácsolás, kísérő tolmács és szinkron tolmács biztosítása rendezvényekre, konferenciákra, építkezésekre és ipari beruházásokra.

Ügyfeleink mondták:

“Nagyon köszönjük a gyors munkájukat, igazán elégedettek voltunk a minőséggel és gyorsasággal is!”

Z. Blankaügyvezető

“Korrekt ár és gondos minőség. Máskor is önökhöz fordulunk!”

L. GabriellaAdminisztrátor

Értékeink:

Gyorsaság
Kedvező ár
Képzett nyelvi szakemberek

Gyakran fordított dokumentumok:

» Adásvételi szerződés fordítás, bérleti szerződés fordítás, lízingszerződés fordítás,
» átadás-átvételi jegyzőkönyv
fordítás, banki irat, kezességvállalás, hitelszerződés fordítás, reklámszerződés fordítás,
» Vállalkozói keretszerződés fordítás, márkakereskedői szerződés, hűségszerződés fordítás,
» munkaszerződés fordítás,
» közbeszerzés fordítás, ajánlattételi felhívás, árajánlat fordítás,
» konszolidált mérleg fordítás, éves mérleg fordítás, éves beszámoló fordítás,
» közgyűlési jegyzőkönyv fordítás, közjegyzői okirat fordítás,
» uniós pályázat fordítás, EU pályázat fordítás, pályázati kiírás, pályázati űrlap, pályázati adatlap fordítás, költségvetés fordítás, pályázati dokumentáció fordítás
» gép, berendezés kezelési utasítás fordítás, gépkönyv fordítás, használati utasítás fordítás, kezelési és karbantartási útmutató, kezelési útmutató fordítás, műszaki leírás, műszaki dokumentáció fordítás,
» műszaki tanulmány fordítás, műszaki engedély fordítás, műszaki jelentés fordítás, műszaki rajz fordítás, specifikáció fordítás, építési és gyártási dokumentáció szakfordítás, biztonsági adatlap fordítás,
» technológiai leírások fordítását: tenderdokumentáció, termékleírás fordítás,
» energetikával, nukleáris biztonsággal, atomenergiával kapcsolatos műszaki dokumentációk, tervdokumentációk, biztonsági elemzések fordítása,
» bírósági iratok fordítását: bírósági határozat, perirat, rendőrségi jegyzőkönyv fordítás, gyámügyi eljárás dokumentáció fordítás, hagyatéki eljárás dokumentáció fordítás, hatósági előírások, határozatok fordítását,

» minőségbiztosítási anyagok fordítását: minőségbiztosítási dokumentáció, minőségbiztosítási terv fordítás, minőségbiztosítási kézikönyv fordítás, minőségügyi kézikönyv fordítás, tanúsítvány fordítás,
» szabadalom fordítás,
» szoftverek honosítását: szoftver fordítás, szoftver lokalizáció, szoftver honosítás, szoftverdokumentáció fordítás, szoftverleírás fordítás, harverleírás fordítás,
» konferencia anyagok, oktatási anyagok fordítását,
» újságcikk fordítás, könyvfordítás, katalógus fordítás,
» étlap fordítás, menüsor fordítás,
» weboldal fordítás, lokalizálás, weblap fordítás, honlap fordítás,
» fordítás fordítómemóriával.

Szakfordítás számos szakterületen:

Egyes esetekben a fordítási feladat túlmutat az egyszerű fordítói munkán, mivel egy szakfordítás elkészítése az egyszerű fordítási feladatnál nagyobb felkészültséget, háttérismeretet, gyakorlatot és szakmai tudást és esetenként némi kutató munkát is igényel, mivel sok esetben egy szó, kifejezés megfelelő fordítása nem található meg a szótárakban.

A gyakorlat az, hogy a különböző szakszövegek fordítása során nem csak átültetjük a szavakat, mondatokat a másik nyelvre, hanem különös tekintettel kell lenni a forrásnyelvi gazdasági, kulturális környezetre is. Ismerni kell az adott nyelven alkalmazott, vagy elfogadott szakkifejezéseket, terminológiákat, és egyes kifejezések esetében szükség szerint fel kell kutatni a megfelelő célnyelvi kifejezéseket, szakszavakat különböző segédanyagok, terminológiagyűjtemények, glosszáriumok segítségével.

Főleg jogi szövegek fordítása esetén nyújthatnak segítséget az egyes szófordulatok, kifejezések célnyelvre átültetésében a különböző szöveggyűjtemények és korpuszok.

Szakfordítás lehet szükséges például az alábbi esetekben:

» cégkivonat fordítás, társasági szerződés fordítás, aláírási címpéldány fordítás, alapító okirat fordítás, alapszabály fordítás, SzMSz fordítás,
» vállalkozási szerződés fordítás, szerződés fordítás, megállapodás fordítás,
» pályázat fordítás,
» bizonylat, mérleg fordítás, eredménykimutatás, számla fordítás,
» tulajdoni lap fordítás,
» üzleti jelentés fordítás, könyvvizsgálói jelentés fordítás.

Közbeszerzés fordítás

Közbeszerzési eljárás során hiteles fordítás helyett olcsóbb lehet az úgynevezett Felelős Fordítás:

Közbeszerzési eljárások során sem minden esetben szükséges a drága és időigényes hiteles fordítás. Amennyiben az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban lehetővé teszi, elegendő az olcsóbb és gyorsabb úgynevezett Felelős Fordítás is.