Angol fordítás magas színvonalon

Az angol fordítás egyre fontosabb a vállalkozások mindennapi életében. Legyen szó irodai szoftverek, dokumentációk, szerződések, ismertetők, levelezések vagy akár egy honlap szöveges tartalmainak fordításáról, a jó minőségű fordítás ma már elengedhetetlen követelmény a vállalkozások számára. Hiszen megfelelő minőségű angol fordítás nélkül ma már elképzelhetetlen a megjelenés a külföldi piacokon.

Angol szakfordítás és lektorálás

Néhány nemrég készített angol fordításunk:

» Bírósági határozatok fordítása angol nyelvről magyar nyelvre több mint 600 oldal terjedelemben.
» Bank általános szerződési feltételek fordítása, 38 oldal
» Belső üzleti szabályzatok, útmutatók fordítása, 60 oldal
» Mérleg fordítás, több üzleti év, 80 oldal
» Beszámoló, eredménykimutatás fordítás, több üzleti év, 130 oldal
» Adóhatósági határozat fordítás, 18 oldal
» Ügyfél tájékoztató fordítás, 8 oldal
» Weboldalak fordítása, 55 oldal
» Szoftver lokalizáció, 80 oldal

Az angol nyelv ma már világnyelv, statisztikák szerint mára körülbelül 446 millió ember anyanyelve, 650 millióan beszélik jól és 2-3 milliárdra tehető azok száma, akik értenek néhány szót angolul. A fejlett közoktatással rendelkező országok szinte mindegyikében idegen nyelvi tantárgy.

Napjainkban ajánlatos angol fordító segítségét kérni fontosabb szövegek esetében, hiszen egy saját fordítás nem biztos, hogy megfelelő stílusú és szóhasználatú egy hivatalos szöveg esetében. Az angol nyelv szókincse 500-600 ezerre tehető, mivel néhány kivételtől eltekintve nem használ összetett szavakat. Két alapvető forrása az ógermán, melyből az angol maga kifejlődött és a latin, melyet a francián keresztül építette a nyelvbe. Számos szónak van ógermán és latin eredetű változata is. A germán eredetű általában a köznyelvi, a latin pedig a hivatalosabb hangzású. Ez a kettősség a középkorra vezethető vissza, mikor az úri nyelvnek a francia számított, míg a parasztok az angolt beszélték.

Érdekes, hogy a többesszámot egyszerű, szóvégi „–s” jelzi, de akadnak kivételek is, melyek vagy a régi óangolból származnak, vagy a középkorban beszivárgott, leginkább latin eredetű jövevényszavak közül kerülnek ki.

Az időbeni folyamatok befejezettségének vagy befejezetlenségének kifejezése más nyelvekhez hasonlóan fejlett és logikus. Számnevei a régmúlt tizenkettes számrendszerét idézik, a számoknak egytől tizenkettőig saját nevük van. Igeragozása meglehetősen egyszerű, az alanyt nem az ige ragja, hanem maga a személyes névmás jelöli, így ez utóbbi elhagyhatatlan. Tegező formula már körülbelül 200 éve nem létezik.

Az Európai Unió piaci lehetőségeinek köszönhetően a magyar cégek is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a nyugati-európai piacokon való megjelenésre. Az angol, német és több más nyelvterület üzleti lehetőségei rákényszerítik a cégeket, hogy munkavállalóik ne csak jól értsenek és kommunikáljanak ezeken a nyelveken, hanem jól működő, szakmai kapcsolatokat építsenek ki a megfelelő fordítási tapasztalattal rendelkező fordítóirodákkal céljaik sikeres megvalósítása érdekében.

Ma már alapkövetelmény a munkavállalók nyelvtudása, a nemzetközi érdekeltségekkel rendelkező cégek rendszerint úgy választanak alkalmazottakat célirányos feladatokra, hogy azok képesek legyenek folyékonyan kommunikálni a meglévő és a leendő külföldi partnerekkel. A napi üzleti kapcsolattartás mellett azonban számos olyan fordítási feladat is hárul a vállalkozásokra, melyek elvégzéséhez szakképzett és gyakorlott fordítói tapasztalat szükséges. Kiváltképp igaz ez azokra az esetekre, amikor nagyobb terjedelmű, vagy speciális szakértelmet igénylő dokumentációk fordítása válik szükségessé. Az ilyen feladatokat általában a vállalkozások, vállaltok nem képesek megfelelő minőségben belső munkatársakkal elvégezni, ezért gyakorlott és szakképzett fordítói, fordítóirodai segítséget vesznek igénybe.

Angol magyar fordítás, magyar angol fordítás

Az Európai Unió egyik hivatalos nyelve és munkanyelve, a számítástechnika és informatika nyelve. Ezt érzékelhetjük is, hiszen az angolról magyarra fordítás vagy a magyar-angol fordítás mára alapvetővé és szükségessé vált számos területen.

Az angol nyelvtanilag az ionizáló nyelvek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy a fő nyelvtani funkciókat a szavak sorrendje határozza meg. Emellett meglehetősen összetett nyelvtani szempontból is, a reflexió, azaz rendhagyás is megtalálható nyelvtanában, emellett némi agglutináló jellege is van, ami leginkább a köznapi használat során vehető észre. A modern angol nyelv egyszerű nyelvtana hozzásegítette a világnyelvvé váláshoz, hiszen az angolra fordítás vagy a fordítás angolról könnyen elérhető és könnyen megvalósítható volt, így sokat tanulták meg magát a nyelvet, válhatott közvetítővé két külön nyelv között is.

Magyarországon hosszú ideje az angol fordítás iránt a legnagyobb a kereslet, a legkeresettebb az angolról magyarra fordítás, második helyen pedig a magyarról angolra fordítás áll. Az általános hazai gyakorlat az, hogy a vállalkozások a külföldi piacra lépés során első lépésként általában angol nyelvre fordíttatja le különböző anyagaikat, hiszen már angol nyelven is jelentős új vásárlói közönséget érhetnek el.

Hasznos linkek:

Angol nyelvi lektorálás során a lektor a célnyelvre fordított szöveget nyelvtan, stílus és szóhasználat szempontjából ellenőrzi. Angol lektorálással kapcsolatban további részleteket az angol lektorálásról szóló oldalunkon talál.

Az angol nyelv története

Az angol nyelv története hosszú időre nyúlik vissza, három időbeni korszakra bontható, melyek az óangol, a középkori angol és a modern angol. Az óangol vagy más néven angol-szász: A vándorló angelek, jüttök, szászok Kr.u. 450 körül értek el a brit-szigetekig, ahol a keltákat visszaszorítva letelepedtek. Nyelvük a három népcsoport közösen beszélt nyelve az angol-szász volt. Ezt tovább alakították a dánokkal és norvégokkal való kommunikáció során, sok szót vettek át és a beszédstílus is változott. A szóvégi ragok elmaradása is ekkor vált jellemzővé, hiszen az akkori angoltól a dán a szóvégi ragok tekintetében tért csak el. Ezek elhagyásával könnyebben megértették egymást. 1000-1100 között kialakult az új rendszer, mikor a normannok elfoglalták Angliát, és a franciát tették meg hivatalos nyelvnek. Ekkor majdnem eltűnt az angol, mivel csupán az alsóbb rétegek beszélték. Az 1348-as pestis járvány mentette meg az angolt az utókor számára, mivel a népesség fogyásának okán egyre több, angolul beszélő ember töltött be tisztségeket, a franciát használó elit fogyatkozása miatt. Ebben az időben rengeteg latin eredetű szó ragadt meg az angolban és akkor alakult ki az is, hogy a nyers húsokat és az elkészítetteket máshogy nevezik. Aki az állatot nevelte, angolul beszélt, akinek az asztalára már elkészítve került, a franciát használta. Az 1500-as évek végére teljesen eltűnik a francia nyelv az angol területről és elkezdődött kifejlődni a napjainkban használt változat. A folyamat nem állt meg, az angol a legdinamikusabban fejlődő nyelv. Az angol fordítás olyannyira megkerülhetetlenné vált, hogy szinte minden szöveget megtalálunk angolra fordítva.

Nem csak történelmi korokra bonthatjuk az angol nyelv változatait, hanem területi alapon is találunk különbségeket. Az amerikai angol és brit angol sokban eltér egymástól, de mindkettő tökéletesen elfogadott és használt változat. E kettő között a szókincsben és kiejtésben találhatjuk meg az eltérést. Hasonlóan nem zavaró eltéréseket mutat az Ausztráliában használatos angol, de akadnak érdekesebb változatok is, mint például a Pidgin English, mely a Karib-tenger térségében beszélt, leegyszerűsített, afrikanizált változat. Létezik egy 850 szóra csökkentett műnyelv, melyet C. K. Ogden hozott létre, hogy megkönnyítse az általános használatot, de az anyanyelven angolul beszélőknek ez nehéz lehet, rengeteg benne a körülírás.

Az angol nyelv fontossága

Művészeknek vagy bárkinek, aki mondanivalójával az egész világnak szólna, az angol nyelv a népszerűség útja, hiszen a mondanivaló angolra fordítása szinte mindenki számára érthetővé vagy könnyen lefordíthatóvá válik. Például szövegek magyarról angolra fordítása, vagy eleve angolul írása manapság kifejezetten előtérbe került a művészek közt, mert a világhír felé vezető első lépés, hogy a világ számára érthetővé váljanak.

Az angol nyelv megkerülhetetlensége miatt rengeteg online fordító internetes oldal létezik a fordítási feladatokra, esetünkben angolról magyarra fordítás vagymagyarról angolra fordítás témakörében. Hasznos oldalak, ám ha a szövegünk, melyet lefordítani vagy lefordíttatni szeretnénk, fontos, inkább ne ezeket használjuk, hiszen egy szöveg esetében a fordítási feladatnak csak egy része a tárgyi tartalom és egy másik, ugyanolyan fontos része a szöveg stílusa, a szöveg írójának műveltségéről, temperamentumáról, a témához való viszonyulásáról kiállított szellemi, lelki kézjegye. Egy angol szerződés fordítása közben pedig lényegi hibákat lehet véteni, melyek a szerződés megértését gátolhatják, ezért fokozottan fontos a szakember segítsége.

Nagyon fontos emiatt, hogy a fordítási feladatokat olyan végezze, aki ismeri az adott nyelvterületeket, az ott élő embereket, szokásaikat, alapvető tapasztalataikat, temperamentumukat, képzettársításaikat, vagy éppen a szlenget, hiszen nem csak hivatalos, választékosan megírt, vagy szaknyelvi szövegek mehetnek keresztül azangol-magyar vagy magyar-angol fordítás procedúráján.

Hivatalos angol fordítás,  tanúsítással ellátott angol fordítás vagy hiteles angol fordítás:

Gyakori – főleg külföldi felhasználás esetén -, hogy nincs szükség hiteles fordításra, ezért minden esetben érdemes előzetesen érdeklődni, hogy az adott hivatalos dokumentum esetén elegendő-e egy fordítóiroda hivatalos fordítása is.