Fordítás, szakfordítás referenciák Fordítás, szakfordítás referenciák

Bolgár fordítás, lektorálás
és szakfordítás

Kérje gyors ajánlatunkat!

A bolgár fordítás

A bolgár ritkábban fordított nyelv, de ennek ellenére a bolgár fordítás fontos, mivel a kelet-európai régió országai közé tartozó Bulgária sok szállal kapcsolódik hazánkhoz, valamint egyben a térség gazdaságilag, politikailag egyik jelentős állama. Bulgária 2007 óta tagja az Európai Uniónak, így az uniós ügyekhez kapcsolódó bolgár fordítások is számottevőek, elsősorban a német bolgár, bolgár német fordítások kapnak szerepet a nemzetközi ügyekben, de a francia bolgár, bolgár francia, valamint a spanyol bolgár, bolgár spanyol fordítás szükségessége is gyakori.

Bulgária lakossága megközelítőleg 7.3 millió fő, de a bolgár nyelvet beszélők száma ennél magasabb, mintegy 9 millió. A bolgár nyelvet az anyaországon kívül használók jellemzően a környező kelet-európai államokban élnek, elsősorban Romániában, Görögországban, a Macedón Köztársaságban, vagy Moldáviában, de a volt Szovjetunió területén élő bolgár nyelvűek száma is tízezrekben mérhető. A bolgár fordítások terén ezért nem ritkák az orosz bolgár, bolgár orosz, vagy a román bolgár, bolgár román nyelvpárok sem.

A magyar bolgár, bolgár magyar fordítás jelentősége

Bulgária Magyarországhoz hasonlóan tagja az Európai Uniónak, az ENSZ-nek, a NATO-nak, valamint például a Nemzetközi Valutaalapnak, így az államközi és uniós ügyek intézése során gyakran van szükség hivatalos magyar bolgár fordításra és bolgár magyar fordításra is. Hazánk és Bulgária nem csupán a politikai, gazdasági közösségek, hanem a földrajzi közelség okán is hagyományosan szoros kapcsolatot ápol egymással, így a bolgár fordítások az üzleti életben is nap mint nap fontos szerephez jutnak. A bolgár fordítók munkájára szükség lehet alapító okiratok, árajánlatok, szabadalmak, kezelési utasítások fordításakor, illetve szoftver fordítás, lokalizáció esetén. Ezeken felül a mindennapi életben használatos dokumentációk bolgárról magyarra fordítása, vagy magyarról bolgárra fordítása is megkönnyíti a különféle ügyek intézését, az újságcikk fordításától, a honlap fordításán át, egészen az informatikai és műszaki, vagy éppen jogi fordításokig.

A két ország között nem csupán állami, hanem tudományos, kulturális, illetve turisztikai kapcsolatok is fennállnak. Utóbbi terület változatos fordítási munkákat igényel, ezek közé tartozik az utazási irodák és szállodák weboldalának fordítása, katalógusok, vagy prospektusok fordítása, szerződések fordítása, ajánlatok fordítása bolgárról magyarra, vagy magyarról bolgárra.

Bolgár szakfordítás, hiteles bolgár fordítások, lektorálás

Néhány nemrég elkészült bolgár fordítás:

» Bolgár cégdokumentumok fordítása, 14 oldal
» Bolgár szerződés fordítás, 21 oldal
» Bolgár cégkivonat, társasági szerződés és alapító okirat fordítás, 28 oldal
» Szoftver dokumentáció fordítás, 35 oldal

A bolgár dokumentumok esetében is szükség lehet a szövegek lektorálására. A bolgár lektorálás során a lektorok ellenőrzik a fordítás nyelvhelyességét és stílusát és ahol szükséges javítják a szöveget.

A hiteles, vagy hivatalos bolgár fordítás szükségességével kapcsolatban érdemes érdeklődni a felhasználás helyén, mivel jóval olcsóbb a fordítóiroda által készített un., hivatalos bolgár fordítás, vagy záradékkal ellátott fordítás, mint a hiteles fordítás.

A bolgár nyelv sajátosságai

A bolgár(bolgárul български език/bălgarszki ezik) az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik, azon belül annak szláv ágába, még pontosabban a délszláv csoportba. A bolgár nyelv történeti sajátossága, hogy gyakorlatilag teljes azonosságot mutat az óegyházi szláv, más néven az óbolgár nyelvvel. Mivel a keleti szláv nyelvek számtalan szót vettek át az óegyházi szlávból, így a környező országok nyelveiben sok a bolgárhoz hasonló kifejezés. A bolgár nyelvben ugyanakkor török eredetű szavak is jelentős számmal akadnak. Nyelvészeti érdekesség, hogy a bolgár nyelvben nincsenek nyelvtani esetek, ami egyedülálló a szláv nyelvek között, ugyanakkor a bolgárban vannak határozott névelők és több igeidő is. A szóbeli kiejtést illetően a bolgár keményebb hangzású, mint az orosz.

A bolgár rendelkezik a szláv nyelvek között a legrégebbi írásos dokumentációval, a bolgár nyelv története pedig négy fő korszakra tagolható. Történetében négy fő időszakot különböztetünk meg: az írásbeliség előtti ősszláv nyelv (a IX. század előtt), az óbolgár nyelv (IX-XI. sz.), a középbolgár nyelv (XII-XIV. sz.) és az újbolgár nyelv (XV. sz.-tól) korszakait. A bolgár írás cirill betűs, a mai bolgár ábécé 30 betűből áll. A bolgár három nyelvjárásra tagolható, ezek a bánáti bolgár, a macedón és a szabványos bolgár. Egyes nyelvészek szerint a macedón azonban nem is nyelvjárás, csupán politikai és kulturális okokból szétválasztott dialektus, ezt a feltevést erősíti, hogy a bolgár és a macedón nyelvek 99%-ban megegyeznek egymással.

A bolgár fordítás során nehézséget okozhat az eltérő, cirill betűs írásmód, valamint a nyelvjárási sajátosságok is megnehezíthetik esetenként a bolgár fordító dolgát.

A bolgár fordítás és szükségessége, felhasználása

A bolgár fordítás jelentősége magyar szempontból mind az üzleti, mind a magánjellegű ügyekben kiemelkedő. Mivel mindkét ország uniós tag, így a közösen benyújtott pályázatok, tenderdokumentációk, és a kapcsolódó hivatalos okiratok fordítása elengedhetetlen magyarról bolgárra, vagy bolgárról magyarra. Az üzleti világban a szoros gazdasági kapcsolatok révén gyakoriak a különböző jogi, pénzügyi, vagy éppen műszaki fordítási feladatok, mint például okiratok, szerződések fordítása, banki iratok fordítása, munkaszerződések fordítása. Jellemző még a különböző engedélyek, kezelési utasítások, jegyzőkönyvek, specifikációk, gyártási dokumentációk, weboldalak fordítása, vagy lízingszerződés, adásvételi szerződés, vállalkozási szerződés fordítások, megállapodás fordítások, tulajdoni lap fordítások, de a számla, bizonylat, mérleg, vagy beszámoló fordítások is jelentősek. A bolgár nyelv nehézsége, és a magyartól gyökeresen eltérő írásmódja miatt a hiteles és pontos magyar bolgár, bolgár magyar fordítások elkészítéséhez minden esetben szakképzett, a bolgár nyelvi sajátosságokat jól ismerő fordító munkájára van szükség.

Néhány hasznos weboldal:

» Bulgáriai magyar konzuli szolgálat
» Bolgár magyar szótár
» Bolgár információs gyűjtőoldal
» A Bolgár Köztársaság magyarországi nagykövetsége
» A Bolgár Kulturális Intézet honlapja

Fordítási hírek, érdekességek:

Fordítás árak, a fordítási díj Ft

Fordítás árak: Annak érdekében, hogy a legolcsóbb fordítási díjakat biztosíthassuk, a fordítási díjat mindig az adott fordítási feladathoz igazítjuk, mivel sok éves tapasztalat, hogy az előre meghatározott fordítás árak helyett sok esetben olcsóbb, kedvezőbb fordítási díj is meghatározható az adott feladattól függően. (Természetesen sok fordítóiroda a kényelmesebb – ugyanakkor a megrendelők számára kedvezőtlenebb – előre […]

Film fordítás, avagy a legendás nyolcadik utas

A fordítás, így a filmcímek fordítása is régóta sok esetben szenvedélyes viták tárgya. A központi kérdés általában az, hogy a fordítás megközelítőleg szó szerinti legyen inkább, tiszteletben tartva ezzel a forrásszöveget és az alkotók eredeti szándékát, címadását, avagy megengedhető, hogy a magyar cím akár egészen más jelentéstartalommal rendelkezzen. Egy cím angol magyar fordítása szinte mindig […]

Sok millió forintot érhet a nyelvtudás

Egy újabb kutatás szerint a nyelvtudás igencsak kifizetődő lehet. Amellett, hogy a nyelvtudással rendelkezők nagyobb eséllyel jutnak munkahelyhez, a nyelvismeret akár sok millió forint plusz jövedelmet is jelenthet, ráadásul jó nyelvtudással akár másodállást is vállalhatunk, például fordítást. Akár sok millió forint is lehet a különbség A nyelvtudás akár több százalékkal magasabb fizetést jelenthet, legalábbis erre […]

SEO és AdWords kampány fordítás

Többnyelvű SEO és AdWords kampányok Fontos fordítási feladat az egyes idegennyelvű SEO és AdWords kampányok nyelvi tervezése és fordítási, lokalizálási feladatainak ellátása, melybe a siker érdekében már a folyamat elején célszerű tapasztalt nyelvi szakembereket bevonni. Kampány fordítási feladatok Hódítson meg új piacokat és vegye igénybe egyedülálló “language seo” szolgáltatásunkat. Bízza kampányainak fordítási feladatait gyakorlott szakemberekre. […]

A fordítás folyamata

A fordítás minden esetben projekt tevékenység, amely több feladatot ölel magába. Maga a fordítási folyamat sem jellemzően rögtön a konkrét fordítás megkezdésével indul, hiszen először általában érkezik egy ajánlatkérés vagy telefonon, vagy elektronikus formában. A fordítás nyelve, ára, határideje és formátuma A telefonos érdeklődés esetén az ügyfél először általában a fordítás ára iránt érdeklődik. Ilyenkor […]

Fordítás tablettákkal?

Egy neves amerikai kutatóintézet szerint már 30 éven belül lehetséges lesz bármilyen információt, tudásanyagot tabletták segítségével az emberi szervezetbe juttatni. Ha mindez igazzá válik, eltűnhetnek a nyelviskolák, hétköznapi tevékenységgé válhat a fordítás, sőt az oktatás egésze okafogyottá válhat. Az alvás közbeni nyelvtanulás már működik. 30 éven belül itt a fordító tabletta? Nicholas Negroponte, a Massachusetts […]