Cseh fordítás

A cseh fordítás Magyarországon elsősorban Csehország közelsége, országaink régi, és hagyományosan jó államközi, diplomáciai együttműködése, és a mindebből fakadó szoros üzleti, gazdasági kapcsolatok miatt kiemelkedő. Cseh fordításra jellemzően a vállalkozások esetében leginkább különféle szerződések, vagy cégokmányok, fordítása, üzleti jelentés, megállapodás, vagy egy honlap, weboldal fordítása esetén van szükség. Magánjellegű ügyekben a csehre fordítás főképpen okiratok, banki iratok, határozatok, levelek fordítása során jelentős. A cseh fordítások területe roppant szerteágazó, számos esetben van szükség csehről magyarra fordításra és magyarról csehre fordításra uniós pályázatok, műszaki dokumentációk, vagy szoftverek vagy esetében is.

Csehország már több mint tíz éve az Európai Unió tagja, ebből következően a cseh nyelv egyben az Unió egyik hivatalos nyelve is, így nem véletlen, hogy számos esetben szükség van cseh fordításra, például uniós pályázatok fordítása, vagy az ezekhez kapcsolódó dokumentumok fordítása esetén (pályázati kiírás fordítása, pályázati űrlap fordítása, költségvetés fordítása), ezen felül a cseh és a többi uniós nyelv közötti fordítás is gyakori.

A cseh nyelvet a világon több mint tizenkét millióan beszélik, azonban Csehország lakossága csupán tíz és fél millió, a fennmaradó másfél milliónyi cseh beszélő más területeken, külföldön él. Nagyobb számú cseh nyelvet használó kisebbség található Ausztriában, Németországban és Szlovákiában, valamint nem meglepő módon a cseh nyelv szórványos használóival az Egyesült Államokban, illetve Kanadában is lehet találkozni. Mivel az Európai Unió egyik hivatalos nyelve a cseh, így számos fordítási párral rendelkezik. A leggyakoribb fordítási nyelvpárok a cseh német, német cseh, a cseh francia, francia cseh, és természetesen az angol cseh, cseh angol fordítások is számottevőek. Mindemellett az uniós államokban a szabad munkaerő áramlásból következően csaknem minden országban beszélik a csehet kisebb-nagyobb lélekszámban, tehát a cseh fordítás Európa csaknem minden országában szerephez jut. Tekintettel arra, hogy a cseh nyelv közeli rokonságban áll a szlovák nyelvvel, illetve vegyült a morva nyelvvel is, így problémát jelenthet ezek éles elválasztása egymástól.

A pontos és szöveghű cseh fordítás elkészítéséhez ezért a jelentéktelennek tűnő, de a gyakorlatban igen fontossá váló nyelvi különbségek miatt minden esetben szakmailag magas szintű, gyakorlott cseh fordító munkájára van szükség.

A cseh magyar és a magyar cseh fordítás fontossága

Ahogyan hazánk, úgy Csehország is tagja különböző európai és nemzetközi szervezeteknek (mint az ENSZ, maga az Európai Unió, vagy például a NATO), így országaink között számos államközi és egyéb megállapodás is születik, illetve a két ország közötti együttműködés folyamatos, ebből eredően a csehről magyarra fordítás és a magyarról csehre fordítás időről időre fontos szerephez jut. A cseh fordítás szükségessége megjelenik többek között közbeszerzésekhez, kapcsolódó fordítások, vagy gépkönyvek, konferencia anyagok fordítása során is.

Cseh-magyar közös tevékenységű vállalatok, cégek életében elengedhetetlen a társasági szerződés fordítása, alapító okirat fordítása, cégkivonat fordítása, eredménykimutatás, vagy az éves mérleg fordítása, és sok esetben egy-egy munkaszerződés fordítása, míg magánszemélyeknél inkább az adásvételi szerződések, bérleti szerződések, hitelszerződések, bírósági határozatok fordítása a jellemzőbb.

Cseh szakfordítás, hivatalos, vagy hiteles cseh fordítás és lektorálás

Néhány nemrég készült legfrissebb cseh fordításunk:

» Cseh katalógus fordítás, 88 oldal
» Cseh weboldal fordítás, 28 oldal
» Cseh szoftver fordítás, 40 oldal
» Cseh cégkivonat, szerződés fordítása, 35 oldal

Esetenként ajánlott a fordítások lektorálása is. A cseh lektorálás leginkább kiadványok, weboldalak, katalógusok esetén javasolt, mivel az esetleges elütések, hibák a lektorálás során felderíthetőek és javíthatóak.

Hiteles cseh fordításra mind a magyarországi mind a csehországi felhasználás során szükség lehet, akár vállalkozás alapítás, akár más hivatalos ügyintézés során. Célszerű azonban előzetesen mindig érdeklődni annál a hivatalnál, vagy banknál ahol a fordítás használva lesz, hogy pontosan milyen fordítást kérnek, mert sok esetben elegendő a jóval kedvezőbb árú úgynevezett hivatalos fordítás, vagy záradékkal ellátott fordítás is.

A cseh nyelv sajátosságai

A cseh nyelv <český jazyk> vagy <čeština> az indoeurópai nyelvcsalád, azon belül a nyugati szláv nyelvek tagja, legközelebbi rokona a szlovák nyelv. A cseh és a szlovák irodalmi nyelvek között nagyfokú kölcsönös érthetőség tapasztalható, így akár egy nyelv nyelvjárásainak is tekinthetőek. A cseh nyelv két fő nyelvjárási csoporttal rendelkezik, az egyik a csehországi, a másik a morvaországi nyelv, azonban a morva nyelvet egyesek különálló nyelvként kezelik, például a morvák hivatalos nyelvüknek nem a cseh nyelvet, hanem előbbit tekintik. Két évszázaddal ezelőtt a két nyelvet különállóként említették, napjainkban azonban az elfogadott nyelvészeti álláspont szerint a morva nyelvet inkább a cseh egyik dialektusaként tartják számon. A latin írásrendszerű cseh nyelv első írásos nyelvemléke a XIII. századból maradt fenn. Mára Csehországban háttérbe szorult a cseh irodalmi nyelv, és előtérbe került helyette az , azaz a közcseh, amely már olyannyira elterjedt az országban, hogy egyfelől homogenizálódott, másfelől ez lett a média nyelve is. Az irodalmi cseh, azaz a már csak az oktatásban, illetve a hivatali életben játszik szerepet. A cseh nyelv összetett helyzetéből, és dialektusainak eltéréseiből adódóan a pontos cseh fordítás elkészítéséhez minden esetben szakképzett, a cseh nyelvi sajátosságokkal tisztában lévő cseh fordító munkája szükséges.

A cseh fordítás és területei

Az Európai Uniós tagságnak köszönhetően számos dokumentum cseh fordítása válik szükségessé a felek közötti megállapodások során, így a különféle pályázati dokumentációk fordítása, jegyzőkönyvek fordítása, tervdokumentációk fordítása is lényeges területei a cseh fordításnak. A cseh nyelv gyakran fordított nyelvpárjai között a magyar is előkelő helyen szerepel, a földrajzi közelség, és a hagyományosan élénk cseh magyar gazdasági kapcsolatok miatt a cseh fordítások jelentősége állandó. Üzleti téren egyes dokumentációk, szerződések, engedélyek cseh magyar, magyar cseh fordítása gyakori, de a weblapok, számítástechnikai dokumentumok magyarra, csehre fordítása is megszokott. A közeli szomszédság miatt az ingatlan adásvételi szerződések, tulajdoni lapok cseh fordítása is rutin fordítói feladat. A mindkét országban tevékenykedő cégek számára feltétlenül szükséges a különféle gépek, berendezések kezelési utasításainak fordítása, műszaki tanulmányok, tenderdokumentációk, vagy éppen a vállalkozói keretszerződések fordítása. Az unión belüli államok közötti munkaerő áramlás szabadsága is érinti a fordítások témáit, nem ritkák ugyanis a munkaszerződés fordítások, a vállalkozói dokumentum fordítások, vagy éppen a bérléssel, adásvétellel kapcsolatos cseh fordítások sem. A cseh magyar, magyar cseh fordítás magántermészetű ügyekben is szerephez juthat, például családfakutatás során, mikor az egykori személyes okmányok, személyhez fűződő okiratok, régebbi hivatali dokumentációk fordítása válhat nélkülözhetetlenné.

Néhány hasznos oldal a Csehországi ügyintézéssel, vagy néhány szó fordításával kapcsolatban:

» Cseh nagykövetség,
» Szlovákiai szlovák magyar szótár, magyarról szlovákra fordítás esetén,
» Egy cseh online szótár,

Fordítási hírek, érdekességek: