A dán fordítás

A dán fordítás egyik fontos területe az uniós, vagy egyéb államközi ügyekhez kapcsolódó fordítási feladatok, , emellett számos különböző üzleti, vállalati ügyben van szükség egy vállalkozási szerződés, vagy ajánlattételi felhívás, vagy üzleti jelentés fordítására. Magánszemélyek esetében pedig inkább az okiratok, határozatok dán fordítása gyakori.

Dánia már több mint negyven éve tagja az Európai Uniónak, ebből kifolyólag a dán nyelv fontos helyet tölt be az európai nyelvek listáján. A dán fordítások gyakoriak az uniós pályázatok, illetve az azokhoz szükséges dokumentációk fordítása esetén, mint például a pályázati űrlapok, adatlapok, igazolások fordítása, pályázati dokumentáció fordítása. A dán és a többi uniós nyelv közötti fordítás gyakran napi szintű feladatot jelent az országok közötti együttműködésben, a leggyakoribb fordítási párok Európán belül a dán német, német dán, francia dán, dán francia, valamint az angol dán, dán angol fordítások.

A dán nyelvet megközelítőleg öt és fél millióan beszélik világszerte, azonban Dánia lélekszáma nagyjából megegyezik ezzel a számadattal, amiből arra lehet következtetni, hogy az országon belül többféle nyelvű (akár anyanyelvi) beszélő él. A Dánián belüli egyéb beszélt nyelvek közé tartozik a feröeri, a grönlandi, a német, illetve a török nyelv is, így a dán fordítások köre ezekre a nyelvekre is kiterjed. A dán nyelvet az ország határain kívül még Feröerben, Grönlandon, Izlandon, Németországban beszélik nagyobb számban (Schleswig-Holsteinben kisebbségi nyelvként tartják számon, ötvenezer dán beszélővel), de a dán jelen van Norvégiában és Svédországban is, valamint Argentínában, Kanadában és az USA-ban is.. A modern dán nyelvnek erősen redukáltak a hangjai, ezért a nyelv elsajátítása és megértése nagy kihívást jelent, ebből fakadóan különösen fontos, hogy a dán fordítást szakszerű, és a nyelvi sajátosságokat jól ismerő dán fordító végezze.

A dán magyar és a magyar dán fordítás fontossága

Magyarországhoz hasonlóan Dánia is tagja több nemzetközi szervezetnek az ENSZ-től a NATO-ig, valamint része a schengeni övezetnek, mint Magyarország. Így a két állam közötti együttműködéshez elengedhetetlen az országok közötti kommunikáció és a folyamatos kapcsolattartás, amit a dánról magyarra fordítás, vagy a magyarról dánra fordítás tesz lehetővé a hivatalos ügyek intézése során. A diplomáciai kapcsolatok mellett a dán fordítás szerepe jelentős az oktatási anyagok, konferencia anyagok fordítása, weblapok, könyvek, újságcikkek fordítása során. Dánia hazánkhoz hasonlóan mezőgazdaságilag fejlett ország, így az agrárium területéhez kapcsolódó dán magyar, magyar dán műszaki fordítások, tanulmány fordítások is gyakoriak.

Dán szakfordítás, lektorálás

Korábban készült dán szakfordítások:

» Műszaki specifikáció fordítás, 19 oldal
» Tender dokumentáció fordítás, 33 oldal

A dán nyelvről, vagy dán nyelvre fordított dokumentumok esetén attól függően, hogy később milyen célra lesznek használva a dokumentumok, javasolt lehet lektoráltatni az elkészült fordításokat, így a dán lektorálás elvégzését követően a dokumentum már nem tartalmaz elütéseket és helyesírási hibákat.

A dán nyelv sajátosságai

A dán nyelv egyike az északi germán nyelveknek (másnéven skandináv nyelvek), ezen belül az indoeurópai nyelvcsalád germán ágának egyik alcsoportjába tartozik, még szűkebben pedig a déli skandináv nyelvcsoporthoz sorolható. Írott formában a latin ábécét használja három diakritikus betűvel kiegészítve (Æ, Ø, Å). A magánhangzók száma 16, ezeket 9 betű jeöli, a mássalhangzók száma pedig 19. A legkorábbi dán nyelvemlékek törvényszövegekben maradtak fenn: ezek a keleti dán Skånske Lov és a nyugati dán Jyske Lov. Dániában nincs hivatalos nyelvet meghatározó nyelvtörvény, de az iskolákban, illetve a hivatalokban (főként a bíróságokon) természetesen a dán nyelvet használják. A standard dán nyelv vagy a Koppenhágában, valamint a város környékén beszélt nyelvjárásokon alapul, történetileg a standard dán nyelv a és nyelvjárásai közötti átmenetként alakult ki. Ezen kívül nem mutatható ki többféle regionális nyelvjárás, tehát egy olyan homogén nyelvről beszélhetünk, amely a nagyvárosi életforma (a dánok több mint 25% a nagyvárosokban él) miatt nem rendelkezik több variánssal. A dán nyelv nyelvjárásai a hatvanas évekre szinte teljesen elhaltak, a kisebb településen beszélt regionális nyelvet felváltotta a standard dán nyelv. Nyelvészeti szempontból három nyelvjárást különböztethető meg: a keleti dán <østdansk>: Bornholm, Scania és Halland nyelvjárásai (a mai Svédország területén), a szigeti dán <ømå>l vagy <ødansk>: Sjælland, Fyn, Lolland, Falster és Møn nyelvjárásai, és a jütlandi: mely észak-, kelet-, nyugat- és dél-jütlandira osztható. Hiába beszélik szinte csak elenyésző helyen a nyelvjárásokat, azok mégis problémát okozhatnak például a régebbi dokumentumok fordítása során, ezért a dán fordításokat a dialektusok kis száma és különbözősége ellenére szakképzett, a nyelvi anomáliákat ismerő dán fordítónak kell elvégeznie a megfelelő eredményért.

A dán fordítás és területei

Az európai uniós tagságnak és az országok közötti szoros együttműködésnek köszönhetően a dán fordítás több szempontból is alapvető részét képezi a hivatalos ügyek intézésének, így például egy vállalkozói keretszerződés, éves mérleg, vagy egy konferencia anyagainak fordítása, vagy akár egy szoftverdokumentáció fordítása is előfordul. Azonban olyan esetekben is fontos lehet a dán fordítás, mikor a hétköznapi élethez szükséges dokumentumok fordítása válik szükségessé mint: egy újságcikk, menüsor fordítása, katalógus fordítása, vagy éppen egy termékleírás-, vagy tanúsítvány-, vagy műszaki dokumentáció, gépkönyv fordítása. A dán magyar, magyar dán fordítás az élet megannyi területén napi szinten szükséges lehet, a jó minőségű dán fordítás elkészítéséhez pedig felkészült és gyakorlott dán fordító szükséges.