A finn fordítás

Bár a finn nem tartozik a könnyen és olcsón fordítható nyelvek közé, pályázatokhoz, közbeszerzésekhez kapcsolódóan, kereskedelmi ügyekben, vagy munkavállalás, házasságkötés, vagy letelepedés esetében is szükség van finn fordításra. Például szerződések, okiratok, mérlegek, jegyzőkönyvek, bírósági iratok, határozatok, engedélyek, műszaki dokumentációk, szoftverek, társadalombiztosítási igazolások, vagy cégalapításhoz, esetleg nyugdíj megállapításhoz szükséges iratok és igazolások finn fordítására van a leggyakrabban igény.

Finnország közel tíz éve tagja az Európai Uniónak, így a finn fordítás gyakran lényeges szereppel bír, Mivel a finn nyelv természetesen az unió egyik hivatalos nyelve is egyben, így számos más, szintén uniós tagállam nyelvére fordítják nap mint nap. Ebből fakadóan a finn a magyaron kívül számos fordítási nyelvpárral rendelkezik, melyek közül a leggyakoribbak a finn angol, angol finn és a finn német, német finn, de a finn-spanyol, spanyol finn nyelvpár is számottevő.

A finn nyelvet a világszerte több mint öt millióan beszélik, ugyanakkor Finnország lélekszáma ennél alacsonyabb, amiből az következik, hogy a finn nyelvet az anyaországon kívül több országban beszélik nagyobb számban. Ezekhez a területekhez tartozik Észtország, Norvégia, Oroszország és főképpen Svédország mintegy 250 ezer beszélővel, akik közül 20 ezer anyanyelvi finn, így a finnt Svédországban hivatalos kisebbségi nyelvként tartják számon. A felsoroltak mellett még számottevő finn közösségek találhatóak Ausztráliában és Németországban (tíz-tízezren), valamint Kanadában és az Egyesült Államokban (összesen nyolcvanezren). Finnországban érdekes módon kettő hivatalos nyelv létezik, az egyik természetesen a finn, amelyet a népesség 93% beszél, a másik a finnországi svéd (6%), míg a fennmaradó 1% a bevándorlók nyelveiből (javarészt arab) tevődik össze.

Annak ellenére tehát, hogy a beszélők száma nem magas, a területi szétszórtság miatt a finn fordítás spektruma kimondottan széles, hiszen az arab finn, finn arab fordítástól kezdve a finn francia, francia finn fordításig szinte minden gyakori nyelvpár megtalálható a fordítások között. A finn a maga ötmilliós beszélőtáborával a ritkábban használt nyelvek közé tartozik, ráadásul kifejezetten nehezen elsajátítható, összetett rendszerű nyelv, így a pontos finn fordítás elkészítéséhez mindenképpen anyanyelvi tapasztalattal rendelkező finn fordító szükséges.

A finn magyar és a magyar finn fordítás fontossága

Bár a finn fordítással kapcsolatos kérések nem túl gyakoriak, de tekintve, hogy Finnország az EU mellett, az ENSZ tagja is esetenként az államok közötti együttműködés, államközi megállapodások, vagy rendezvények szervezése során szükség van ebben a nyelvpárban különböző dokumentumok fordítására. Ráadásul a közös nyelvi eredet is összeköt minket. Finnország és Magyarország szoros viszonyát a megannyi testvérvárosi szerződés, a gyakori kölcsönös oktatási jellegű tanulmányutak, és a hagyományosan jó kulturális együttműködés jellemzi, ezek működtetéséhez pedig alkalmanként szükséges a finn magyar fordítás, magyar finn fordítás, mely a kommunikációt és az információáramlást lehetővé teszi. Így a finn fordítások között kiemelkedő szerephez jutnak a konferencia újságcikk, publikáció fordítások és oktatási anyag fordítások is.

Finn szakfordítás, finn lektorálás

Általunk készített utóbbi finn fordítások:

» Adóbevallás fordítás, 11 oldal
» Cégkivonat fordítása, 9 oldal
» Hatósági határozatok fordítása, 27 oldal

Fontos, hogy mindenképpen javasolt a finnről magyarra, vagy magyarról finnre fordított dokumentum lektorálása, ha egy hivatalos ügyben, vagy a nagyközönség előtt szeretné használni majd a fordítást.

A finn nyelv sajátosságai

A finn nyelv vagy az uráli nyelvcsalád balti-finn ágának legnagyobb nyelve, olyannyira közel áll az észt nyelvhez, hogy beszélői kölcsönösen megértik egymást. Mivel a finn és a magyar nyelv között nyelvrokonság áll fenn, így szavaink, illetve nyelvtanunk hasonlít, azonban mára már beszélt nyelveink nem tükrözik ezt. Máig kimutatható rokonságban a következő nyelvekkel áll: észt, karjalai, inkeri, lív, vót, vepsze. Nyelvjárásainak két fő régióját különböztetjük meg, az egyik a nyugati, míg másik a keleti ág. A nyugati csoport délnyugati, hämei, dél-pohjanmaai, közép és észak-pohjanmaai és hátsó-pohjanmaai, a keleti csoport pedig a savoi és a délkeleti nyelvjárásra oszlik. A finn nyelv a latin írás finn változatát használja. A közéletben használt irodalmi nyelv és a hétköznapokban használt nyelv között eltérések mutatkoznak, míg utóbbi a nyelvjárásokból és a szlengből tevődik össze, illetve lazább szerkezettel és kihagyással (főként mássalhangzókat) él, addig kizárólag a finn irodalmi nyelvet beszélők körében nehézséget okoz a standard nyelv megértése.

Ebből következően számos problémát okoz a finn dokumentumok fordítása, egyfelől a változatok sokrétűsége, másfelől a finnországi svéd nyelv egymásmellettisége révén. Éppen ezért minden esetben fontos a megfelelő szakértelemmel rendelkező finn fordító kiválasztása.

A finn fordítás és területei

Köszönhetően Finnország Európai Uniós tagságának, a finn fordítás nemcsak az államközi ügyekben, hanem az üzleti életben is esetenként felmerül igényként, például céges ügyintézések során finn magyar, magyar finn társasági szerződés fordítás, aláírási címpéldány fordítás, alapszabály fordítás, vagy akár közjegyzői okirat fordítás során.

Az Unió szabad munkaerő áramlásról szóló alapelvének értelmében a magyar munkavállalók Finnországban is dolgozhatnak, így a munkavállaláshoz kapcsolódóan esetükben különböző dokumentumok finn fordítása szükséges, például munkaszerződés finn magyar fordítása, vagy egyéb a munkavállalással kapcsolatos iratok magyarról finnre fordítása.