Francia fordítás, szakfordítás:

A francia fordításra gyakran van igény mind a vállalkozások, vállalatok, mind a magánszemélyek részéről, mivel a világ egyik legelterjedtebb nyelve. A francia nyelvet mintegy 220 millió ember beszéli, ebből több mint 100 millió a francia nyelvet anyanyelvként beszélők száma. Ezzel Európában a második legbeszéltebb nyelv az angol nyelv után, a világ beszélt nyelvei között pedig a még szintén előkelőnek számító hatodik helyet foglalja el.

A francia nyelv a latin nyelvből fejlődött ki és vált uralkodóvá a mai Franciaország területén. A 17. századot követő gyarmatosításoknak köszönhetően számos Európán kívüli országban lett beszélt nyelv, és bár később az angol nyelv átvette a vezetést, jelenleg a világ 29 országában hivatalos nyelv. A francia nyelv a tanult nyelvek esetében is fontos szerepet tölt be, az angol nyelv után a francia nyelvet tanulják a legtöbben a világon.

Európában Belgium, Luxemburg, Svájc terültén is jelentős a francia nyelvet beszélők száma, ezen országokban francia nyelvű közigazgatási területek is vannak. A francia fordítások szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a francia nyelv az Európai Unió és az ENSZ hivatalos nyelve, így kijelenthető, hogy az üzleti és társadalmi életben, valamint a közigazgatás területén is gyakran felmerül a francia fordítás szükségessége.

A francia nyelv kialakulása hosszú történelmi folyamat eredménye, születése egészen az i.e. I. századik nyúlik vissza. Az írásbeliség megjelenésével a francia nyelvben egyre inkább elvált egymástól a kiejtés és az írás, mivel az első írástudók, a papok, a latin ábécét használták, azonban annak írásjelei már ekkor sem tudták teljes egészében visszaadni a beszélt francia nyelv hangjait. A folyamat eredményeként mára a francia nyelv helyesírása sokkal kevésbé adja vissza a kiejtést, szemben például a magyar nyelvvel, ezért a francia fordítások során kiemelt figyelmet kell szentelni a nyelvtani szabályok pontos követésének.

Talán éppen ezért a francia nyelv nekünk, magyaroknak nem tartozik a könnyen elsajátítható nyelvek közé, ezért hivatalos iratok, okiratok, cégkivonatok, szerződések fordításához, mivel pontos megfogalmazásra van szükségünk, ajánlott francia fordító segítségét kérni. Egy tapasztalt, gyakorlattal rendelkező magyar anyanyelvű fordító számára

a franciára fordítás vagy a fordítás franciáról nem jelent teljesíthetetlen feladatot.

Francia magyar fordítás, magyar francia fordítás:

A francia az internet egyik leggyakrabban használt nyelve, így a franciáról magyarra fordítás vagy a magyar-francia fordítás rendkívül fontos szerepet tölt be napjainkban is.

Jó minőségű olcsó francia fordítás csak az adott nyelvterület, szokások, és szakmai és hétköznapi szófordulatok megfelelő ismeretében készíthető, így kiemelten fontos a fordítást végző anyanyelvi gyakorlata, nyelvi és szakmai tapasztalata, hiszen mind a francia magyar fordítás, mind a magyar francia fordítás az alkalmazott szaknyelvi, esetleg szleng kifejezések miatt jelentős kihívást jelent.

Korábbi általunk készített francia magyar fordítások, magyar francia fordítások:

» Hatástanulmány fordítás, 180 oldal
» Bérleti szerződés fordítás, 51 oldal
» Lízingszerződés fordítás, 79 oldal
» Társasági szerződés fordítás, 21 oldal

A francia szakfordítás, lektorálás

Különböző szaknyelvi, szakmai ismeretet igénylő szövegek esetén gyakran szükséges francia szakfordítás, például hivatalos dokumentumok, szerződések, üzleti megállapodások, cégkivonatok, üzleti jelentések, éves beszámolók, mérlegek, továbbá más jogi, pénzügyi dokumentumok külföldi, vagy hazai felhasználása során. Ugyanakkor a pénzügyi, jogi szakterület mellett műszaki, vagy orvosi témában is gyakran jelentkezik igény franciáról magyarra fordításra, vagy magyarról franciára fordításra például egyes gyártási folyamatokhoz, vagy egy adott gyógyszer forgalmazáshoz kapcsolódóan. Gyakran szükséges különböző prospektusok, weboldalak, bemutatkozó anyagok, vagy akár biztonsági adatlapok, gépkönyvek francia fordítása is.

De jelentős tapasztalattal rendelkezünk francia nyelvű weboldalak honosításában, vagy szoftver fordításban, lokalizációban is.

Francia lekotárálásra általában a fordítás elkészítését követően, vagy egy korábban elkészített fordítás ellenőrzésekor van szükség, különösen hivatalos ügyben, vagy nagyobb olvasóközönség előtt történő felhasználás, vagy publikálás esetén. Ilyen esetben a lektor a lefordított szövegeket ellenőrzi többek között helyesírás, nyelvtan és szóhasználat tekintetében.

Hivatalos francia fordítás, hiteles francia fordítás,

A kialakult gyakorlat alapján általában nincs szükség a jogszabály szerinti hiteles francia fordításra . Külföldi számlanyitás, cégalapítás, vagy hivatalos szövegek fordíttatása során a legtöbb esetben elfogadják a fordítóiroda által készített hivatalos francia fordítást is amennyiben azt a fordítóiroda egy záradékkal ellátja.

A francia nyelv

A francia nyelv fejlődése az i.e. I. században, Gallia rómaiak általi meghódításával vette kezdetét. Ekkor a hódítók által beszélt nyelvet fokozatosan átvette a gall nyelvet beszélő helyi lakosság, a két nyelv egymásra hatásából pedig kialakult az ún. galloromán nyelv, amely a mai francia nyelv alapjának tekinthető. Az V. században a germán frankok Gallia északi részeinek meghódítását követően királyságot hoztak létre, nyelvük beleolvadt a galloromán nyelvbe, új elemekkel gazdagítva azt.

A X. századtól kezdődően pedig a Párizs körüli területeken használni kezdték az ún. françois dialektust, majd a XVIII. század polgári forradalma nemzeti szintre emelte a francia nyelvet, a kötelező oktatásnak köszönhetően az egész lakosság használta a francia nyelvet.

Ez a korszak a szépirodalmi művek nagy számát is magával hozta, a francia irodalom legnagyobb műveit francia-magyar fordítás formájában is olvashatjuk.

A XX. században további jelentős változást, növekedést a nyelv terjedésében nem hozott, azonban a francia nyelv mai is a vezető nemzetközi kommunikációs nyelvek közé tartozik, ezért a francia fordítás gyakorta szükséges a mindennapi életben és a hivatalos ügyintézés során, illetve a gazdasági életben is.