A héber fordítás

A héber fordítás hazánkban nem túl gyakori, bár Izraellel szoros üzleti, diplomáciai kapcsolatokat ápol Magyarország, emellett Kelet-Európa legnépesebb zsidó kisebbsége is hazánkban él. A héber fordítás elsősorban államközi, konzulátusi ügyekben és nemzetközi üzleti ügyekben gyakoribb, így például leginkább újságcikkek, elemzések, megállapodások fordítása, valamint szerződések, alapító okiratok, vállalkozási szerződések és éves mérlegek esetén.

A héber, vagy más néven zsidó nyelvet a világ számos területén, szinte minden nyugati országban beszélik, így a héber számos fordítási nyelvpárral rendelkezik. A leggyakoribb héber fordítási párok közé tartozik a héber-angol, angol héber, vagy a német héber, héber német, és az orosz héber, héber orosz. A zsidóság területi szétszórtsága miatt héber fordításra szükség lehet műszaki (műszaki jelentés fordítása, építési és gyártási dokumentáció szakfordítása,), hatósági (bírósági irat fordítása, hatósági előírás fordítása), szerződésbeli (adásvételi szerződés fordítása, hitelszerződés fordítása) vagy akár tanulmányi dokumentumok (oktatási anyag fordítása, könyvfordítása) fordításakor.

A héber nyelvet becslések szerint a világon közel hatmillióan beszélik, ami nagyjából megegyezik az Izrael területén élő zsidó népesség számával, azonban a világ számos másik országában élő zsidó kisebbségek lélekszámát nem ismerjük, így a héber nyelvet beszélők számát sem lehet pontosan meghatározni, a hat milliós adat tehát minden bizonnyal erősen alábecsült. A héber nyelvet nagy számban - főként zsidó közösségekben, nem ritkán második anyanyelvként – beszélik az Egyesült Államokban, Kanadában, Nagy-Britanniában, Németországban, Lengyelországban, Oroszországban, és Magyarországon is.

A magyar héber, héber magyar fordítás jelentősége

A héber fordítási nyelvpárok között időnként fontos szerepet kap a magyar héber fordítás és a héber magyar fordítás, ugyanis hazánkban európai mércével nézve kiugróan nagyszámú zsidó kisebbség él, többségük beszéli is a hébert, kisebb részük pedig a hébert anyanyelvként használja. Izrael nem csak diplomáciai szempontból fontos partnere Magyarországnak, hanem a magyarok, magyarországi zsidók egyik kiemelten kedvenc turisztikai célpontja is, ezáltal a héber fordítások között ritkán szerepet kapnak az utazási ajánlat, utazási katalógus fordítások is.

Legutóbbi héber fordításaink:

» Újságcikk fordítása magyarról héber nyelvre, 3 oldal
» Megállapodás fordítás magyarról héber nyelvre, 6 oldal
» Hír fordítás héber nyelvről magyar nyelvre, 3 oldal
» Politikai értekezés fordítás magyar nyelvről héber nyelvre, 5 oldal

Héber lektorálásra a leggyakrabban hivatalos ügyekben, vagy szélesebb körben történő felhasználás során van szükség. Ilyenkor a lektor mind helyesírás, mind szóhasználat és nyelvhelyesség szempontjából ellenőrzi a fordítást a felhasználás előtt.

A héber nyelv sajátosságai

A héber nyelv nyelvészeti besorolás szerint az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágába tartozik. A hébert a mindennapokban zsidó nyelvnek is szokás nevezni. A héber Izrael állam hivatalos államnyelve, beszélőinek száma az anyaországban hatmillióra tehető. A héber nyelv hosszú évszázadokig alvó nyelv volt, az időszámítás kezdete után pár évtizeddel már csupán vallási rituálékhoz használták, egészen az 1900-as évek elejéig, amikor egy elszánt nyelvész Eliezer Ben Jehuda egy 17 kötetes ó-, és újhéber szótár elkészítésével elindította a héber nyelv megújítását. Ben Jehuda munkásságának eredményeképpen alakult ki, és került újra használatba a héber nyelv. A héber nyelvet héber írással írják. A hébernek sajátságos nyelvjárásai vannak, például a német nyelvterületen kialakult jiddis, melyet régebben sokan beszéltek hazánk területén is, erről sok jiddis jövevényszó tanúskodik (melák, bóvli, behemót, meló), valamint a ladino, melyet spanyolzsidó nyelvként is említenek, ez utóbbi együtt használja a héber és a latin írásmódot. A héber nyelv modern, ma beszélt változatát héberül ivritnek nevezik, míg a klasszikus, archaikus változat elnevezése (mely többek közt az Ószövetség nyelve) pedig a klasszikus héber, bibliai héber, vagy óhéber. A héber nyelv sajátosságai, egyedülálló írásmódja, és nyelvjárási különlegességei miatt fontos, hogy a fordítást gyakorlott héber fordító készítse.

A héber fordítás területei

A zsidóság egyedülálló szétszórtsága miatt kisebb-nagyobb zsidó közösségek szinte minden országban megtalálhatóak.. Magyarországon esetenként jelentősebb szerepe van a héber fordításnak, ugyanis hazánkban nagyobb lélekszámú zsidó kisebbség él. Izrael ugyan nem tagja az EU-nak, de a hagyományosan szoros gazdasági, diplomáciai, és üzleti kapcsolatok alapján hazánknak is fontos partnere. Üzleti téren ezért a különböző szerződések, megállapodások, engedélyek héber magyar, magyar héber fordítása a gyakoribb. Az Izraelből hazánkba, vagy Magyarországról Izraelbe történő gyakori áttelepülések miatt egy-egy ingatlan adásvételi szerződés fordítás, tulajdoni lap fordítása magyarról héberre, vagy héberről magyarra rutin fordítói feladat.

Fordítási hírek, érdekességek: