A holland fordítás

A holland fordítás szükségessége hazánkban, és az uniós közösségen belül is vitathatatlan. A holland fordítások köre igen széles, így számtalan, egymástól gyökeresen eltérő területen lehet szükség holland fordításra, például különböző hivatalos okiratok, konferencia anyagok vagy szerződések fordítás, vagy egy éves mérleg, beszámoló, vagy alapító okirat fordítása lehet szükséges. A mindennapokban természetesen más területeken is szerepet kap a holland fordítás, mint például az újságcikk fordítás, vagy egy műszaki leírás, vagy kezelési útmutató fordítása.

Hollandia az Európai Unió egyik alapító tagja, egyúttal a holland nyelv az Unió hivatalos nyelvei közé tartozik, így a holland fordítás fontos szerepet tölt be az európai nemzetközi ügyek intézése során, például pályázatok fordításakor (pályázati kiírás fordítása, a pályázati adatlap fordítása, a pályázati űrlap fordítása), vagy például különböző Unión belüli bírósági ügyekben. A Hollandiában is tevékenykedő vállalkozások, vállalatok esetében pedig megkerülhetetlen a holland fordítás ha egy cégkivonat, társasági szerződés vagy alapszabály fordítása kerül szóba. Mivel a holland nyelv központi helyet foglal el az Unión belül, így nagyszámú fordítási párral rendelkezik, ezek közül a legjelentősebbek a holland francia és a holland angol, de jelentős a holland német fordítás is.

Hollandia lakosságának száma megközelíti a tizenhétmillió főt, amelybe természetesen a volt gyarmatokról érkező migránsok is beletartoznak, akiknek egy része az otthonról hozott nyelvét tekinti anyanyelvének, a hollandot pedig csak második nyelvnek, ugyanakkor a holland nyelvet beszélők száma eléri a huszonkétmillió főt. Ez a nagyarányú eltérés főképpen abból ered, hogy a holland nyelvet nem csupán az ország határain belül, hanem az egykori gyarmatokon, illetve a szomszédos országokban is nagy számban beszélik. A holland nyelv használatban van Belgiumban, Franciaországban, távolabb pedig Indonéziában, Arubán, a BES-szigeteken, és még Surinameben is, sőt, az utóbbi három államban a holland nyelv egyben a hivatalos nyelv is. A holland nyelv használóinak ilyen nagyfokú területi szétszórtsága, illetve a helyi nyelvek kihatása a holland nyelvre, azt eredményezte, hogy a holland meglehetősen sok variánssal rendelkezik, mint amilyen a flamand vagy belgiumi holland nyelv, a franciaországi flamand, az afrikánsz, vagy a búr nyelv, és ez esetenként komoly kihívás elé állíthatja az adott szöveget fordító holland fordítót.

A holland magyar, magyar holland fordítás

Hollandia nem csupán tagja, hanem alapítója is több olyan kiemelt jelentőséggel bíró nemzetközi szervezetnek (ENSZ, NATO, Nemzetközi Valutaalap, Európai Unió), melyeknek hazánk is tagja, így a magyarról hollandra fordítás, illetve a hollandról magyarra fordítás jelentősége a nemzetközi gazdasági és diplomáciai ügyekben esetenként jelentős.

A holland 8 különböző igeidőt használ, és viszonylag kevés számú a rendhagyó ige. A helyesírás sajátosságai között érdemes megemlíteni, hogy a hosszú magánhangzókat attól függően kell kettő, vagy egy betűvel írni, hogy az adott szó utolsó szótagjában állnak-e. A szavak végén "v" betű helyett "f" betűt kell szerepeltetni, "z" helyett pedig "s"-et. De az is előfordul, hogy egy magánhangzón vessző szerepel, ilyenkor a vessző az adott magánhangzó hangsúlyos kiejtésére hívja fel a figyelmet. Így ha holland magyar fordítás, vagy magyar holland fordítás szükséges egy honlap, webáruház, vagy szerződés fordítása során, a nyelvtani sajátosságok és az eltérő variánsok miatt mindenképpen érdemes érdemi anyanyelvi tapasztalattal rendelkező holland fordítóval fordíttatni.

Holland szakfordítás

Több holland fordítás, ami az elmúlt időben készült el:

» Megállapodás holland fordítása, 32 oldal
» Cégkivonatok holland fordítása, 28 oldal

Magyar dokumentumok hollandra fordítása során gyakran javasoljuk az elkészült fordítások holland lektorálását is, ha a kész fordítást akár írott, akár online formában publikálni szeretnék (pl. könyv formájában), vagy jelentős jogkövetkezményeket tartalmaz (például egy szolgáltatási szerződés).

Természetesen amennyiben szükséges, a hiteles holland fordítás elkészítésében is tud fordítóirodánk segíteni, azonban megrendelés előtt fontos annál a szervezetnél érdeklődni, akik kérik a fordítást, hogy pontosan milyen fordítást kérnek, mert gyakori tapasztalat, hogy külföldön nincs szükség, illetve nem is ismerik a hazai úgynevezett hiteles fordítást, hanem csak egy záradékkal ellátott hivatalos fordítást várnak, amit bármelyik fordítóiroda elkészíthet.

A holland nyelv sajátosságai

A holland nyelv nyelvészeti besorolás alapján az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozik, ezen belül a nyugati germán nyelvek délinek nevezett csoportjának tagja. A holland a latin írásrendszerű nyelvek körébe sorolható. A mai holland nyelv javarészt az ófrank nyelvből származtatható, mely későn, csupán időszámításunkat követően a VI. évszázad körül különült el a többi alnémet nyelvjárástól (mint a bajor, fríz, frank, szász, sváb). A legkorábbi írott holland nyelvemlék i.u. 1100 körülre datálható, és feltételezhetően egy flamand származású szerzetestől származik (<„Hebban olla vogala nestas hagunnan, hinase hic enda tu, wat unbidan we nu”>). Abból kifolyólag, hogy a holland nyelv nem vett részt a felnémet hangváltásban, hangtanilag az alnémet nyelvekhez, nyelvjárásokhoz áll közelebb. A germán alapnyelvben a hím és a nőnem külön kerül jelölésre, ezzel szemben a holland nyelvben ezek összeolvadtak, ebből következően a főnevek két csoportra oszthatóak fel, egyrészt a közneműekre névelővel, másrészt semlegesekre névelővel.

A holland fordítás és területei

A holland fordítás az európai mindennapokban gyakran válik szükségessé, amit Hollandia Unión belüli fontos szerepe, a Hollandiába irányuló turizmus, és a Hollandiát is érintő sokrétű gazdasági kapcsolatok indokolnak. A gyakoribb kérések közé tartozik egy honlap, vagy katalógus, vagy webáruház fordítása, de a hollandiai munkavállaláshoz kapcsolódóan is érkeznek kérések munkaszerződések, álláspályázatok, hivatalos okiratok fordítására.

Hollandia szorosan együttműködik Luxemburggal, együttműködésüket benelux államokként említjük. Hollandia jelentősebb városai: Amszterdam, Rotterdam és Hága. Hollandia Magyarországhoz hasonlóan elsősorban mezőgazdasági ország, így az üzleti, gazdasági fordítások (mint cégkivonat, adásvételi szerződés, lízingszerződés, tulajdoni lap) mellett az agrárterületet érintő üzleti és tudományos-szakmai kapcsolatok is gyakran megkívánják a szöveghű és igényes holland magyar-magyar holland fordítást. Az uniós Erasmus program jóvoltából európai diákok tízezrei folytathatnak tanulmányokat más országokban, Hollandia pedig kiemelkedően népszerű célpont a vendégdiákok körében, ezáltal a holland fordítás jelentős szerephez jut többek közt a tanulmányi szerződések, tanulmányi pályázatok, publikációk, vagy akár diplomamunkák fordítása terén is.