A horvát fordítás

Horvát fordításra sok esetben van szükség, elsősorban különböző dokumentumok fordítására, mint például szerződések, bírósági iratok, banki igazolások vagy akár számlák, emellett munkaszerződések, műszaki leírások és szoftverdokumentációk magyarról horvátra fordítására, illetve horvátról magyarra fordítására. Horvátország 2013-ban csatlakozott az Európai Unióhoz, ezzel a szorosabbá váló magyarországi és horvátországi államközi ügyek még inkább megerősítették a két nyelv közötti fordítás szükségességét, így különféle uniós pályázati fordításokra, konferencia anyagok és jogi dokumentumok fordítására is gyakran van igény.

A horvát nyelvet beszélők száma jelentősen meghaladja a Horvátországban élők számát, ugyanis míg az országban közel 4,3 millió lakos él, addig a világban a horvát nyelvet beszélők számát öt és hat millió közé teszik. Horvátország lakosai közül nem minden állampolgárnak anyanyelve a horvát nyelv, ennek legfőbb oka a kisebbségek jelenléte az ország határain belül, például a magyar, a német és a szerb kisebbségeké. A horvát nyelv nem csupán Horvátországban, hanem Bosznia-Hercegovinában, a szerbiai Vajdaságban és Montenegróban is államilag elismert, hivatalos nyelvként van számon tartva. Emellett beszélhetünk még számottevő nemzeti kisebbségekről is (többek között az ausztriai Burgenlandban , Magyarországon és Romániában, illetve a Vajdaságban), amelyek bővítik a horvát nyelv sokszínűségét.

Ez a különleges területi eloszlás magyarázza, hogy a horvát fordítás szükségessége esetén érdemes igénybe venni egy professzionális fordítóiroda szolgáltatásait, amely a helyi nyelvjárások és helyi kifejezések ismeretében pontos horvát fordítást tud készíteni. Az Európai Unióhoz való csatlakozás után gyakori nyelvpároknak a fordítások terén a horvát angol, angol horvát, valamint a horvát francia, francia horvát fordítások, a területi érintkezés révén pedig a magyar horvát, horvát magyar, horvát szerb és szerb horvát fordítások gyakoriak, valamint a szlovén nyelvre való fordítás sem ritka kérés.

gyakran szükséges hiteles fordítás

Horvát magyar fordítás, magyar horvát fordítás

Miután a két ország határos egymással, illetve mivel Magyarországhoz hasonlóan Horvátország is tagja az ENSZ-nek, az EU-nak, és a NATO-nak, így a magyar horvát fordítás és a horvát magyar fordítás szükségessége vitathatatlan az államügyek végrehajtásánál. Legyen szó pályázati kiírások fordításáról, elemzések fordításáról, vagy a két állam közötti munkaerő áramlásból adódó munkaszerződések és engedélyek fordításáról, a magyarról horvátra fordítás, vagy a horvátról magyarra fordítás nélkülözhetetlen részévé vált az országok közötti szoros üzleti, tudományos és kulturális kapcsolatokban.

A horvátról magyarra, magyarról horvátra fordítás turisztikai okokból is fontos lehet. Elsősorban a katalógusok, utazási iratok (utazási iratok fordítása, egészségügyi iratok fordítása, biztosítási iratok fordítása), másodsorban ingatlanok bérbevétele vagy megvásárlása során készült dokumentumok (bérleti szerződés fordítása, tulajdoni lap fordítása, adásvételi szerződés fordítása) magyarra, vagy horvátra fordítása lehet elengedhetetlen.

Horvát szakfordítás, hivatalos fordítás, lektorálás:

Legutóbbi horvát fordításaink:

» Környezeti hatástanulmány fordítás, 180 oldal
» Szerződés fordítás, 22 oldal
» Katalógus fordítás, 30 oldal
» Ügyféltájékoztató fordítás, 18 oldal

A felhasználástól függően esetenként javasolt a szöveg horvát lektorálása is, főleg, ha egy nagyobb nyomtatott katalógusról, vagy egy vállalkozási szerződésről van szó.

Számos esetben nincs ténylegesen szükség hiteles horvát fordításra, hanem sok esetben külföldi szerződéskötés, munkavállalás, cégalapítás esetében is elegendő a fordítóirodák által elkészített hivatalos horvát fordítás, vagy egy záradék arról, hogy a fordítást melyik fordítóiroda készítette.

A horvát nyelv és annak jellemzői

A horvát nyelv < hrvatski jezik> az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ezen belül a nyugati alcsoportjához, írásmódja a latin írásrendszerhez tartozik. A horvát egyfelől rendelkezik egy sztenderddel, amelyet ausbau-nyelvnek neveznek, másrészről a szerbek, a horvátok, a bosnyákok, illetve a montenegróiak által beszélt abstand-nyelvvel, amelyet hagyományosan szerbhorvát nyelvnek neveznek. Horvátországban és Bosznia-Hercegovina horvát többségű régióiban különféle, nyelvtanilag eltérő nyelvjárásokat különböztethetünk meg, ezek közé tartozik a sto nyelvjárás, a kaj nyelvjárás és a csa nyelvjárás, amelyek mellett még további három kiejtésnek nevezett területi változatot különíthetünk el: az ije-ző nyelvjárás-csoportot, az e-ző nyelvjárás-csoportot és az i-ző nyelvjárás-csoportot. A négy variánsként számon tartott három nyelvjárást, illetve a burgenlandi gradišćei nyelvet, külön horvát nyelvi normaként kezelik Horvátországban és külföldön egyaránt. A horvát irodalom, amelynek alapja a sto nyelvjárás, egyben a mai napig alapját képezi a bosnyák, a montenegrói és a szerb sztenderdnek, azonban a másik két nyelvjárás nem feleltethető meg az előbbieknek.

több területi nyelvváltozatkülönül el

A nyelvváltozatokból eredő nehézségek révén meglehetős kihívásokat okozhat a horvátról való fordítás, éppen ezért indokolt olyan szakembereket felkérni a horvát fordításra, akik mind a horvát, mind a nyelvjárások specifikumait is ismerik. A horvát nyelv sokszínűsége az irodalmi fordítások, műfordítások terén is kihívások elé állítja a fordítások készítőit, valamint a hivatalos dokumentumok fordítása is bonyolultabb lehet, amennyiben nem szakképzett, a nyelvváltozatokat jól ismerő fordító végzi a munkát.

A horvát fordítások leggyakoribb alkalmazási területei

Mivel a horvát nyelv az Európai Unió egyik hivatalos nyelve, így állami és vállalati ügyekben is minden bizonnyal fontos szerepet kaphat a horvát fordítás. Magyarország és Horvátország között folyamatos és élénk gazdasági, kulturális és turisztikai kapcsolatok is fennállnak, emiatt a horvátról magyarra és magyarról horvátra való fordítás sok színtéren lényeges szerephez jut.

Mindig van igény különböző beruházási szerződések, vállalati szerződések fordítására, gyakoriak az oktatási anyagok, szoftver anyagok és tanulmányok fordításai, mindemellett a magyar horvát, horvát magyar fordítás sok esetben a magánszemélyek részére is szükséges, például: okirat fordítás, bírósági határozat fordítás, hagyatéki eljárás dokumentáció fordítása vagy szerződések, adásvételi dokumentációk horvát fordítása.

Néhány érdekes és hasznos link:

Szórakoztató online horvát nyelvtanfolyam videókkal
A Horvát Idegenforgalmi Közösség magyar nyelvű honlapja
Magyar horvát szótár