Japán fordítás

A japán fordítás ritkább fordítási feladat hazánkban és elsősorban a technológiai jellegű fordítások, műszaki leírások fordítása, műszaki tanulmányok, műszaki dokumentációk, gyártási dokumentációk fordítása, szoftverleírás fordítása vagy szoftver honosítás és szerződés fordítása esetén fordul elő.

Japán Kína és az Egyesült Államok után a világon a harmadik legnagyobb és legbefolyásosabb gazdasági hatalom, ezért meghatározó szereppel bír a világgazdasági folyamatokban, ebből adódóan a japán fordítás is több nyelvpárban jelentős fontossággal bír. A leggyakoribb japán fordítási nyelvpárok között a japán angol, angol japán és az orosz japán, japán orosz fordítás említhető, de a japán nyelv üzleti vagy diplomáciai célú fordítására további országokban is szükség van, így ritkább esetekben Magyarországon is.

A japán magyar, illetve a magyar japán fordítás

A rendszerváltozást követően Magyarország és Japán között erős gazdasági kapcsolat épült ki, amely főként a magyarországi, japán tulajdonú vállalatok letelepedését jelentette, melyek még napjainkban is meghatározó szerepűek, főként a gyártás területén (Magyar Suzuki, Denso, Sanyo). Ebből adódóan esetenként fontos a különféle technikai és műszaki dokumentációk japán magyar fordítása, és magyar japán fordítása, ilyen például a technológiai leírás fordítás, gépkönyv fordítás, műszaki engedély fordítás, műszaki rajz fordítás, építési és gyártási dokumentáció fordítás, kezelési és karbantartási útmutató fordítás.

A japán nyelv sajátosságai

A japán nyelv az altaji nyelvcsalád egyik feltételezett japán nyelvcsoportjából származik, a közös ősi nyelvnek a kutatások a proto-japánt tekintik. Japánban a hivatalos nyelvként beszélt japán standard a tokiói dialektuson alapszik, ami ezért homogén nyelvnek tekinthető, azonban mégis tapasztalható területi szinten több-kevesebb eltérés, ezért három nyelvjárásra is lehet osztani a japán nyelvet, melyek a keleti, nyugati, és kjúsúi. A japán nyelv közeli rokonságban áll a nyelvvel, illetve távoli rokonságot tart fenn a koreai nyelvvel is. A japán különleges írásrendszerrel bír, amely több részre osztható: hiragana (amely a leggyakrabban használt szótagírás Japánban), kandzsi (ez a kínai eredetű szóírás), katakana (szótagírás), illetve a rómadzsi (latin betűs japán írás). Hiraganával a toldalékokat és a határozószókat, katakanával az idegen szavakat, míg kandzsival a szavak fogalmi részét jelölik. Az idők folyamán a japán nyelv számos más nyelvből kölcsönzött szavakat, főként az angol, illetve a kínai (mandarin) nyelvből.

Japán százhuszonnyolc milliós népessége alapján a japán nyelv a világ tíz legbeszéltebb nyelve között szerepel, amelyet a szigetországon kívül még a világ számos másik országában is beszélnek, ezek közé tartozik Ausztrália, a Fülöp-szigetek, Guam, Peru, Tajvan és az Egyesült Államok is. Míg régebben nagyobb eltérések, variánsok is fellelhetőek voltak, addig mára már szinte csak a standard japán nyelv () maradt fenn, amely a tokiói nyelvjárás standardizált formája, így ez lett mind az oktatás, mind a hivatalokban használt hivatalos nyelv, vagyis a japán fordítások alanya ez a nyelvvariáns. Természetesen a japán nyelvet beszélők körét bővíti az is, hogy manapság (főként Európában) egyre inkább divatos, tanulandó nyelvvé vált, egyfelől vonzó a latin írásrendszertől teljesen eltérő írása, másfelől a japán kultúra iránt érdeklődők száma is folyamatosan gyarapszik, így az oktatási anyagok japán fordítása is fontos. A roppant nehéz írásrendszer, a beépülő nyelvjárási elemek, és az európai nyelvektől teljesen eltérő szerkezete miatt a japán fordítás elkészítéséhez tapasztalt, japán fordítóra van szükség.