Fordítás, szakfordítás referenciák Fordítás, szakfordítás referenciák

Jogi fordítás, szakfordítás
számos nyelven

Bírósági iratok, szerződések, közjegyzői okiratok jogi fordítása

A jogi fordítás, szakfordítás fontosabb területei

Évek óta számos ügyvédi iroda, vállalat, bíróság számára végezzük különböző jogi, igazságügyi dokumentumok jogi fordítását, így kijelenthetjük, hogy a fordítóirodánkhoz érkező megrendelések jelentős része jogi fordítás, szakfordítás.

A hozzánk érkező megbízások során a leggyakrabban adásvételi szerződés, bérleti szerződés, lízingszerződés, határozat, bírósági irat, bírósági jegyzőkönyv, indítvány jogi fordítására, továbbá ítélet, perirat, nyomozati anyag, jogsegély-kérelem, vádirat, igazolás, bizonyíték, átirat, közjegyzői okirat, végzés, vagy megkeresés jogi fordítására van szükség.

A jogi szakfordítás során fontos szempont, hogy a fordításnak nem csak az eredeti szöveg jelentéstartalmát kell visszaadnia, hanem a lefordított szövegnek az eredeti joghatásával is meg kell egyeznie.

Ezért a jogi fordítás során fontos a jogi terminológia ismerete, ugyanakkor gyakori, hogy egy-egy idegennyelvű szakkifejezés magyar megfelelőjét nem találjuk meg a szótárakban, ezért a jogi fordítás során esetenként kiemelt feladat a terminológia kutatás, melynek keretében a fordító felkutatja, hogy pontosan mit jelent a forrásnyelven az adott terminus, és a célnyelven igyekszik megtalálni az ennek a jelentéstartalomnak megfelelő pontos kifejezést.

Az egyik legjobb és leggyakrabban használt angol nyelvű jogi szakszótár dictionary.law.com címen elérhető.

Jogi fordítás

Néhány a közelmúltban általunk készített jogi fordítás:

- 117.121 karakter jogi fordítás (lízingszerződés fordítás),
- 384.123 karakter jogi szakfordítás (perirat fordítás),
- 196.331 karakter jogi fordítás (vállalkozási szerződés fordítás).