A jogi fordítás, igazságügyi fordítás, szakfordítás

Számos ügyvédi iroda, vállalat, bíróság számára végezzük különböző jogi, igazságügyi dokumentumok jogi fordítását, szakfordítását több mint 10 éves tapasztalattal.

A hozzánk érkező megbízások során a leggyakoribb fordítási feladatok:

» szerződés fordítás, adásvételi szerződés fordítás, bérleti szerződés fordítás, megbízási szerződés fordítás, keretszerződés, hitelszerződés fordítás, lízingszerződés fordítás,
» alapító okirat fordítás, cégkivonat fordítás, bejegyző határozat fordítás, szmsz fordítás, társasági szerződés fordítás,
» határozat fordítás, bírósági irat fordítás, jegyzőkönyv fordítás, indítvány fordítás, ítélet fordítás, perirat fordítás, nyomozati anyag fordítás, jogsegély-kérelem, vádirat fordítás, igazolás, bizonyíték fordítás, átirat fordítás,
» közjegyzői okirat fordítás, végzés fordítás, megkeresés fordítás.

A jogi szakfordítás során fontos szempont, hogy a fordításnak nem csak az eredeti szöveg jelentéstartalmát kell visszaadnia, hanem a lefordított szövegnek az eredeti joghatásával is meg kell egyeznie.

Ezért a jogi fordítás során fontos a jogi terminológia ismerete, ugyanakkor gyakori, hogy egy-egy idegennyelvű szakkifejezés magyar megfelelőjét nem találjuk meg a szótárakban, ezért a jogi fordítás során esetenként kiemelt feladat a terminológia kutatás, melynek keretében a fordító felkutatja, hogy pontosan mit jelent a forrásnyelven az adott terminus, és a célnyelven igyekszik megtalálni az ennek a jelentéstartalomnak megfelelő pontos kifejezést.

Az egyik legjobb és leggyakrabban használt angol nyelvű jogi szakszótár dictionary.law.com címen elérhető.

A képen éppen a "consequential damages" kifejezés magyarázata látható:

jogi fordítás

Néhány a közelmúltban általunk készített jogi fordítás:

» 22.000 karakter jogi fordítás (megbízási szerződés jogi fordítás),
» 117.121 karakter jogi fordítás (lízingszerződés fordítás),
» 384.123 karakter jogi szakfordítás (perirat fordítás),
» 196.331 karakter jogi fordítás (vállalkozási szerződés fordítás).