Kínai fordítás

Kína mára a világ egyik legmeghatározóbb gazdasági nagyhatalma, a távol-keleti országban fejlett a gyártóipar és élénk az export-import tevékenység a nyugati országok felé, így nem csoda, hogy a kínai fordítás szerepe egyre fontosabbá válik.

A kínai nyelv Kína világgazdaságban, a nemzetközi politikai, diplomáciai életben betöltött központi szerepe miatt rengeteg fordítási nyelvpárral rendelkezik, a legfontosabb a kínai angol és angol kínai nyelvpár, de gyakoriak a német kínai, kínai német, francia kínai, kínai francia, vagy éppen az orosz kínai és kínai orosz fordítások is. A kínai érdekeltségek elsősorban Afrika országait (ásványkincsek kitermelése), az USA-t (élelmiszer, gépipar, amerikai államkötvények felvásárlása), Franciaországot (China Telecom), Görögországot (Cosco csoport-kikötők megvétele) és más európai országokat érintenek, ezért a kínai fordítások szinte minden európai és tengerentúli nyelv esetében kiemelkedően fontosak.

A Kína Népköztársaság nem csak az egyik legmeghatározóbb szereplője a világgazdaságnak, hanem a Föld legnépesebb állama is egyben, hiszen több mint 1,36 milliárd ember él a területén. Ehhez a számhoz azonban nem tartoznak hozzá az ország határain kívül élő kínai kivándorlók, akik nagy számban élnek főként diaszpórákban, negyedekben, divatos néven Chinatown-okban a világ szinte minden részén. Becslések szerint összesen 1,5 milliárdan beszélik anyanyelvként vagy második nyelvként a kínai nyelvet, tehát az eltérés nagyszámúnak tekinthető Kína lélekszámához képest. Ennek magyarázata, hogy a kínai nyelvet még számos más országban beszélik. A kínai hivatalos nyelv például a Kínával szoros kapcsolatban álló Hongkongban és Makaón, emellett Tajvanon és Szingapúrban is, és jelentős kínai nyelvű beszélő él Ausztráliában, a Fülöp-szigeteken, Kanadában, Malajziában, Mauritiuson, Indonéziában, Peruban valamint az Egyesült Államokban. Mivel Kína tagja az ENSZ-nek, így a kínai a szervezet hivatalos nyelvei közé is tartozik. A kínai nyelvet beszélők területi szétszórtsága, és az ebből a helyzetből fakadó számtalan nyelvváltozat, valamint a sajátságos kínai írásrendszer miatt a kínai fordítás az egyik legnehezebb fordítói feladat. A kínai fordítást mindezek miatt ajánlott a nyelvet jól ismerő, gyakorlattal rendelkező kínai szakfordítóra bízni a pontos végeredmény érdekében.

Kínai magyar fordítás, magyar kínai fordítás

Kína és Magyarország között kiemelkedően jó mind a politikai-diplomáciai, mind a gazdasági együttműködés. Ez köszönhető annak, hogy a kínai állam az elmúlt években Budapesten nyitotta meg a Bank of China kelet-közép-európai regionális központját, emellett nálunk rendezték meg a Közép-Kínai Befektetési és Kereskedelmi Vásárt, illetve a magyarországi élelmiszerek exportja is jelentős Kína felé. A szoros üzleti és államközi kapcsolatok miatt fontos hazánkban a magyar kínai fordítás, illetve a kínai magyar fordítás.

Legutóbb készült kínai fordításaink:

» Használati utasítás fordítás, 41 oldal
» Pályázati anyag fordítás, 24 oldal

A kínai nyelv nehézsége és sajátosságai

A kínai nyelv a sino-tibeti nyelvcsalád, sinitikus ágához tartozik, ennek a nyelvcsaládnak a kínai nyelv a legnépesebb tagja. A kínai nyelv az egyik legősibb nyelvként számontartott, mivel bizonyíthatóan már háromezer évvel ezelőtt használatban volt, és a mai napig beszélik. A kínai nyelv írásrendszere a kínai írásjegyekre épül, melyek a csu-jin fu-hao, a hsziao-er-csing, illetve a pinjin (utóbbi a latin betűs átírás, azaz a kínai fonetikus ábécé, amely a pekingi dialektuson alapszik). A kínai nyelv a monoszillabikus (egyszótagú), izoláló és tonális nyelvek közé tartozik, vagyis a kínai szavak egy szótagból állnak, emellett nyelvtanában nincs ragozás, de a szótagok zenei tónussal, hangsúllyal rendelkeznek (melyek a szó jelentését is befolyásolják). Kína területi nagysága révén a kínai nyelv nyelvjárásaiban olyan nagyfokú eltérés mutatkozik, hogy akár külön nyelvekként is lehetne kezelni azokat, ezért a kínai nyelv nem tekinthető homogén nyelvnek. Hét különböző nyelvjárásra lehet osztani a kínai nyelvet beszélőket: mandarin/északi nyelv amelyet Kína lakosságának közel 70% beszél, valamint a hivatalos köznyelv is ezen alapszik, a kantoni nyelv, amelynek közel hetven millió beszélője van, a, a min, a xiang, a hakka és a gan. Azonban még ezeken belül is meg lehet különböztetni többféle aljfajt, vagyis variánst, például a mandarinon belül még további kilenc nyelvjárással találkozhatunk. A hivatalos nyelv, vagyis a köznyelv létrehozásának érdekében szükség volt az egységesített nyelv meghatározására, főként az iskolai, illetve a hivatalos ügyek intézése miatt, így létrejött a , amely az északi nyelvjáráson, illetve annak a pekingi változatán alapul. Azon külföldiek, akik a kínai nyelvet szeretnék elsajátítani, a nyelvet tanulják, hogy Kína minden egyes területén megértsék és megértethessék magukat a helyiekkel. A dialektusok erős eltérései, és azok sokfélesége miatt, valamint a kínai nyelvtan európaitól való jelentős eltérése okán kínai fordítás az egyik legnehezebb fordítási feladat, megfelelő elkészítéséhez képzett kínai fordító munkájára van szükség.

A kínai fordítás és területei

A kínai fordítás fő területe a már említett gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokhoz fűződő fordítások köre, azonban a kínai nyelv az élet számos egyéb területén is szerepet játszik, így kínai fordítás szükségessége egyéb esetekben is megjelenik. Kína nem csupán a turisták gyakori célpontja, de számos európai országnak, köztünk hazánknak is sikeres cserediák programjai működnek a távol-keleti országgal, ráadásul hazánk kedvelt célországa a letelepülni vágyó kínai állampolgároknak is, így esetenként előfordulnak az ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumok fordítására vonatkozó kérések is.

Vállaljuk különböző dokumentumok tanulmányi szerződések, publikációk, utazási dokumentumok, munkaszerződések, letelepedéshez szükséges dokumentumok, bérleti szerződések, konferencia anyagok, tanulmányok, vállalkozási szerződések, keretszerződések, hitelszerződések, mérlegek, eredménykimutatások, költségvetések, műszaki engedélyek, rajzok, szoftverek, szoftverdokumentációk, leírások és cégkivonatok, vagy alapító okiratok kínai fordítását.