Lengyel fordítás rövid határidővel

A lengyel fordításra általában üzleti dokumentációk, szerződések, konferencia anyagok, oktatási anyagok fordítása és weboldalak, honlapok fordítása során van szükség. Mivel Magyarország és Lengyelország is uniós országok, így a lengyel fordítás szükségessége államközi ügyekben, uniós pályázatok esetében, vagy egyéb, pályázati dokumentációk benyújtásakor is fennállhat.

A lengyel nyelv a nehezebben elsajátítható európai nyelvek közé tartozik, nyelvtani rendszere összetett, ezért a lengyel fordítómunka felkészült és gyakorlott lengyel fordítókat követel meg, mivel a pontos és szakszerű lengyel fordítás mind az üzleti, mind a kulturális világban egyaránt alapvető fontosságú. A lengyelt anyanyelvi szinten beszélők száma Lengyelországban 40 millió főre tehető, ez az összlakosság 98%-a, a lengyel fordítás jelentősége azonban Európán kívül is nagy, hiszen mintegy 8 millió lengyelajkú ember él az Egyesült Államokban, további közel kétmillió pedig Kanadától Ausztráliáig szerte a világban. Európában a legjelentősebb lengyel közösség Franciaországban található, számuk itt nyolcszázezer főre tehető, de nagyobb számban élnek lengyelek Fehéroroszországban, Litvániában, és Oroszországban, valamint kisebb számú lengyel kisebbség természetesen hazánkban is él. Mindezek alapján a leggyakoribb nyelvpárok a lengyel fordítás területén a lengyel angol, angol lengyel, és a francia lengyel, valamint lengyel francia fordítások.

Fordítóirodánknál a leggyakoribb lengyel fordítások cégkivonatok, cégokmányok, katalógusok, pályázatok, szerződések, üzleti levelek, hivatalos dokumentumok esetében szükségesek.

Lengyel magyar fordítás, magyar lengyel fordítás

A lengyel magyar fordítás és a magyar lengyel fordítás nagyon régi múltra tekint vissza, elsősorban a két ország hagyományosan kiváló kulturális együttműködése miatt, de a szoros üzleti kapcsolatok okán is folyamatosan szükség van a jó minőségű lengyel fordításra. A magyar lengyel fordításokra és lengyel magyar fordításokra az élet szinte minden területén folyamatosan szükség van.

A lengyelről magyar fordítás során nehézséget okozhat, hogy a ć, ci/ ń, ni/ lengyel betűket írásban a magyar ty, illetve ny betűkkel kell jelölni, azonban szóban mégis kiejtésbeli különbségek fedezhetőek fel. A lengyel nyelv nehézsége, és a nyelvjárási anomáliák miatt a magyarról lengyelre fordítás és a lengyelről magyarra fordítások elkészítéséhez mindig felkészült lengyel fordító szakemberre van szükség.

Lengyel szakfordítás, és szakmai szövegek lektorálása, hivatalos fordítás

Mostanában elkészült lengyel fordítások:

» Épületgépészeti dokumentáció lengyel fordítása, 120 oldal
» Kiviteli dokumentáció lengyel fordítása, 240 oldal
» Bérleti szerződés lengyel fordítása, 36 oldal
» Cégkivonat lengyel fordítása, 13 oldal

A lengyel lektorálás általában a már korábban elkészült fordítások esetén szükséges, de például nagy nyilvánosság előtt, vagy reklámanyagokban történő felhasználás esetén is javasolt a célnyelvi szöveg lektorálása.

Lengyel hiteles fordításra sok esetben nincs szükség, ezért a fordítás megrendelése előtt javasoljuk, hogy érdeklődjön a felhasználás helyén, vagy fordítóirodánknál, hogy hiteles fordítás szükséges-e, vagy elegendő a hivatalos lengyel fordítás, vagy egy fordítóiroda által kiállított záradék is.

A lengyel nyelv, nyelvi szempontok a lengyel fordításokban

A lengyel szláv, pontosabban nyugati szláv nyelv, amely rokonságot ápol a szlovák, a cseh, a morva és a szorb nyelvekkel, de kapcsolatba hozható a szerb, orosz, vagy éppen a bolgár nyelvekkel is. A szláv nyelvek közül a lengyel a harmadik leggyakrabban beszélt, az orosz és az ukrán előzi csupán meg. A lengyel a Lengyel Köztársaság államnyelve, közel ezeréves múlttal rendelkező, fejlett irodalmi nyelv. A lengyel része annak a 15 nyelvnek, melyet ötvenmilliónál több ember beszél a Földön, így ha világnyelvnek nem is, de jelentős, gyakran használt nyelvnek mindenképpen tekinthetjük, ami azt is jelenti egyben, hogy a lengyel fordítások előkelő helyen szerepelnek a fordítások között. Az irodalmi lengyel nyelvben a hangsúly mindig az utolsó előtti szótagra esik, és állandó, ezt a sajátosságot nyelvészeti szakszóval paroxitonikusnak nevezzük. A lengyel nyelvvel ismerkedőknek általában először az tűnik fel, hogy a lengyel nyelv roppant gazdag mássalhangzókban. A mássalhangzók feloszthatóak kemény (jésítetlen) és lágy (jésített), valamint zöngés és zöngétlen párokra.

A lengyel ragozó típusú nyelv, mely hajlító sajátosságokkal is rendelkezik. A lengyel nyelv archaikus vonása, hogy három nemet különböztet meg (hím, nő, semleges), csakúgy, mint a szláv nyelvek általában. A lengyel fordítások nehézségét sokszor az okozza, hogy a lengyelben markánsan elkülönülő nyelvjárások találhatóak meg, így a lengyel fordítóknak magas szintű felkészültségre van szükségük a pontos lengyel magyar vagy magyar lengyel fordítások elkészítéséhez. Két lengyel nyelvjárás több kutató szerint inkább külön nyelvnek tekintendő, ezek a kasub és szlovinc nyelvek. Ezen nyelvek írásmódban is eltérnek bizonyos mértékig az irodalmi lengyeltől, sőt, különálló szépirodalmuk is van, mely a lengyel műfordítások terén jelenthet kihívást. A vitatott hovatartozású kasub és szlovinc mellett a négy lengyel nyelvjárást lehet megkülönböztetni, ezek a nagylengyel (Kujawy és Poznań térsége), a kislengyel (Krakkó térsége), a sziléziai (Katowice) és a mazóviai (Mazowsze, Varsó és a tőle észak-nyugatra elterülő vidék) nyelvjárások. A magyarral ellentétben a lengyel nyelvjárások között számottevő különbségek fedezhetőek fel, így a lengyel fordítások szakszerű és pontos elkészítéséhez mindenképpen gyakorlott, a nyelvjárásokat is jól ismerő, képzett fordítókra van szükség.

A lengyel fordítások és alkalmazásuk

A lengyel nyelv jelentősége hazánkban kiemelkedő, fontossága az elmúlt évtizedekben nem csökkent, sőt erősödött. Mióta mindkét ország az EU tagja, a kapcsolatok még szorosabbá váltak, így a lengyel nyelvi fordítások iránti igény állandó. A leggyakoribb lengyel fordítások az üzleti életet érintik. Jellemzőek a beruházási szerződés, vállalkozási szerződés fordítások, megállapodás fordítások, tulajdoni lap fordítások, de a bizonylat, mérleg, vagy banki igazolás fordítások is jelentős számúak. A két ország polgárait a közös történelmi múltunkból kifolyólag sok esetben családi kapcsolatok is fűzik egymáshoz, így érdekes területei a magyar lengyel, lengyel magyar fordításoknak a magánjellegű iratok, levelek, anyakönyvi kivonatok fordításai is. Kulturális téren a lengyel fordítások a könyvfordítások, műfordítások témáiban jelentősek, de a modern kor vívmányaként az informatikai jellegű fordítások, szoftver fordítások is szerepet kapnak.