A lett fordítás

A lett fordítás számos esetben lehet szükséges, mivel Lettország mind a NATO, mind az Európai Unió tagja, így a lett az uniós nyelvek közé tartozik. Lettország a balti államok közé tartozik és erős kapcsolat fűzi Oroszországhoz, Fehéroroszországhoz és Ukrajnához. Főként az államok közötti együttműködés révén a fordításokat illetően nem elhanyagolható a Lettországon belül élő más anyanyelvű kisebbségek szerepe sem. Ezért a lett fordítás főleg a kelet-európai térségben gyakoribb fordítási feladat.

Mivel a lett hivatalos uniós nyelv, számos fordítási párral rendelkezik az Unión belüli különböző kereskedelmi-gazdasági, kulturális, tudományos és egyéb államközi ügyek okán is. A lett fordítások leggyakoribb nyelvpárai a lett angol, az angol lett, és az orosz lett, illetve a lett orosz.

Lettország lélekszáma közel két millió fő, a lett nyelvet ugyanakkor ehhez képest csupán 1,6 millióan beszélik anyanyelvi szinten, mert az ország lakosainak csak mindössze hatvan százaléka lett nemzetiségű, a fennmaradó rész pedig többségében orosz (30%), illetve lengyel, ukrán és fehérorosz (összesen 10%) nemzetiségű kisebbség. Ebből adódóan Lettországban az orosz nyelv is erősen domináns. Bonyolítja a helyzetet, hogy a lett nyelvi területen előfordulhatnak még lív anyanyelvi beszélők is (habár többen is a lív nyelv kihalásáról beszélnek), de számuk mára már nem meghatározó, szétszórt életterükből adódóan. A Lett Köztársaság fontos szereplője a Balti-tenger kereskedelmének, mivel területének több jelentős kikötőváros (Riga, Liepaja, Ventspils) is található, így egész évben központi helyet foglal el a tengeri kereskedelemben. Ez képezi az ország külkereskedelmének jelentős részét, így a lett fordítás (például a kereskedelemhez köthető szerződés fordítás, megállapodás fordítás, engedélyek fordítása, vagy műszaki rajz, építési és gyártási dokumentáció fordítás) fontos szerephez jut az országok közötti tengeri kereskedelem akadálytalan lebonyolításában.

A lett magyar fordítás, magyar lett fordítás, lektorálás

A mindennapokban és a gazdasági együttműködések révén is időnként különböző dokumentumok lett magyar fordítása és magyar lett fordítása lehet szükséges, mint például pályázati adatlap, vállalati szerződés, adásvételi szerződés fordítása, vagy technológiai leírások fordítása, műszaki jelentések, vagy jegyzőkönyvek, keretszerződések, éves beszámolók fordítása, vagy éppen közbeszerzések, vagy banki iratok, okiratok és számlák fordítása, esetleg könyvek fordítása.

A NATO és az EU tagság miatt rengeteg közös érdek fűzi össze a két államot A lett fordítások szerteágazó területei, és a lett nyelv nehézségei miatt a lett fordítások elkészítését érdemes megfelelő anyanyelvi tapasztalattal rendelkező lett fordítóra bízni.

A lett nyelv sajátosságai

A lett nyelv < latviešu> az indoeurópai nyelvcsalád balti ágának kelet-balti alcsoportjához tartozik, rokonai a litván (a jelentős szókincs eltérésből kifolyólag a kölcsönös megértés foka alacsony), illetve a ma már nem beszélt porosz nyelv. A litván és a lett nyelv közötti különbségek megjelenése a IX. századra tehető, ezt megelőzően egyazon nyelv két nyelvjárásaként tartották őket számon. A lett nyelv helyesírása eredetileg a német nyelv helyesírásán alapult, azonban a XX. századra ezt felváltotta egy saját rendszer (de bizonyos germán hatás a mai napig kimutatható), így a lett ábécé mára már 33 betűből áll, írásrendszere pedig a latin írású nyelvek csoportjához tartozik. A lett nyelv ragozó nyelv, mely megkülönböztet két nyelvtani nemet (hímnem/nőnem), emellett hét névszói esetet tart számon (alanyi, birtokos, eszközhatározói, helyhatározói, megszólító, részes, tárgyas), viszont nyelvtanukban nem szerepel a névelő, a hangsúly pedig kevés kivétellel az első szótagra esik (utóbbi tény a lív hatásnak köszönhető). A lett nyelven belül három nyelvjárást különböztethető meg: a lív, a középső lett (ez lett az irodalmi lett alapja), és a felső lett. Lettországban közel százötvenezren a anyanyelvet beszélik, amelyet többen csupán nyelvjárásnak tekintenek, de a latgalt beszélők annak ellenére, hogy saját írásbeliséggel rendelkeznek, a mindennapokban a lett irodalmi nyelvet használják. A lett nyelvi sokszínűség, a nyelvjárások, illetve a nagyszámú belorusz bevándorló miatt a lett fordítás odafigyelést és gyakorlatot igényel, ezért fontos, hogy felkészült, a nyelvet alaposan ismerő lett fordítóval dolgozó fordítóirodát válasszunk.