Litván fordítás

Az Európai Unió és Világkereskedelmi Szervezet tagja és élénk gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokat ápol a régió és Európa sok országával, ezért időről-időre szükség van különböző dokumentumok litván fordítására.

Litvánia a Balti-államok között játszott kimagasló szerepe régen ismert, ez az ország rendelkezik Oroszország felé az egyik legnagyobb export és egyben import kereskedelemmel a térségben. Litvánia hasonló kapcsolatot ápol Lengyelországgal, Lettországgal, Fehéroroszországgal, Dániával, Németországgal, Olaszországgal és Svédországgal, de még az Egyesült Királyság is az egyik fő importőre.

Így a litván más, főként európai nyelvvel való kapcsolata révén sok fordítói nyelvpárral rendelkezik, ezek közül a legfontosabbak a litván orosz, orosz litván, angol litván, litván angol, valamint a német litván, litván német fordítások. Mivel a litván hivatalos uniós nyelv is egyben, illetve az ország 2015-től az eurózóna tagja is, ezért a litván fordítás gyakran szerephez jut az államközi ügyekhez kapcsolódó dokumentációk fordításakor is.

Litvánia lakosainak száma megközelíti a három millió főt, azonban az ország állampolgárainak mindösszesen 82%-a litván származású. Nagy számban élnek Litvániában lengyelek (7%), akik főként a második világháborút követően költöztek be az országba, de jelentős a beköltöztetett orosz (5%) és belarusz (2%) kisebbség is, illetve elenyésző számú muszlim tatár is él Litvániában. A litván nyelvet megközelítőleg négymillió ember beszéli szerte a világon, kisebbségi nyelvként csupán Lengyelországban és az Egyesült Államokban, de nyelvi diaszpórákkal számtalan helyen találkozhatunk, Fehéroroszországban, Angliában, Argentínában, Brazíliában, Németországban, Svédországban. A Litván
Köztársaság (Lietuvos Respublika) lakosainak csak 83%-a beszéli a litván nyelvet, hiába ez a hivatalos nyelv, mégis a lengyelek (Nyugat-Vilnius régiójában), illetve az oroszok (Visaginasban és Vilniusban is) lakta városokban a kisebbségi nyelv dominál. Ebből adódóan a litván nyelv kölcsönzött szavakat a kisebbségi nyelvekből (érdekes tény, hogy a litván ember főként az orosz nyelvet használja káromkodásra), éppen ezért a fordítása nehézkes lehet, hiszen a nyelvet nem tökéletesen beszélő számára ezek mind akadályozzák a megértést. A litvánra jellemző felsorolt anomáliák és nehézségek miatt a litván fordítás elkészítéséhez érdemes egy a nyelvet jól ismerő litván fordítóval rendelkező fordítóirodát megbízni

Litván magyar, magyar litván fordítás, lektorálás

A litván magyar fordítás, illetve a magyar litván fordítás alapvetően ritka fordítási feladatnak számít Magyarországon. Leginkább a két ország közötti kölcsönös együttműködések és a vállalatok tevékenységei során merül fel igény litván fordításra többek között cégkivonatok, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, mérlegek fordítása, illetve műszaki engedélyek, építési és gyártási dokumentációk, technológiai leírások, gépkönyvek, vagy műszaki rajzok fordítása során. A két ország között kulturális és tudományos együttműködés is van, ezért néha különböző oktatási anyagok, újságcikkek, honlapok, könyvek vagy katalógusok litvánra fordítása is fontos lehet.

Szélesebb körben történő felhasználás esetén a felhasználást, vagy a publikálást megelőzően mindenképpen javasolt a fordítás litván lektorálása is, elkerülendő az esetleges helyesírási hibákat, és a nem megfelelő szóhasználatot.

A litván nyelv sajátosságai

A litván nyelv < lietuvių kalba> az indoeurópai nyelvcsalád balti szláv ágának balti csoportjához tartozik, ezen belül továbbá a keletbalti alcsoporthoz sorolható. A litván nyelv a flektáló nyelvek táborát erősíti, és a prodrop csoporthoz tartozik, vagyis a litvánban nem kell jelölni a névmási alanyt. A litván nyelv hét nyelvtani esetet különböztet meg, emellett két számot (egyes/többees) és két nemet (hímnem/nőnem) tart számon. Négyféle igeidőt (múlt, ismétlődő múlt, jelen, jövő) és háromféle igeragozást használ, írásrendszere a latin íráshoz tartozik, ábécéje harminckét betűs.

A litván két fő nyelvjárással rendelkezik, ezek a szamogitiai és az aukstaitiai, de mindkettőn belül további variánsok találhatóak. A szamogitiain tovább tagolható nyugati szamogitiai, északi szamogitiai, déli szamogitiai dialektusokra, az aukstaitiain belül pedig nyugati aukstaitiai, keleti aukstaitiai, déli aukstaitiai különböztethetőek meg. A litván nyelv hiába őrizte meg ősi szókincsének nagyobb részét (ezt egyébiránt a Litván Állami Nyelvi Bizottság felügyeli), mégis számos egyéb nyelv jövevényszavai férkőztek be a litvánba, elsősorban az angol nyelvből kölcsönzött új keletű szavak képében. A régi nyelvi elemeknek, illetve a számos dialektusnak köszönhetően a nem anyanyelvi beszélő számára a litván fordítás rendkívül nehéz feladat, ezért a jó és szöveghű litván fordítást ajánlott gyakorlott litván fordítóval készíttetni.