Editable Home Page

You can edit this home page using our free, drag and drop Page Builder, or simply disable it to fall back to a standard blog. It's a powerful page building experience.

Start Editing

Loads of Icons

This widget uses FontAwesome - giving you hundreds of icons. Or you could disable the icon and use your own image image. Great for testimonials.

Example Button

Saves You Time

Building your pages using a drag and drop page builder is a great experience that will save you time. Time is valuable. Don't waste it.

Test Button
 
 
 

Német fordítás, német szakfordítás, német lektorálás, hiteles fordítás

Vállaljuk német nyelvű dokumentumok, cégokmányok, katalógusok, pályázatok, szerződések, üzleti levelek, hivatalos dokumentumok német fordítását, hitelesítését.

Árajánlatkérés e-mailban:

Küldje el a fordítandó dokumentu- mokat az alábbi e-mail címre:
forditas@gyorsforditas.hu

Német fordítás:

Fordítás német nyelven »

Német szakfordítás:

Szakfordítás német nyelven »

Német lektorálás:

Német nyelvi és szakmai lektorálás »

Hiteles fordítás:

Fordítás hitelesítés német nyelven »

 

Német fordítás:

Német magyar fordítás, magyar német fordítás

Manapság Európa második legfontosabb nyelve a német, az iskolák alapvető nyelvi tantárgya az angollal együtt. A német nyelvre jellemző, hogy sok népcsoport a saját nyelvjárását megtartotta, így területenként máshogy szólnak egymáshoz. Minden nyelv, így a német esetében is igaz, hogy ha németről magyarra fordítás vagy magyarról németre fordítás közben nem veszik figyelembe, és nem használják fel a célnyelvet beszélők sajátosságait, közös valóságismeretét, akkor nem tudják visszaadni az eredeti szöveg stílusát, lendületét és így egy fontos része elvész. Igazi fordításhoz jól kell ismerni az adott nyelvterületet minden olyan szempontból, mely hatással van az ott élők gondolkodásmódjára, temperamentumára, világnézetére és asszociációs rendszerére.

A német nyelv nyelvtana sokkal bonyolultabb az angolnál. A főneveket nemekre bontva, az igéket ragozva használja. Az igeidők hasonlóak az angolhoz. A főnevek nemekre bontása a régi germánból ered, mivel a germánok a tárgyakhoz és állatokhoz férfi vagy női tulajdonságokat kapcsoltak. A macska, mint állat nőnemű, ezért die Katze, de ennek hímnemű változata a kandúr már hímnemű főnév azaz, Der Kater.

A német nyelvben több, a magyartól eltérő betű található, ezek használata területenként eltérő lehet, de mindegyik írásmód helyes.

Sokan beszélnek jól németül, és alapvetőnek számítanak különböző internetes oldalak, számítógépes fordító programok, melyek nagyban megkönnyítik a német nyelv tanulását, használatát más anyanyelvűek számára, de szerződések vagy más hivatalos iratok fordítását csak szakember tudja maradéktalanul jól elvégezni.

A magyarról németre fordítás vagy németről magyarra fordítás nem egyszerű feladat akkor sem, ha jól beszéljük a nyelvet. Tisztában kell lenni a téma által megkövetelt stílusbeli, hangnem béli sajátosságokkal és a célterület sajátosságaival is. Egy német fordító mindezekkel tisztában van.

Az angol mellett a német nyelv is eszköz lehet művészek, másokhoz szólni akarók kezében ahhoz, hogy sok emberhez eljusson mondanivalójuk. Számos német-magyar fordítás, magyar-német fordítás található a kortárs szerzők művei között is.

Szerződések németre fordítása esetén sem szabad a köznyelvi németre hagyatkozni, hiszen apró eltérések megváltoztathatják, árnyalhatják a német fordítás tartalmát.

További kapcsolódó oldalak: német magyar fordítás, fordítás németről magyarrafordítás magyarról németre, magyarról németre fordítás, németről magyarra fordítás.

Német nyelvvel, Németországgal kapcsolatos információk:

A német a világ legfőbb nyelvei közé tartozik, körülbelül 90-95 millió ember anyanyelve, ezen felül nagyjából 80 millióan beszélik. Ausztriában és Liechtensteinben egyedüli hivatalos nyelv, és a hivatalos nyelvek egyike Németországban, Svájcban, Luxemburgban, Olaszországban. Belgium, Oroszország és Dánia egyes területein szintén hivatalossá tették.

Több európai országban és az Egyesült Államokban, Kanadában, és a déli részeken, például Argentínában kimondottan sok német anyanyelvű ember él. Jellemző ez még a volt német gyarmatokra is, mint például Kína, Kamerun, Namíbia, Togo. Ezeken a területeken a mai napig fontos a német fordítás vagy a fordítás németre.

Magyarországon még ma is németek alkotják a legnagyobb nemzeti kisebbséget, nagy számban élnek német gyökerekkel rendelkező emberek is itt, de ők már nem beszélik anyanyelvi szinten a németet, sőt sokan egyáltalán nem beszélik. Magyarországon az angol mellett a német a leggyakrabban választott második nyelv. Hasonlóan nagy számú a magyarról németre fordítás vagy a németről magyarra fordítás, mint az angol szövegek esetében.

A német nyelvre igen jellemző, hogy egymástól merőben eltérő dialektusokat, nyelvjárásokat találhatunk. Így a német fordítás során a célterület felmérése igen fontos szempont, mert nem feltétlenül az irodalmi németre kell lefordítanunk, vagy lefordíttatnunk. A tág értelemben vett német nyelvnek két fő változata van. Az egyik az alnémet, és a Hochedeutsch elnevezésű, közép és dél-németországban használt nyelv. Az alnémetet az északi területeken beszélik, és annyira eltér a Hochdeutsch-tól, hogy a két külön nyelvjárást ismerők nem értik egymást. Ezért az alnémetet már külön nyelvnek tekintik.

Németországról sokaknak az autósportok, futball jut eszébe, ezen belül többek közt Michael Schumacher, a Bayern München, de, ha a német művészetet említjük, akkor zenében Beethoven, Bach, Strauss, Wagner, Carl Orff vagy éppen a világhírű filmzenék szerzője Hans Zimmer, akinek a Star Wars összetéveszthetetlen muzsikáját köszönhetjük. Irodalom kapcsán E.T.A. Hoffman, Goethe, Schiller, a Sturm und Drang (magyarra fordítás: Vihar és vágy), azaz a német romantika képviselői. Világszinten meghatározó tudósa Einstein. De rengeteg, világnézetet befolyásoló filozófusa is van, például Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Engels vagy épp Hegel.

A német nyelv története

A német nyelv vagy inkább nyelvek két nagy csoportja a középkorban az ófelnémet hangeltolódás hatására nagyon eltérővé vált. Ezt a két nyelvjárást további két-két dialektusra bontják. A középnémet nyelvjárás a felnémet egyik ága, mely a 13. században az udvari költészet nyelve volt. A középnémet nyelvjárás szolgálhatott volna a területi egységesítés céljául, de az ezirányú igyekezetek az akkor írástudatlanság mértéke miatt nem vezettek sikerre. Az újfelnémet irodalmi nyelv csak később a korai újkor nyelvjárásainak egységesítésével jött létre.

Észak-Németországban az irodalmi német lett a hivatali ügyintézés és az oktatás nyelve, kiszorítva az ottani külön nyelvjárásokat. Ez főként a reformáció következménye volt. A Hanza-szövetség idején a középalnémet terjedt el a tengerpart közeli területeken. Az irodalmi németnek nem sikerült tejesen kiszorítani az egyéb alnémet nyelvjárásokat, később ezekből fejlődött ki a flamand és holland nyelv. Sokan úgy vélik, Luther Márton meghatározó volt az irodalmi német erősödésében, mivel az akkoriban kialakuló irodalmi nyelvre fordította le előbb az Újszövetséget, majd az Ószövetséget. E két mű estében a német fordítás eredménye, hogy a lehető legtöbb emberhez egy adott változatban jut el, így megismerik, megtanulják azt. Az időpont 1521 és 1534. Érdemes megjegyezni, hogy az irodalmi nyelv már a 14. században is országosan ismert és egyre erősödő volt. Ezek az átalakulások a 17 századra lezárultak. De a mai végleges formát az 1996-os helyesírási reform hozta meg. Az íráskép és betűhasználat a mai napig területtől függően eltérő, bár Németországon belül hivatalosan egységes.

A német nyelvterülettel, Németországgal kapcsolatos információk:

Az ország földrajzából kiderül, hogy éghajlatilag, domborzatilag is változatos. Történelme során, nagy változásokon ment keresztül, jelenleg körülbelül 7,3 millió külföldi állampolgár él Németországban, így a kulturális sokszínűsége is megvan. Erős, határozott népnek ismerik a németet, ezt támasztja alá a katonásnak hangzó nyelv is. Nagy jelentőséget tulajdonítanak a környezetvédelemnek, például az ország egész területén szelektív hulladékgyűjtés történik, minden háztartásban több kuka van erre a célra. A szociális juttatások igen magasak, az emberi jogok védelmében is élen járnak, Berlin például lassan az emberi szabadságjogok városának is nevezhető.

Turisztikai szempontból is nagyon fontos országról beszélünk, hiszen városait, tájait folyamatosan látogatják, a történelmi épületekben gazdag városok sokszor tele vannak turistával, az Alpokban a hegymászást kedvelők találhatják meg számításaikat. Németországot délen az Alpok, északon az Északi-tenger és a Balti-tenger határolja. Három nagy földrajzi tájegységre tagolódik, melyek az Északnémet-alföld, a Német-Középhegység, és az Alpok az Előalpokkal. Jelentős folyói a Duna, Rajna, Odera, Elba. Az északi mérsékelt éghajlati övben fekszik, éghajlata északon nedves óceáni, kelet felé haladva viszont egyre kontinentálisabb jelleget ölt. Eredetileg a hatalmas erdőtakaró borította, a magasabb vidékeken fenyők, alacsonyabb tájakon vegyes erdők.

Történelmének fontos állomásai például 1517-ben Luther Márton fellépése az egyház elüzletiesedése ellen, melynek a harmincéves háború majd a kisállami rendszer lett a következménye országon belül, Európa szellemi életére pedig erős hatást gyakorolt. Az egységes német állam, a Német Császárság 1871-ben jött létre, fontos, meghatározó állama volt Európának, majd elveszítette az első világháborút. 1933 és 1945 között létrejött a Harmadik Birodalomnak nevezett Németország, de Hitler politikája a II. világháború kirobbanásához vezetett, amit szintén elveszettek, és az ország hosszú időre két külön államra bomlott. Ez volt az úgynevezett NSZK és NDK. A berlini fal is ehhez a korszakhoz köthető.

Jelenleg Németország államformája parlamentáris szövetségi köztársaság, kormányfője a parlament által választott szövetségi kancellár. Tizenhat szövetségi tartományra tagolódik, melyek autonómiája van kulturális, oktatási téren, saját miniszterelnökkel és parlamenttel rendelkeznek.

Németország a Föld negyedik legerősebb gazdasága, az EU termelésének egyharmadát adja. Iparából leginkább a vegyipar, gépipar, elektronika emelkedik ki, vegyipari nagyhatalom, az elektronikai berendezések legnagyobb európai gyártója és exportőre. BASF, Volkswagen, Bosch, Siemens AG, hogy csak néhányat említsünk.

Tehát Németország egy földrajzilag, kulturálisan változatos, gyorsan fejlődő, megkerülhetetlen, erős ország, ami széles látókört, biztonságérzetet biztosít az ott élőknek, szívesen fogad külföldieket, segíti őket. Turisztikailag sok lehetőséget ad, válogathatunk a jobbnál jobb helyek és látnivalók között. Az Alpokban található Neuschwanstein kastély Németország leglátogatottabb kastélya, Walt Disney szimbólumává vált kastélyához is ihlettel szolgált. München is világhírű, itt tartják évről évre az októberfesztet és itt található a világ leghíresebb sörcsarnoka, a Hofbrauhaus. A berlini fal és a különleges állatkert Berlinben is kihagyhatatlan turistalátványosság, de itt van még Lübeck, a világhírű középkori város, a Fekete-Erdő, Bajor-Alpok vagy Augsburg. Számtalan történelmi és földrajzi látványosságával, iparával Németország meghatározó szerepet tölt be Európában.

A legnagyobb német városok: Berlin, Hamburg, München, Köln

Német nyelvvel, német fordítással, németországi utazással kapcsolatos információk, hasznos linkek:

Legutóbbi német fordítási referenciák:

» Céges bemutatkozó anyag fordítása, 22 oldal
» Szakdolgozat fordítás, 100 oldal
» Adásvételi szerződés fordítás, 28 oldal

Fordítási hírek, érdekességek:

» 101 dolog amit egy jó fordítónak tudnia kell ...
» A minőségi fordítás fontosságáról ...
» Egyre fontosabb az angol nyelv ...

Német lektorálás:

Nyelvi lektorálás német nyelven:

Német nyelvi lektorálás során a lektor a célnyelvre fordított szöveget nyelvtan, stílus és szóhasználat szempontjából ellenőrzi. Lektorálással kapcsolatban további részleteket a lektorálásról szóló oldalunkon talál.

Hivatalos, vagy hiteles német fordítás:

Hiteles német fordítás, hivatalos német fordítás, tanúsítással ellátott német fordítás:

A legtöbb esetben nem szükséges hiteles fordítás. Hivatalos dokumentumok, külföldi munkavállalás, stb. esetében sok esetben elfogadott a fordítóiroda által készített hivatalos fordítás is. További részleteket a hiteles fordításról szóló oldalunkon talál.

Fordítási hírek, érdekességek:

Többnyelvű SEO és AdWords kampányok

Többnyelvű SEO és AdWords kampányok nyelvi tervezése és fordítási, lokalizálási feladatainak ellátása. Hódítson meg új piacokat és vegye igénybe egyedülálló “language seo” szolgáltatásunkat. Vállaljuk brand-ek, domainek külföldi keresőoptimalizálását, kulcsszavak meghatározását, kulcsszó elemzést, terminológia meghatározást nyelvi szakemberek bevonásával az Ön vállalata sikeréért. A részletekkel kapcsolatban érdeklődjon emailben, vagy telefonon munkatársainknál.

A fordítás folyamata

A fordítás minden esetben projekt tevékenység, amely több feladatot ölel magába. Maga a fordítási folyamat sem jellemzően rögtön a konkrét fordítás megkezdésével indul, hiszen először általában érkezik egy ajánlatkérés vagy telefonon, vagy emailben. A telefonos érdeklődés esetén az ügyfél általában a fordítás árára kíváncsi, és először elmondja, hogy milyen nyelvről, milyen nyelvre szeretne fordíttatni, milyen […]

Hír 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

Hír 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

Hír 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

Hír 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]