Norvég fordítás

A norvég fordítás jelentősége elsősorban Európában, és a tengerentúlon számottevő, köszönhetően annak, hogy Norvégia meghatározó tényező a kőolaj és kőolajszármazékok kereskedelmében és az ehhez kapcsolódó mérnöki tevékenységekben. Időről időre igény van különböző dokumentumok norvégról magyarra és magyarról norvégra fordítására is, mint például szerződések, kezelési utasítások, engedélyek, vagy biztonsági adatlapok esetében. Amennyiben nem az üzleti, hanem a mindennapi élethez fűződő norvég fordítások kerülnek szóba, akkor elsősorban az okiratok, okmányok fordítása, munkavállalással kapcsolatos dokumentumok fordítása, honlapok, tanulmányok fordítása játszik inkább szerepet

Norvégia - a körülötte levő más európai országokkal szemben- nem tagja az Európai Uniónak, ugyanis a népszavazásra bocsájtott csatlakozási kérdésre a norvég állampolgárok két alkalommal is nemet mondtak. Ennek ellenére természetesen Norvégia gazdasági partnerei elsősorban az uniós államok (Dánia, Németország, Franciaország, Hollandia, Svédország), ebből kifolyólag a norvég nyelv számos fordítási nyelvpárral rendelkezik, melyek közül a a legjelentősebb az angol norvég és a norvég angol.

Norvégia, más néven a Norvég Királyság (Kongeriket Norge/Kongeriket Noreg) lakosainak száma jócskán meghaladja az ötmillió főt, ezzel szemben a világon csupán 4,6 millióan beszélik a norvég nyelvet, tehát az ország határain belül sem beszéli mindenki a norvégot hivatalos nyelvként. Ennek oka, hogy Norvégiában jelentős kisebbség él, mely saját anyanyelvét használja, igaz a hivatalokban és az iskolákban a norvég nyelv használata kötelező, tehát a kisebbségek képviselői a norvégot is beszélik, második nyelvként. A lakosság megoszlása a következő, a norvégok 92-93%-ot, a svédek 0,7%-ot, a dánok 0,6%-ot, a szlávok 0,5%-ot tesznek ki, emellett az amerikaiak, britek, németek, finnek, pakisztániak, irakiak, irániak, szomáliaiak jelenléte egyenként a 0,1-0,3% között van. Norvégiában számon tartanak még megközelítőleg húszezer számit, azaz lappot, akiknek egykoron a norvég, a finn és a svéd területeken volt az őshazájuk, mára viszont számuk drasztikusan csökkent, azonban ezek között az országok között szabad vándorlást élveznek, illetve Norvégiában kizárólagosan ők tenyészthetnek rénszarvast. A norvég nyelvet számos környező országban beszélik, illetve megértik még Svédországban és Dániában is. A fentiekből kiolvasható, hogy Norvégia klasszikus nemzetiségi olvasztótégely, így az országon belül is sokféle nyelv használatos, a norvég fordítás tehát a határokon belül, és azokon kívül is jelentős szerepet élvez.

Norvégia számos országgal ápol gazdasági, tudományos és kulturális kapcsolatokat, így fontos szerep jut a norvég fordításnak, hiszen esetenként számos dokumentumot, szöveget kell lefordítani a magán és üzleti ügyek lebonyolítása során. Vállalatok esetén előfordul szerződés, kimutatás, építési és gyártási dokumentáció, gépkönyv fordítása, illetve technológiai leírások fordítása. Ugyanakkor mivel napjainkban egyre divatosabb nyelvnek tekinthetjük a norvégot, így a nyelvtanuláshoz az oktatási anyagok fordítása, a könyvfordítások, az újságcikk fordítások, a tanulmány fordítások és a weboldal fordítások is szükségesek.

Magyar norvég és a norvég magyar fordítás

Norvég magyar fordítás, vagy magyar norvég fordítás a leggyakrabban külföldi munkavállalás esetén, vagy hazatelepedés, nyugdíjszámítás esetén szükséges (például munkaszerződés fordítás, hatósági előírások, okiratok fordítása), de esetenként meghatározók a turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó fordítások is (katalógus, honlap fordítás, menüsor és étlap fordítás), mivel évente közel százezer norvég turista látogatja meg hazánkat.

A norvég nyelv sajátosságai

A norvég nyelv az indoeurópai nyelvcsalád germán nyelvek csoportjának, északi germán ágához tartozó, nyugati skandináv nyelveinek egyike. Az óészaki nyelvből fejlődött ki, akár csak a dán és a svéd, a XVI. századra kialakult az óészaki középnorvég, azonban ez még mindig számos hasonlóságot és egyezést mutatott testvérnyelveivel. Írásrendszere a latin írásrendszerhez tartozik, három nyelvtani nemet különböztet meg (hímnem/nőnem/semleges nem), emellett rendelkezik zenei hangsúllyal is (mint a kínai nyelv). Magánhangzóikat lágyra és keményre osztják fel, mássalhangzóikat pedig a magyar mássalhangzókhoz hasonlatosan kell kiejteni. A norvég nyelv két dialektussal rendelkezik, amelyeket norvégnak (újnorvég) és norvégnak (köznyelv) neveztek el. Míg előbbit csupán a lakosság 10% érti és beszéli, addig utóbbit tekinthetjük a norvég standardnak, amely alapja az írásos norvégnak is. A nyelvet Osloban és Trondheimben beszélik, addig a nyugati részen elterjedt nyelvet Hallingdal és Gudbrandsdal környékén. Mivel a norvég nyelv mindkét változatát esetenként aktívan használják, így a norvég fordítást javasolt képzett norvég fordítóra bízni.

Fontosabb dokumentumok esetében javasolt lehet az elkészült fordítás norvég lektorálása is.

Legutóbbi fordításaink norvég nyelvről, illetve norvég nyelvre:

» Film forgatókönyv fordítása norvég nyelvről magyar nyelvre, 170 oldal
» Szerződés fordítás, 15 oldal