Orosz fordítás kedvező áron

Az orosz fordítás a mai napig gyakori kérés elsősorban az orosz nyelvterületeken üzleti kapcsolatokat ápoló vállalatok, vállalkozások részéről. A jó és kedvező árú orosz fordítások elengedhetetlenek az orosz érdekeltségekkel is rendelkező cégek, vállalatok számára, mind kereskedelmi, mind közigazgatási, pénzügyi, jogi, és műszaki témájú orosz magyar fordításokra, valamint magyar orosz fordításokra.

Az orosz nyelv ugyanakkor más területeken is jelentős hazánkban, a két ország kulturális és tudományos együttműködése régi hagyomány, így az orosz fordítások a fentieken kívül sok egyéb területet is érintenek, mint például a műszaki tanulmány fordítás, a szabadalom fordítás, a szoftver fordítás, gépek, berendezések kezelési utasításának fordítása, valamint szinte önálló területnek mondható a munkaszerződés fordítás, Oroszország ugyanis nem ritka célpontja a külföldön állást keresőknek.

jelentős az orosz magyar fordítás

Orosz magyar fordítás és magyar orosz fordítás

Bár a nyelv jelentősége a rendszerváltás óta jelentősen csökkent Magyarországon, az üzleti kapcsolatok révén a mai napig gyakran van szükség különböző dokumentumok orosz magyar fordítására és magyar orosz fordítására. A leggyakoribb orosz fordítási feladatok szerződések, műszaki dokumentációk, ajánlatok, biztonsági adatlapok orosz fordítására vonatkoznak, de gyakori a használati utasítások, katalógusok, termékleírások, címkék, kimutatások, és üzleti jelentések orosz fordítása is. Az orosz magyar és magyar orosz fordítások újabb területe a weblapfordítás, mely az új piacokat, partnereket kereső hazai vállalkozások számára fontos.

A tapasztalatok szerint rendszeresen szükség van jó minőségű orosz fordításra energetikával, atomenergiával kapcsolatos műszaki dokumentációk, tervezetek, és biztonsági dokumentációk terén is, valamint oroszról magyarra fordítás, vagy éppen magyarrról oroszra fordítás szükséges konferencia anyagok, szoftverek dokumentációi és hardverleírások esetében. A két ország régi és szoros kapcsolatai miatt az orosz fordítások előkelő helyet foglalnak el a fordítási megbízások között.

Orosz szakfordítás, szakmai szövegek fordítása és lektorálása

Néhány általunk készített orosz fordítás:

» Műszaki leírás fordítás, 24 oldal
» Bérleti szerződés fordítás, 21 oldal
» Biztonsági adatlap fordítás, 40 oldal
» Cégkivonat fordítás, 10 oldal
» Vállalkozási szerződés fordítása, 22 oldal
» Alapító okirat fordítása, 12 oldal
» Weboldal készítés projekt leírás, 25 oldal

számos területet érintenek az orosz fordítások

Egyes orosz fordítások esetében a felhasználás céljától függően szükség lehet lektorálásra is, melynek során az esetleges nyelvtani hibák, elütések, vagy értelemzavaró fordítások felderíthetőek.

Az orosz nyelv és sajátosságai

Az I.e. II. – I.e. I. évezredben vált ki az indoeurópai nyelvcsaládból a protoszláv nyelv, melyből eredeztethető az az ősszláv nyelv, amely a VI-VII. század fordulóján keleti, nyugati, és déli ágakra bomlott. Ennek a keleti ágából fejlődtek ki a XIV-XV. századra az orosz (nagyorosz), ukrán (kisorosz), és a belarusz (fehérorosz) nyelvek. Az orosz területeken megjelenő nyelvjárások kialakulás a XV-XVI. századra tehető.

Az orosz nyelv a szláv nyelvek keleti ágához tartozik, emellett elmondható róla, hogy több, területileg elhatárolható nyelvjárás (például: északorosz nyelvjárás, középorosz nyelvjárás, és délorosz nyelvjárás), illetve néhány keveréknyelv (fehér-orosz /transzjanka/, ukrán-orosz /szurzsik/, kubai /rusinol/) is gazdagította az orosz nyelv sokszínűségét, azonban Németországgal, vagy Olaszországgal szemben a nyelvjárásaira nem jellemző a nagymértékű eltérés, így ez az orosz fordítások során sem okoz különösebb nehézségeket.

A nyelvjárások nyelvi sajátosságai és az eltérő, cirill betűs írásrendszer éppen elegendő nehézséget rejtenek magukban ahhoz, hogy az oroszról magyarra fordítás, és a magyarról oroszra fordítást szükségképpen szakképzett fordítók végezzék. Az orosz fordítások során kiemelt figyelmet kell fordítani a nyelvtani szabályok betartására. Az orosz nyelv három nyelvtani nemet különböztet meg, emellett hat nyelvtani esetben ragoz.

Az orosz, akár a többi szláv nyelv, erősen flektáló, ellentétben a magyar nyelvvel, amely az agglutináló nyelvek családjához tartozik. A cirill írás kialakulásának története Cirill és Metód görög szerzetesek nevéhez fűződik, akik a Biblia ószláv egyházi nyelvre való lefordítását tűzték ki célul, létrehozva ezzel az orosz nyelv írásos alapjait. Az 1918 óta hivatalos orosz ábécé harminchárom betűből tevődik össze, tíz betű a magánhangzók jelölésére szolgál, huszonhárom betű pedig a mássalhangzókéra. Az orosz nyelv az atonális nyelvek közé sorolható, vagyis a magánhangzók hangmagassága nem befolyásolja a szó jelentését.

Az orosz fordítások alkalmazási területei

Az utóbbi két évtizedben az orosz nyelv korábbi jelentősége hazánkban csökkent, ahogy a gyakorló orosz fordítók száma is megcsappant az elmúlt időben, így esetenként hiány mutatkozik manapság képzett, tapasztalt, jó minőségű orosz fordításokat készítő fordítók terén. Ez a kedvezőtlen tendencia akár a két ország közötti kulturális, tudományos, és üzleti kapcsolatokra is kedvezőtlen hatással lehet, éppen ezért van szükség a jelenben magas színvonalú orosz fordításokra, melyek lehetővé teszik az országok közötti nyelvi nehézségek áthidalását.

Napjainkban az orosz nyelvet anyanyelvi szinten beszélők létszáma eléri a167 millió főt, amellyel az orosz a világ tíz legnépesebb nyelvközösségébe tartozik, ezáltal nem csak világnyelvként tartható számon az orosz nyelv, hanem a legnagyobb számban beszélt szláv nyelvként , és az egyik legfőbb fordítási nyelvként. Kimutatások alapján a legtöbbet fordított nyelvpár a világban jelenleg valószínűleg az angol orosz nyelvpár.

Hivatalos orosz fordítás, vagy hiteles orosz fordítás? Melyik szükséges?

A tapasztalatok alapján az orosz fordítások esetében általában csak a hazai felhasználás során van szükség a törvény szerinti hiteles orosz fordításra, külföldön viszont elfogadják a sok esetben olcsóbb és gyorsabb úgynevezett hivatalos orosz fordítást is, de fordíttatás előtt érdemes minden esetben a felhasználás helyén és fordítóirodánk munkatársainál is érdeklődnie.

Orosz fordítással, orosz nyelvvel, Oroszországgal kapcsolatos linkek:

Az orosz nagykövetség honlapja
Orosz nyelvi segédlet kezdőknek
Áll vagy fekszik? Egy érdekes orosz nyelvi jelenség