Portugál fordítás

A portugál számos esetben válhat szükségessé, akár az üzleti életben (társasági szerződés, pályázat, reklámszerződés portugál fordítása), vagy a magánszférában (banki iratok, tulajdoni lap, vagy munkaszerződés fordítása). Portugália gazdaságának meghatározó részét képezi a szolgáltatóipar, ezen belül természetesen főleg a turizmus, így a turisztikai, valamint a gasztronómiai és borászati fordítások (katalógus, weboldal, reklámanyag, étlap, menüsor és különböző könyvek portugál fordítása) is jelentős szereppel bírnak.

Mivel Portugália az Európai Unió tagja, szoros gazdasági kapcsolatokat ápol több más uniós országgal, ebből kifolyólag a portugál fordítás jelentősége Európában számottevő. Esetenként szükséges lehet például uniós pályázatokhoz szükséges dokumentumok (pályázati kiírás, pályázati űrlap fordítása, pályázati adatlap fordítása), vagy különböző együttműködésekhez szükséges megállapodások portugál fordítása (vállalati szerződés fordítása, ajánlattételi felhívás fordítása, hűségszerződés fordítása). Ezekben az esetekben a portugál fordítás szöveghű fordítói munkát igényel, így mindenképpen felkészült, gyakorlott portugál fordítót kell felkérni az elvégzendő munkához.

Portugália (Portugal) lakosainak száma megközelítőleg tíz és félmillió, amellyel az erős középmezőnyhöz tartozik a világ országainak népességi rangsorában, ugyanakkor a világon közel 230 millió ember beszéli anyanyelvi szinten a portugált, amely ilyen módon az ötödik legbeszéltebb nyelv. A portugál nyelvet tucatnyi országban beszélik, illetve Portugália mellett kilenc országban hivatalos nyelvként tartják számon: Brazília, Angola, Bissau-Guinea, Egyenlítői-Guinea, Makaó, Mozambik, Kelet-Timor, São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és a Zöld-foki Köztársaság. A legkimagaslóbb számú portugál nyelvi csoport Brazíliában él, ahol 184 millióan beszélik a nyelvet, de a világ más országaiban is találhatóak portugált beszélő közösségek, például Argentínában (36 millió fő), Luxemburgban (454 ezer fő), Indiában (kb. 1 millió fő), Uruguayban (3, 3 millió fő) és az USA-ban (nincs róla pontos számadat). Mindezek alapján meghatározni is nehéz lenne, hogy pontosan hány dialektussal és azon belül is hány variánssal rendelkezik a portugál nyelv, a legfőbb (és hivatalosan is elismert) nyelvjárásai a következők: brazíliai, európai, afrikai és ázsiai (utóbbi kettő az európaival áll szorosabb kapcsolatban). Ebből kifolyólag a portugál fordítás meglehetősen nehéz, hiszen a fordítónak a portugál nyelv minden egyes nyelvjárási kifejezésével és szókincsbeli különbségeivel tisztában kell lennie, amennyiben szöveghű fordítást kell elkészítenie.

Portugál magyar és a magyar portugál fordítás

Mivel mindkét ország uniós tagállam, így a két ország között kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok állnak fenn, amelyek révén a portugálról magyarra fordítás és a magyarról portugálra fordítás fontos szereppel bír. Egyfelől megemlíthetők a kis- és közép vállalati beruházások (ezekhez szükséges az alapító okirat fordítása, cégkivonat fordítása, vállalkozói keretszerződés portugál fordítása), másfelől az államok közötti, illetve mezőgazdasági és élelmiszeripari (termék adásvételi szerződés fordítása, márkakereskedői szerződés fordítása, termékleírás fordítása) befektetések. Éppen ezért kijelenthető, hogy a portugál magyar és a magyar portugál fordításra a közeljövőben is szükség lesz, köszönhetően az egyre gyarapodó megállapodásoknak és együttműködéseknek.

Portugál fordítások:

» Műszaki specifikáció fordítás, 29 oldal
» Reklámanyag fordítás, 18 oldal

A portugál nyelv sajátosságai

A portugál nyelv (português/língua portuguesa) az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágának újlatin csoportjába sorolható, ezen belül a nyugat-ibériai gallegoportugál egyik leszármazottjának tekinthető. Az Ibériai-félszigeten beszélt vulgáris, azaz köznyelvi latin nyugati nyelvjárásából ered a mai portugál nyelv. Írásrendszere latin írásrendszerű (kiegészülve a „ç”betűvel), huszonhat betűből áll az ábécéje. A magánhangzókon többféle ékezet található, melyek a hangsúly és fonetikai jelentések jelölésére szolgálnak. A portugál flektáló, illetve prodrop (= nem kell kitenni a névmás alanyt) nyelv is egyben, és nem rendelkezik nyelvtani esetekkel. A portugál kizárólag prefixumokat és toldalékokat használ, tehát nem sorolható a szóösszetevő nyelvek közé. A portugál nyelvnek – köszönhetően több százmilliós beszélőjének, akik szétszórva, nagy távolságra élnek egymástól – több száz nyelvjárása és kreol nyelve (keveréknyelve) van, azonban egy nyelvjárását, a galíciait, egyes nyelvészek önálló nyelvként, mások pedig a portugállal megegyező nyelvváltozatnak tekintik (maguk a galíciaiak úgy tekintenek nyelvükre, mint a portugál régiesebb elődjére). Míg lexikailag inkább a spanyol nyelvhez áll közel a portugál, addig a magánhangzókészlete, amely megőrizte az eredeti magánhangzóit, sokkal inkább a katalán és az olasz nyelvhez teszi hasonlatossá. Mivel az európai portugál nyelv sokat érintkezett az arab nyelvvel, így máig fellelhetőek benne ezek a jövevényszavak, amelyeket az „al-” kezdőszótag jelez.

A portugál fordítás napjainkban növekvő jelentőséget kap, főként azért, mert Portugália az európai kereskedelemben fontosabb szerepet kíván betölteni.