A spanyol fordítás

Spanyol fordításra változatos esetekben lehet szükség, például a vállalkozásoknál, vállalatoknál egy ajánlattételi felhívás fordítására, vagy vállalkozási szerződés fordítására, éves beszámoló fordítására illetve üzleti jelentés fordítására, magánszemélyeknél pedig a magyarról spanyolra, spanyolról magyarra való fordítás igénye különféle dokumentumoknál, határozatok, banki iratok, adásvételi szerződések fordításakor merülhet fel. A legtöbb esetben elengedhetetlen a bírósági iratok fordítása, hitelszerződések fordítása vagy hatósági előírások spanyol fordítása, melyek az adott projekt, vagy beruházás lebonyolításához elengedhetetlenek

Spanyolország az Európai Unióhoz még a nyolcvanas években csatlakozott, így a spanyol fordítás fontossága kiemelkedő az uniós pályázatok fordítása, szerződések fordítása, vagy például konferencia, katalógusok anyagok fordítása esetében. Az országok közötti munkaerő áramlásból kifolyólag gyakran szükséges okiratok fordítása, munkaszerződések fordítása, vagy éppen oktatási, továbbképzési anyagok fordítása is.

A spanyol nyelv az egyik leggyakrabban használt nyelv a világon, beszélőinek száma meghaladja a négyszáz millió főt. Míg Spanyolországban megközelítőleg negyvenhat millióan beszélik az alkotmányban előírt, hivatalos kasztíliai spanyol nyelvet, addig a világon huszonhét, területileg szétszórt országban (köztük húszban egyúttal hivatalos államnyelvként) beszélik a spanyolt. A spanyol mindezek mellett természetesen az ENSZ és az Európai Unió egyik hivatalos nyelve is, így mind az európai, mind az Unión kívüli államközi ügyekben elengedhetetlenek a spanyol fordítások.

A spanyol egyike az öt legnagyobb lélekszámban beszélt nyelvnek, ezen kívül a legtöbb anyanyelvi beszélővel rendelkező újlatin nyelv. A felsorolt számadatokból egyértelműen következik, hogy a spanyol nyelv az egyik leggyakrabban lefordított nyelv a világon, így meglehetősen sok fordítási párral rendelkezik. A leggyakoribb fordítási nyelvpárok a spanyol esetében kétségtelenül az angol spanyol, spanyol angol fordítások, de szintén gyakori a spanyol német, német spanyol, valamint a francia-spanyol, spanyol francia fordítás is. A változatos és nagyszámú nyelvközi fordítási igény miatt a spanyol fordítások szakszerű és színvonalas elkészítéséhez jól képzett fordítókkal dolgozó fordítóiroda megbízása szükséges.

A spanyol magyar fordítás és a magyar spanyol fordítás fontossága

Ahogyan hazánk, úgy Spanyolország is tagja az ENSZ-nek és az Európai Uniónak, így a két állam közötti államügyek lebonyolítása során kiemelt szerephez jut a fordítás, azaz a spanyolról magyarra fordítás és a magyarról spanyolra fordítás. Állami megrendelések esetén felmerülhet pályázati dokumentumok, megállapodások, szerződések, költségvetések fordítása, melyek lehetővé teszik a két ország közötti gördülékenyebb együttműködést. Természetesen üzleti ügyekben is nagy segítséget nyújt a jó minőségű magyar spanyol fordítás és a spanyol magyar fordítás, ilyenkor a legtöbbször alapító okirat fordítása, árajánlat fordítása, illetve szoftver, vagy szerződések fordítása a kérés. Az üzleti és uniós témakörök mellett gyakran magánjellegű ügyekben is elengedhetetlen a megfelelő minőségű spanyol fordítás elkészítése, a teljesség igénye nélkül ilyen esetekben újságcikk fordítását, honlap fordítását, gépek, berendezések használati utasításának fordítását kérik az ügyfelek.

Spanyol szakfordítás, hiteles, vagy hivatalos spanyol fordítás, és spanyol lektorálás

Korábbi spanyol fordítások:

» Tulajdoni lapok magyar spanyol fordítása, 31 oldal
» Gyermek mesekönyv magyar spanyol fordítása, 88 oldal
» Bérleti szerződés spanyol magyar fordítása, 12 oldal
» Adásvételi szerződés magyar spanyol fordítás, 17 oldal

A spanyol lektorálásra számos esetben szükség lehet. A lektorálás fontossága leginkább a fordítás felhasználásának céljától függ, mivel egy levelezés esetében nem feltétlenül van szükség lektorálásra, míg egy könv, vagy szerződés fordításánál már fontos szerepe lehet a nyelvi lektorálásnak.

Hiteles spanyol fordításra a leggyakrabban hazai ügyintézés során van szükség, de ha fontos a gyorsaság és a kedvező ár, minden esetében érdemes a felhasználás helyén elézetesen érdeklődni, hogy elegendő-e egy záradékkal ellátott, úgynevezett hivatalos spanyol fordítás is, vagy a jogszabály szerinti hiteles fordításra van szükség, mivel az utóbbi általában drágább és lassabban készül el.

A spanyol nyelv sajátosságai

A spanyol vagy kasztíliai nyelv vagy , illetve vagy <ícastellano> a nyugati újlatin nyelvek egyike, az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán az újlatin nyelvek iberoromán nyelvcsoportjához tartozik. A spanyol a Római Birodalom Hispania tartományának északi-középső területén beszélt latin nyelvjárásokból alakult ki, azonban a gyarmatosítások korában megjelent Amerikában, Afrikában, de még Ázsiában is. Annak ellenére, hogy a spanyol nyelv hatalmas, és egymáshoz képest nagy távolságú területeken van jelen, mégis homogénnek és egységes nyelvnek tekinthető, ugyanakkor míg a spanyolországi sztenderd nyelvjárás az ó-kasztíliaira, addig a latin-amerikai a közép-mexikói nyelvjárásra épül. A spanyol nyelvjárások között nem mutatható ki számottevő eltérés, mégis megkülönböztethetünk északi , valamint déli nyelvjáráscsoportot , az eltérések a szókincsben és a kiejtésben (sziszegő hangok és bizonyos szóközi mássalhangzók ejtése) mutatkoznak meg, illetve kisebb területeken kimutathatóak az asztúriai–leóni nyelvjárások és az aragóniai nyelvjárások. Az államilag elismert kasztíliai nyelv mellett több másik nyelv is fontos szerepet képez a területen, ilyen a katalán, a galiciai, a baszk és az okcitán nyelv. Emiatt a nyelvi sokszínűség miatt a spanyol fordítások terén mindenképpen olyan szakképzett és a spanyol nyelvi sajátosságokat igénylő spanyol fordítókra van szükség, akiknek nem okoz nehézséget a dialektusokból adódó különbségek felismerése, és szakszerű fordítása.

A spanyol fordítás és annak főbb területei

A spanyol fordítás szükségessége mind az Európia Unió területén belül, mind világviszonylatban megkérdőjelezhetetlen, mivel sokféle irat, igazolás, dokumentáció spanyolra, vagy spanyolról történő fordítása elengedhetetlen az üzleti, vagy magánjellegű ügyekben. Spanyol fordításra az Európán belülre, de akár az Egyesült Államokba utazóknak is szükségük lehet, az észak-amerikai országban ugyanis hatalmas spanyolajkú kisebbség él, sőt, az USA egyik legtöbbek által beszélt nyelve a spanyol. A leggyakrabban munkavállalással (munkaszerződés fordítása, szerződés fordítása), ingatlanokkal (adásvételi szerződés fordítása, bérleti szerződés fordítása, tulajdoni lap fordítása), pénzügyekkel (hitelszerződés fordítása, banki irat fordítása), számítástechnikával (weboldal fordítás, szoftver fordítás) kapcsolatban merül fel igény a spanyol fordításra.

Spanyolország a világ egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, ezért az utazáshoz, üdüléshez kapcsolódó spanyol fordítások is jelentős szerephez jutnak. A különféle turisztikai katalógusok, ajánlatok fordítása, utazási irodák és szállodák weboldalának fordítása, turisztikai szerződések fordítása, mind szerepelhetnek a gyakran igényelt spanyol fordítások között.

Spanyol linkek, melyek hasznosak lehetnek