Svéd fordítás:

Több év tapasztalattal, gyakorlott fordítókkal vállaljuk különböző dokumentumok, cégkivonatok, cégdokumentumok, szerződések, okiratok, könyvek, újságcikkek, biztonsági adatlapok, honlapok, műszaki dokumentációk svéd fordítását.

Svédország a világ negyedik legfejlettebb és legversenyképesebb országa, így kimagaslóan teljesítő kereskedelemmel és iparágakkal rendelkezik, utóbbiból a gépipar az egyik legfontosabb ágazat, főként az ipari berendezések, autók és hajók készítése. Ebből kifolyólag a svéd fordítás számos szakterületen szükséges, többek között műszaki leírás kezelési utasítás, építési és gyártási dokumentáció fordítása, katalógus, reklámanyag, honlap, pályázat, keretszerződés, ajánlattételi felhívás fordítása, illetve okiratok, banki iratok, bírósági iratok, határozatok, adásvételi szerződés fordítása, vagy éppen energetikával, energiatermeléssel kapcsolatos dokumentumok, vagy biztonsági adatlapok svéd fordítása esetén.

Ráadásul Svédország nem csupán az Európai Unió, hanem az ENSZ, a Kereskedelmi Világszervezet és még az OECD tagja is, így számtalan fordítási témával és területtel rendelkezik a svéd nyelv. A közös tagságokból kifolyólag kiemelten fontos a többi országgal való együttműködés, illetve a különféle kölcsönös irányú befektetések, ezért az ezekhez fontos dokumentumok svéd fordítása meghatározó szereppel bír.

Svédország (Sverige) lakosainak száma körülbelül megegyezik Magyarország lakosságával, azaz megközelíti a tízmillió főt, azonban Svédország területileg mintegy négy és félszerese hazánknak. A svéd nyelvet kicsit kevesebben, a világon összesen kilenc millióan beszélik, úgy, hogy Finnországban hivatalos nyelvként van számon tartva a finn nyelv mellett (mint finnországi-svéd, amelyet a lakosság 6% beszéli anyanyelvi szinten). Emellett még Ålandban, a Botteni-öbölnél elhelyezkedő szigetcsoporton beszéli a túlnyomórészt svéd nemzetiségű lakosság a svéd nyelvet anyanyelvként. Számos európai és azon kívüli területeken találhatóak svéd diaszpórák, a legnagyobb számú közösségek Angliában, Brazíliában, Észtországban, Kanadában és az USA-ban tartózkodnak. Tekintettel arra, hogy a svéd nyelv az unió egyik hivatalos nyelve, így pontos adatot nem kaphatunk arról, hogy szerte a világon hányan beszélik, akár második nyelvként is, azonban az egészen biztosan elmondható róla, hogy számos fordítási nyelvpárral rendelkezik, melyek közül a leginkább gyakoriak az angol svéd és a svéd angol, illetve a német svéd, svéd német és szomszédos elhelyezkedés miatt a finn-svéd, svéd finn nyelvpárok. Mivel a svéd nyelvre nagy hatással voltak a környező országok nyelvei, amelyektől sok szót kölcsönzött, illetve több nyelvjárással is rendelkezik, ezért a svéd fordítás során ezeket a tényezőket mind figyelembe kell venni, vagyis mindig jelentős szakmai gyakorlattal rendelkező svéd fordító megbízása javasolt.

Svéd magyar, magyar svéd fordítás

Svédország és Magyarország között az uniós együttműködésből kifolyólag számos beruházási, gazdasági kapcsolat áll fenn, amelyek révén időnként igény van az ehhez kapcsolódó dokumentumok (szerződés fordítása, közbeszerzés fordítása, cégkivonat, mérleg, üzleti jelentés, éves beszámoló fordítása) magyarról svédre fordítására és svédről magyarra fordítására. A két ország jelentős kulturális összefonódással is rendelkezik, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia több svédországi akadémiával is folytat közös munkát, köztük a Svéd Akadémiával, amely a Nobel-díj odaítélésében központi szerepet tölt be. A különböző szervezetek és vállalatok közötti együttműködéshez a svéd fordítások közül kiemelt szükség van a könyvfordításra, a tanulmányfordításra, az újságcikkek fordítására, vagy a konferencia anyagok fordítására.

Régebbi svéd nyelvű fordításaink:

» Keretszerződés fordítása, 8 oldal
» Nyugdíj megállapítására vonatkozó határozat fordítása, 16 oldal
» Honlap tartalmának fordítása, 20 oldal

A svéd lektorálást alapvetően azoknak a fordításoknak az esetében javasoljuk, amelyek felhasználásához kiemelten fontos a fordítás magas színvonala, például publikációk, tanulmányok, weboldalak esetén.

Svéd nyelv

A svéd nyelv (svenska) az indoeurópai nyelvcsalád germán nyelvi ágába, pontosabban az északi germán nyelveken belül a keleti skandináv nyelvcsoporthoz tartozik. A svéd nyelv a mérsékelten flektáló nyelvek táborát erősíti, szórendje a következő: alany-ige-tárgy. A svédnek két nyelvtani neme van (a közös nem és a semleges nem), nem rendelkezik nyelvtani esetekkel, azonban a svédre jellemző a kettős határozottság. Írásrendszere alapján a latin írású nyelvek csoportját erősíti, huszonhat latin és három egyéb, skandináv betű (å, ä, ö) található meg a betűkészletben. Dialektusai hat nagyobb csoportra oszthatóak fel, melyek: a délsvéd (scaniai), a gotlandi, a göta, a keleti svéd (ezt Finnországban beszélik), a norrlandi (északi svéd) és a svea. Ezeken belül további húsz nyelvjárást tartanak számon, amelyek léte elsősorban a területi széttagoltságnak és elszigeteltségnek köszönhető, ebből kifolyólag jelentős eltérések mutathatóak ki a különféle területi nyelvek között. Az irodalmi svéd (rikssvenska) vagyis a standard svéd a főváros, Stockholm és a környékén beszélt dialektusokból alakult ki.

A svéd nyelvre az idők folyamán jelentős hatást gyakoroltak az idegen nyelvek, főként a német, a latin, és a francia, amelyeknek nyomai máig, jövevényszavak formájában fellelhetőek. Manapság egyre inkább teret nyer a svéd nyelv mellett (felett) egy másik nyelv, mégpedig az angol, mely hasonló hatást gyakorol rá, akárcsak a mára már nagyrészt átformált német nyelvre. Mivel Svédországba több arab országból is érkeztek bevándorlók a svéd nyelv számos arab kifejezést is magába olvasztott, illetve előfordulnak még ausztrál, indián és török eredetű szavak is. Ebből fakadóan a svéd fordítás elkészítését mindig gyakorlott és a dialektusokat, szókincsbeli sajátosságokat alaposan ismerő fordítóra ajánlott bízni.