Szerb fordítás:

Szerbről magyarra és magyarról szerb nyelvre vállaljuk különböző dokumentumok, jegyzőkönyvek, szerződések, kezelési utasítások, tanulmányok, konferencia anyagok és további dokumentumok fordítását.

Mivel Szerbia az uniós tagjelöltek közé tartozik, így a szerb fordítás esetenként szükséges különböző diplomáciai iratok, szerződések, pályázatok fordításakor. Szerbia exportcikkei közé tartoznak a különféle gépek és berendezések, gépjárműalkatrészek, így a szerb fordításra az ezen termékek kereskedelméhez szorosan kapcsolódó dokumentációk (műszaki leírás fordítása, gép, berendezési kezelési utasítás fordítása, gépkönyv fordítása, műszaki dokumentáció fordítása, műszaki engedély fordítása) esetén is szükség lehet. Szerbia fő import partnerei közé tartozik Németország, Olaszország és Oroszország, utóbbitól főként gázt és kőolajat hozat be, azonban az ország területén belül is található több kőolajfinomító, hőerőmű, és vízerőmű, így megemlítendő a különböző műszaki dokumentációk szerb fordításának szükségessége is.

A szerb nyelvnek számtalan fordítási párja akad, köszönhetően a külkereskedelmi együttműködéseknek, illetve az Európai Unióhoz való csatlakozási szándéknak, ezek közé tartozik a szerb orosz, orosz szerb, a szerb angol, angol szerb, a szerb német, német szerb, de a közös államhatár, és az ebből eredő közös érdekek révén a szerb magyar fordítás, és a magyar szerb fordítás is kiemelkedő fontossággal bír.

Szerbia, más néven a Szerb Köztársaság (Република Србија) 7.2 milló fős lélekszámmal rendelkezik, lakosságát tekintve több nemzetiségűnek tekinthető, olyannyira, hogy bizonyos szerb területeken a nem szerb ajkúak vannak többségben, azaz ezeken a területeken nem a szerb a többségi nyelv. Ez annak köszönhető, hogy Szerbiában számtalan náció él egymás mellett, százalékosan a következőképpen oszlik meg ez az arány: szerb 83%, magyar 3,5%, bosnyák 2%, roma 2%, illetve mérhető mennyiséggel bír az albán, bolgár, horvát, macedón, román, szlovák kisebbség. Míg az államhatáron belül mintegy 6,6 millió anyanyelvi beszélő él, addig azon kívül rengeteg szerb nyelvi diaszpóra létezik szerte a világon, Bosznia-Hercegovinában közel 4,4 millió fő, Németországban közel 330 ezer fő, Montenegróban 265 ezer fő, de nagyobb közösségekkel lehet számolni Ausztria, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Románia, Svájc, de még Kanada és az USA területén is. Ekképpen a szerb nyelv beszélőinek pontos számát nem lehet meghatározni, azt a becslések tíz és tizenkét millió közzé teszik. Területi szétszórtságából következően számos variáns lelhető fel a szerb nyelvben, így a szerb fordítás mindig nagy szakmai kihívást jelent a fordítóknak.

Szerb magyar fordítás, magyar szerb fordítás

Magyarország és Szerbia között szoros együttműködés van, köszönhetően a közös államhatárnak, illetve annak, hogy mindkét országban jelentős magyar és szerb kisebbség él. Mivel Szerbia erős kereskedelmi és államközi kapcsolatokkal rendelkezik, így esetenként szükség van különböző szövegek, például egy adásvételi szerződés, keretszerződés, hitelszerződés, üzleti jelentés, átadás-átvételi jegyzőkönyv, cégkivonat, alapító okirat, eredménykimutatás, éves beszámoló, banki irat bírósági határozat, munkaszerződés, oktatási anyag, pályázat, vagy költségvetés szerb fordítására, vagy különböző műszaki rajzok, technológiai leírások, vagy szoftverek fordítására. De előfordul, hogy egy konferencia anyag, könyv, újságcikk tanulmány, étlap, katalógus, vagy honlap szerb fordítására van szükség.

Az utóbbi időben elkészített szerb fordításaink:

» Bérleti szerződések fordítása, 39 oldal
» Biztonsági adatlapok fordítása, 61 oldal
» Környezeti hatástanulmány fordítás, 180 oldal

A szerb nyelv sajátosságai

A szerb nyelv (српски jeзик/ srpski jezik) hivatalos nem csupán Szerbiában, hanem Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Koszovóban, illetve számos országban kisebbségi nyelvként is használják. A szerb nyelv az indoeurópai nyelvcsalád balti szláv nyelveinek a szláv ágán belül, a déli csoport nyugati alcsoportjához tartozik. Írásrendszere a cirill és a latin írásrendszerhez sorolható, mivel kétféle hivatalos szerb ábécé létezik egymás mellett, az egyik a hagyományos cirill íráson alapul, míg a másik a latinra épül, azonban kölcsönös megfelelés áll fenn közöttük. A szerb a flektáló nyelvek közé tartozik, három nyelvtani nemet különböztet meg (hímnem, nőnem, semleges nem), jellemző rá a zenei hangsúly/tónus is, amelyet jelölhetnek írásban különféle jelekkel (ez azonban nem kötelező, főként nyelvészeti könyvekben fordul elő). A szerb irodalmi nyelv kialakulása a standardizációs folyamatok révén jött létre, amelyhez hozzájárult a szerb és a horvát nyelv közeledése, majd napjainkra távolodása, így újból előtérbe kerül a cirill írás használata.

Dialektusait tekintve elmondható a szerbről, hogy három nyelvjárást különböztet meg: a štokavski (ezt egész Szerbiában beszélik, ezen alapszik a standard szerb is), a torlački (ezt Szerbia déli részein, de Koszovóban, Macedóniában és Bulgáriában is beszélik), illetve a montenegrói nyelv, melynek önálló léte viták tárgya, több nyelvész is csupán a szerb egyik nyelvjárásának tekinti. A szerb nyelv tehát a környező nyelvek miatti együttélés miatt a szerb fordítás megfelelő tapasztalattal rendelkező szerb fordítót és átlagon felüli szakértelmet és nyelvi gyakorlatot kíván.

Fordítási hírek, érdekességek: