A szlovén fordításról bővebben

Szlovén fordításra számtalan esetben lehet szükség, gyakori például a bérleti, adásvételi, vagy hitelszerződések, vagy cégkivonatok, társasági szerződések, bírósági iratok, okiratok vagy műszaki dokumentációk, reklámanyagok, termékleírások fordítása. A magyarról szlovénra fordítás, vagy a szlovénról magyarra fordítás segítséget nyújt állami (uniós pályázat fordítás, közbeszerzés fordítás, közgyűlési jegyzőkönyv fordítás), vállalati ( üzleti jelentés fordítás, cégkivonat fordítás, , mérleg és eredmény kimutatás fordítás), illetve magánjellegű (bérleti szerződés fordítás, hitelszerződés fordítás, könyvfordítás) ügyek esetében.

Szlovénia már több mint tíz éve az Európai Unió, és emellett már az eurózóna tagja is, ezáltal a szlovén nyelv fordításának szükségessége számtalan területen megjelenik. Így különféle pályázatok fordításakor, költségvetés, ajánlati kiírás, tenderdokumentáció fordításakor, vagy megállapodás fordításakor vagy akár oktatási anyagok fordításakor fontos szerepet kap a szlovén és a többi uniós nyelv közötti fordítás.

A szlovént a világon közel két és fél millióan beszélik, közülük azonban csupán kicsit több, mint két millióan élnek a szlovén állam határain belül. Ennek oka, hogy a szlovén nyelv használatos Horvátországban, Ausztriában, Olaszországban, illetve Magyarországon is, az utóbbi három államban hivatalos kisebbségi és regionális nyelvként is egyúttal. A szlovén természetesen az Európai Unió hivatalos nyelvei közé tartozik, ebből eredően a szlovén nyelv beszélői számos európai országban megtalálhatóak, és a szlovén tucatnyi fordítási párral rendelkezik. A szlovén ugyanakkor világviszonylatban nagyon kevés anyanyelvi beszélővel rendelkezik, így az elterjedtséget tekintve a világ nyelveinek utolsó harmadába tartozik. Mivel viszonylag kevesen beszélik ezt az európai nyelvet, így szakképzett szlovén fordító nélkül nehézségeket okoz a különféle dokumentációk, igazolások vagy iratok lefordítása szlovénre, vagy szlovénről, ezért nagy szükség van olyan fordítókra, akik magas szinten ismerik a szlovén nyelvet.

A szlovén magyar fordítás, magyar szlovén fordítás és fontosságuk

Hazánk, ahogyan Szlovénia is több szervezetnek, így az ENSZ-nek, az EU-nak és a NATO-nak is a tagja, ezért a két állam között államigazgatási ügyekben szoros kapcsolatrendszer épült ki, amely révén a magyar szlovén fordítás vagy a szlovén magyar fordítás elkerülhetetlen része az együttműködésnek. A két ország közötti állami, kulturális és tudományos kapcsolat szükségképpen a nyelvek közötti párbeszédben jelentkezik, így sokféle dokumentumot szükséges szlovénról magyarra fordítani és magyarról szlovénra fordítani. Állami és üzleti esetekben fontosnak tekinthetőek a következők: államközi szerződések, megállapodások fordítása, pályázati kiírások, adatlapok, és hivatalos űrlapok fordítása, árajánlat fordítása, műszaki rajz fordítása, műszaki engedély fordítása, hatósági előírás fordítása. A mindennapokban a bírósági iratok, ingatlan bérleti szerződések, fordítása, weboldalak és újságcikkek fordítása is gyakori tárgya az érdeklődéseknek, ajánlatkéréseknek.

Szlovén szakfordítás, lektorálás, hiteles fordítás

Példaként néhány legutóbb készült szlovén fordítás:

» Építéshatósági engedélyek fordítása szlovén nyelvről magyar nyelvre, 34 oldal
» Szerződés fordítása szlovénről magyarra, 11 oldal

A szlovénról, vagy a szlovénra fordított dokumentumok, szövegek szlovén lektorálása általában akkor szükséges, ha a felhasználáshoz elengedhetetlen, hogy biztosan semmilyen elütés, vagy hiba sem szerepeljen az elkészült fordításban.

Gyakori, hogy egyes dokumentumok magyaroszági vagy szlovéniai felhasználáshoz hiteles szlovén fordítás szükséges, ezt a legtöbb esetben külföldi szlovén fordítóink készítik el. Természetesen lehetőség van hazai hiteles fordítás készítésére is, ám ez sok esetben drágább és hosszabb ideig tart. Szlovén hivatalos fordítást is készít fordítóirodánk, ilyenkor egy záradékkal látjuk el az elkészült fordítást.

A szlovén nyelv sajátosságai

A szlovén nyelv vagy az indoeurópai nyelvcsalád tagja, legközelebbi rokonai a szláv nyelvek, közülük is a szerbhorvát nyelv. A kétmillió szlovén állampolgárságú beszélőn kívül a szlovén nyelvet még Ausztriában (Karintiában), Olaszországban (Friuli határ menti területein és Trieszt környékén, ), valamint Magyarországon (Szentgotthárd környékén, ) használják.

A szlovén nyelv betűkészlete a latin írásrendszerhez tartozik. Annak ellenére, hogy kevés beszélővel rendelkezik, a dialektusok számát tekintve igencsak sok nyelvi eltérés mutatkozik területenként. A szlovén nyelven belül nyolc fődialektus csoport különböztethető meg (melyek az Alpok, a Dinári-hegység és a pannon dombság vidékein találhatók): a Dolenjskai, a Gorenjskai, a Karintiai < Koroškai>, a Tengermelléki < Primorskai>, a Stájer < Štajerskói>, a Pannon, a Rovtarskai, és a Kočevski. A és nyelvek olyan szintű különbséget mutatnak a sztenderd szlovén nyelvtől, hogy önállósulni látszanak, így ezen dialektusok fordítása külön feladatot jelent a szlovén fordításokon belül. A kevés számú beszélő és a nyelvi sajátosságok miatt a pontos fordítás érdekében nagy szükség van a jó minőségű szlovén fordításokat készítő fordítókra és fordítóirodákra.

A szlovén fordítás gyakoribb területei

Az Európai Uniós tagságból kifolyólag számos további dokumentum esetében lehet szükséges a szlovén fordítás, így többek között az említett uniós pályázatok és pályázati dokumentációk, adatlapok és pályázati kiírások fordítása mellett államközi, gazdasági, üzleti ügyben fontos lehet még bírósági határozatok, periratok fordítása, tanúsítványok, kezelési utasítások, szoftverek, szoftver dokumentációk étlapok, fordítása, honosítása. Szlovénia egész Európában, de különösen a kontinens keleti régiójában kedvelt turisztikai célpont, ezért a szlovén fordítások között jelentősek a turisztikai katalógus, üdülési ajánlat fordítások, melyekhez gyakran honlap fordítás, idegenvezetési dokumentáció fordítás is kapcsolódik.