Török fordítás

Török fordításra a leggyakrabban szerződések, cégkivonatok, igazolások, banki iratok, okiratok, tulajdoni lapok és peres iratok, illetve weboldalak és katalógusok fordítása során van szükség.

Törökország sokféle szervezet tagja (EBESZ, ENSZ, NATO, OECD), emellett az Európai Unióhoz való csatlakozása is tárgyalás alatt áll, így egyre inkább szükség van a török fordításra különböző szövegek és dokumentumok esetében. A török gazdaság évről-évre dinamikusabban fejlődik, számos multinacionális cég (Mitsubishi, Toyota, Ülker) is képviselteti magát az országban, így egyre inkább számos dokumentum típus fordítására van szükség, többek között kezelési utasítás, műszaki leírás, gépkönyv török fordítására is. Törökország aktív kereskedelmet folytat az unió országaival, ezért a török nyelvnek mind az európai, mind a világ bármely nyelvei között akad fordítási párja, ám a leggyakoribbak a török angol, angol török, török német, német török, török francia, francia török, vagy éppen a török orosz, orosz török nyelvpárok.

Törökország (tyɾkije dʒumhuɾijeti) lakosságának száma meghaladja nyolcvanegy millió főt, ezzel a tizenhatodik legnépesebb ország. Ez a szám azonban nem tükrözi a világon élő törökök számát, részben mert más európai országokban is jelentős török diaszpóra létezik, főként Németországban (kb. 1,7 millió fő), de jelentős számmal élnek Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, Kanadában és az USA-ban is. Másfelől Törökországban nem csupán török származású (75%), hanem más etnikumú kisebbségek is élnek, a kurdok alkotják a legnagyobb nemzetei kisebbséget (20%), de emellett jelentős még a grúzok, a cserkeszek, az azeriek, a zazák, az arabok, a görögök, illetve az örmények száma is. A török nyelvet a világon mintegy hetvenöt millióan beszélik (ebből hatvan millióan anyanyelvi szinten), hivatalos nyelvként Törökországon kívül Cipruson, Észak-Cipruson, Bulgáriában és Macedóniában is beszélik, azonban számos beszélője akad még Azerbajdzsán, Görögország, Koszovó, Moldova, Irán, Irak és Szíria területén is. Területi széttagoltsága révén a török számos dialektussal rendelkezik, így a török fordítás mindig jelentős tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező török fordítót igényel.

Török magyar fordítás, magyar török fordítás

A magyarról törökre fordítás és a törökről magyarra fordítás leginkább szerződések, megállapodások, üzleti jelentés, vagy éppen eredménykimutatás felhasználása esetén szükséges. Emellett kimagasló a két állam között a tudományos és kulturális együttműködés is, hiszen a régmúltba visszanyúló közös történelem révén kapcsolataink szorosak, melyet többek közt az isztambuli Balassi Intézet és a budapesti Yunus Emre török kulturális intézet létezése is bizonyít. A kulturális együttműködéshez folyamatosan szükség van könyvek-, katalógusok, tanulmányok-, oktatási anyagok-, és konferencia anyagok török magyar vagy magyar török fordítására.

Néhány török fordítás:

» Termékleírások fordítása, 31 oldal
» Vállalkozói szerződés fordítása, 14 oldal

A török nyelvről

A török nyelv az altaji nyelvcsalád török nyelvcsoportjának, oguz ágán belül helyezkedik el. Latin betűs ábécét használ, agglutináló (nem úgy, mint a legtöbb európai nyelv) valamint a prodrop nyelvekhez tartozik. A török hat különféle nyelvtani esetet (alanyeset, birtokos eset, közelítő vagy részes eset, helyhatározó eset, tárgyeset, illetve távolító eset) különböztet meg, szórendje a következő: alany - tárgy - ige. A török nyelvre leginkább jellemző a magánhangzó harmónia, vagyis kizárólag magas hangrendű toldalék kapcsolható a magas hangrendű szóhoz, mély vagy vegyes hangrendű esetében pedig mély hangrendű toldalék járulhat hozzá. A török nyelv számtalan nyelvjárással és variánssal rendelkezhet, azonban csak párat tartanak hivatalosan is számon. Két nagy csoportra lehet felosztani a dialektusait: nyugati (dunai) és keleti (dinler, edirne, eskiesehir, gaziantep, karamanli, ruméliai, razgard, urfa) nyelvjárások.

Egy másik megközelítés alapján van egy közös török nyelv (), amely három főbb nyelvjárásra oszlik: kazah török , törökországi török , üzbég török <Özbek Türkçesi>. Illetve még számon tartják a ciprusi törököt , amelyet a török ciprióták használnak, úgy hogy számos elemet kölcsönzött a görög nyelvből is. A török standard nyelv, illetve az irodalmi török nyelv alapja az anatóliai nyelvjárás, amely az Isztambulban használt változatán alapul. Számos török jövevényszó található a magyar nyelvben is, melyek a hosszú együttélésből következnek, ezek a szavak főként az állattartással és növénytermesztéssel (borjú, disznó, komló, kert, búza, árpa), az állami és közügyekkel (bíró, börtön, orvos, tanács, törvény, sereg) valamint a vallással, hitélettel kapcsolatosak (eskü, erkölcs, bűn, böjt).