Ukrán fordítás

Megbízható minőségben vállaljuk szerződések, cégkivonatok, számlák, mérlegek, éves beszámolók, eredménykimutatások, közgyűlési jegyzőkönyvek, alapító okiratok, határozatok, üzleti jelentések, műszaki leírások, szoftverek, weboldalak és egyéb dokumentumok ukrán fordítását.

Néhány korábban készült ukrán fordításunk:

» Követeléskezelő szoftver fordítás, 153 oldal
» Műszaki tanulmány fordítás, 180 oldal
» Hitelszerződés fordítás, 24 oldal

Ukrajna a keleti és nyugati régiók határán helyezkedik el, geopolitikai szerepe kiemelkedő, így az államközi és vállalati kapcsolatok miatt gyakran szükséges ukrán fordítás különféle szerződések (vállalkozási szerződés, reklámszerződés, hitelszerződés ukrán fordítás), céges dokumentumok (alapító okirat, cégkivonat, üzleti jelentés fordítás), pályázatok, honlapok, katalógusok, termékleírások, vagy pályázatok esetén.

Az ukrán magyar és magyar ukrán fordítás jelentősége a közeli szomszédság, és jelentős számú ukrajnai magyar kisebbség miatt jelentősebb (például ukrán fordításra szükség lehet anyakönyvi iratok, letelepedési dokumentumok, határokon átívelő ügyintézések során), ugyanakkor az orosz ukrán, ukrán orosz fordítás is kiemelt jelentőségű az Oroszország és Ukrajna között fennálló gazdasági kapcsolatok miatt.

Ukrajna (Україна) lakosságának a száma megközelíti a negyvenötmillió főt, amellyel a népesebb országok közé tartozik, azonban az ukrán nyelvet beszélők köre csupán negyvenegymillió főre becsült, így nagy eltérés mutatkozik a két adat között. Ez abból adódik, hogy az ukrán területeken számtalan kisebbség él, akik saját anyanyelvüket használják, akár a mindennapokban is. Így az ukrán nyelvhasználók mindössze 77%-ban vannak jelen az országban, mellettük jelentős számmal rendelkezik az orosz (17%), a fehérorosz (0,6%), a krími tatár (0,5%), a moldován (0,5%), illetve a magyar, bolgár, román és lengyel nemzeti kisebbség is.

Annak ellenére, hogy sokféle nemzetiség él Ukrajnában, mégis az egyetlen hivatalos (és a gyakorlatban használható) nyelv az ukrán, a többi nyelv használata hivatalokban és az iskolákban törvényileg tiltott. Az ukrán nyelvet számos országban beszélik még, köztük Oroszországban (4,5 millió fő), Fehéroroszországban, Magyarországon, Lengyelországban, azonban nagyobb számú diaszpórák léteznek Brazíliában, Olaszországban, Spanyolországban, Kanadában, az USA-ban és Nagy-Britanniában is, amely a napjainkban is tartó migrációs hullámnak köszönhető. Az ukrán nyelvet beszélők pontos számát nem lehet meghatározni, mivel a szovjet utódállamokban rengeteg ukrán nemzetiségű személy él, akik már nem feltétlenül tekintik elsődleges nyelvüknek az ukránt. Ebből fakadóan számos eltérés mutatkozik a nyelvhasználók között, egyfelől a területi távolságok miatt, másfelől a nyelvek egymásra hatása révén, így a fordítónak az ukrán fordítás során ezekkel a nehézségekkel tisztában kell lenni, s az ukrán nyelv összes változatát ismernie kell.

Ukrán magyar fordítás, magyar ukrán fordítás, és a leggyakoribb fordítási területek

Magyarország és Ukrajna jó kereskedelmi kapcsolatokat ápol, amelyhez időnként elkerülhetetlen különböző szövegek ukránról magyarra fordítása vagy éppen fordítva magyarról ukránra fordítása. Elsősorban az energiahordozók, illetve gép és berendezési cikkek exportja alkotja a kereskedelmi forgalom nagyobb részét a két állam között, így fontos a műszaki dokumentációk fordítása, mint például a műszaki leírás, gépkönyv, kezelési utasítás és különböző technológiai leírások ukránról magyarra és magyarról ukránra fordítása.

Az ukrán nyelv sajátosságai

Az ukrán nyelv (украї́нська мо́ва) az indoeurópai nyelvcsalád balti szláv nyelvein belül, a keleti szláv nyelvek csoportjába tartozik. Írásrendszerét tekintve cirill betűs nyelvről van szó, a modern ukrán ábécé a XX. század elején jött létre, így ábécéjében a hat magánhangzó mellett további két fél magánhangzó található meg („j”, „ʋ”), illetve még a magánhangzóik is több csoportra oszthatóak: lágy, hosszú, kemény. Az ukrán a fonetikus nyelvek közé sorolható. Az ukránhoz gyakran hasonlítják az orosz nyelvet, azonban számos eltérés mutatkozik a két nyelv között, ilyenek például a hangzásbeli különbségek, amelyeket főként a hangsúlyozásból lehet kikövetkeztetni. A ragozásban is mutatkoznak differenciák, ugyanis míg az ukrán nyelvben a főnévragozáskor „–u”-ra végződik a szó, addig az oroszban „–a”-ra, emellett a szláv megszólító eset még fellelhető az ukránban, de az oroszban már nem. Az ukrán nyelvet a szókincse miatt sem lehet egybemosni az orosszal, mivel az a lengyel nyelvből számtalan jövevényszóval gyarapodott, míg az oroszban a tatár nyelvből kölcsönzött szavak vannak többségben.