Fordítás, szakfordítás referenciák Fordítás, szakfordítás referenciák

Bosnyák fordítás, bosnyák magyar fordítás,
lektorálás

Bosnyák fordítás

A bosnyák fordítás ugyan nem tartozik a leggyakoribb idegen nyelvi fordítások közé hazánkban, ám a földrajzi közelség, az üzleti kapcsolatok, és a balkáni országokkal fennálló diplomáciai kötelékek miatt mégis fontosak a magyar bosnyák és bosnyák magyar fordítások. Az üzleti életben elsősorban a banki fordítások, szerződés fordítások fordulnak elő nemzetközi ügyek intézése során pedig elsősorban pályázati anyagok, cégbemutatók, reklámanyagok, honlapok, vagy éppen rendezvények, konferenciák anyagainak fordítása merül fel igényként.

A bosnyák nyelvet a balkáni régió több országában beszélik, főképpen Bosznia-Hercegovinában, de számottevő bosnyák beszélő található Szerbiában, Montenegróban, Horvátországban, Szlovéniában és Macedóniában is. A beszélők száma viták tárgya, az általánosan elfogadott becslés alapján a bosnyákot 2.5-4 millió ember beszéli a déli térségben. A bosnyák nyelv sajátossága, hogy nagyfokú hasonlóságot mutat a szerb és horvát nyelvekkel, így ezen nyelvek között a megértés szinte teljes, a kisebb különbségek miatt azonban a hivatalos vagy államközi ügyekben, eljárásokban a bosnyák fordítás így is szükséges. A bosnyák nyelvet használók földrajzi szétszórtsága miatt egyes, részben bosnyák ajkú államok uniós tagok (például Horvátország), míg mások unión kívüliek (mint Szerbia, vagy Bosznia-Hercegovina), így a bosnyák fordítás jelentősége a EU-n belüli, és az azon kívüli nemzetközi ügyintézéskor is számottevő. A bosnyák fordítások leggyakoribb nyelvpárai a bosnyák angol, angol bosnyák, a bosnyák német és a német bosnyák nyelvpárok. A régión belüli bosnyák fordítás jelentősége azonban elenyésző, mivel a balkáni nyelvek közül több is (szerb, horvát) nagyfokú azonosságot mutat a bosnyákkal.

Bosnyák magyar fordítás, magyar bosnyák fordítás

A bosnyák nyelv területi eloszlási jellegzetességei miatt több területen lehet szükség a magyar bosnyák fordításra és bosnyák magyar fordításra. Többek között a Bosznia-Hercegovinával fennálló diplomáciai és üzleti kötelékek okán a hivatalos magyar bosnyák, bosnyák magyar fordítások, vagy magánokiratok jegyzőkönyvek fordítása, szerződések fordítása is esetenként a megrendelés tárgya. A délszláv államok gyakran rendezetlen viszonyai miatt a bosnyák fordítások speciális területe a letelepedési okiratok fordítása, az anyakönyvi iratok fordítása, és a témához kapcsolódó egyéb hivatalos okiratok, levelezések magyarról bosnyákra fordítása, vagy bosnyákról magyarra fordítása.

Bosnyák lektorálás, szakfordítás és hiteles fordítás

Legújabb általunk készített bosnyák szakfordítások:

» Bosnyák tender dokumentáció, ajánlati felhívás fordítása, 34 oldal
» Bosnyák műszaki specifikáció fordítása, 22 oldal
» Bosnyák erőmű műszaki dokumentáció fordítása, 29 oldal

Speciális, szakmai szövegek, vagy nagyobb nyilvánosság által megismerhető weboldalak, katalógusok, stb. esetén gyakran szüksége lehet a szövegek bosnyák lektorálásra is.

Ha hivatalos ügyek, szerződéskötés, számlanyitás esetén kéri a hivatal vagy a külföldi partner hiteles bosnyák fordítás, vagy hivatalos bosnyák fordítás készítését, előzetesen fontos tájékozódni, hogy pontosan milyen fordítást kérnek, mivel a hivatalos, hiteles fordításokra vonatkozó jogszabályok hazánkban és a célországban eltérhetnek.

A bosnyák nyelv jellegzetességei, fordítási nehézségek

A bosnyák nyelvet önálló nyelvként hivatalosan csak 1995 óta tartják számon, addig a szerbbel és horváttal való nagymértékű egyezés miatt nem ismerték el különálló nyelvként. A nyugat-európai államokban a közhiedelemben a mai napig uralkodó nézet az, hogy a bosnyák nem önálló nyelv, csupán a szerbnek vagy a horvátnak egy területileg elkülöníthető változata, esetleg a szerb, vagy a horvát nyelv muzulmánok által beszélt nyelvének elnevezése csupán a „bosnyák”.

A bosnyák nyelv (eredetiben: bosanski jezik) természetesen mindenképpen önálló nyelvként értelmezendő, mégpedig az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ezen belül annak nyugati alcsoportjához. A bosnyák nyelvet a nyelvészeti tudomány egyfelől a szerbhorvátnak nevezett nyelv egyik változatának ismeri el, ugyanakkor saját sztenderdekkel bíró nyelvként is számon tartja.

A bosnyák nyelv szerbhez, vagy horváthoz hasonlítása semmiképp sem alaptalan, ez a három nyelv ugyanis szerkezeti tulajdonságait tekintve (hangtan, alaktan, mondattan) 90% feletti azonossággal rendelkezik, vagyis a kölcsönös megértés foka közöttük igen magas. A bosnyák nyelv különbözősége főképpen a szókincsben keresendő, a bosnyák ugyanis kirívóan sok török jövevényszót tartalmaz (ami a bosnyákok között elterjedt muszlim vallásra, és az ezzel összefüggő szoros török történelmi kapcsolatokra vezethető vissza). Jellemző török jövevényszavak a bosnyákban például a zar: ’fejkendő’, a karmin: ’rúzs’, az avlija: ’udvar’, a ćilim: ’szőnyeg’. A horvátban és a szerbben gyakran különböző szavakkal jelölik ugyanazt a fogalmat, a bosnyák pedig rendszerint mindkét változatot magába olvasztotta, ebből fakad, hogy a bosnyák nyelv igen gazdag szinonimákban. Például a hónapok elnevezésében a sztenderd bosnyák nyelvben két különböző változat is egymás mellett él (január: januar – siječanj).

A hivatalos bosnyák nyelv alapja a štokavski dialektus és az (i)jekavski kiejtés, hasonlóan a horváthoz. A bosnyák írásbeliség alakulása a történelem során igen változatos volt, egykoron a latin és a cirill ábécé keverékeként leírható bosančica és begovica elnevezésű ábécével írták., majd a török fennhatóság idején az arab ábécé volt használatban, míg a mai bosnyák nyelvet elsősorban latin betűkkel írják, ugyanakkor a sztenderd elfogadja a cirill betűkészletet is.

A bosnyák nyelv teljesen egyedülálló sajátosságai miatt a bosnyák fordítások elkészítéséhez felkészült, és a déli szláv nyelveket jól ismerő bosnyák szakfordítókra van szükség. A bosnyák fordítás fő nehézsége a szókincs bőségében, az írásmódok kevertségében, és a kisebb mértékben eltérő, de mégis jelenlévő dialektusokban van.

A bosnyák fordítás gyakoribb jellemző területei

A bosnyák nyelv beszélőinek szokatlan területi eloszlása miatt a bosnyák fordítás szükségessége vitathatatlan, főképpen a délszláv államokkal fennálló üzleti és diplomáciai kapcsolatok miatt. A földrajzi közelség és a balkáni országokkal hagyományosan szoros gazdasági együttműködés miatt a bosnyák magyar, magyar bosnyák fordítás fontos például vállalkozási szerződés fordítás, szerződés fordítás, megállapodás fordítás, üzleti jelentés fordítás, adásvételi szerződés fordítás, vagy bérleti szerződés fordítás esetében is.

Mivel a bosnyák nyelvet beszélő országok közül több megrendült gazdasági helyzetben van, ezért a munkavállalói beáramlás számottevő az uniós országok, köztük kisebb részben hazánk felé is. Így a bosnyák fordítások a munkaszerződések fordítása területén is gyakoriak, de a letelepedési, bevándorlási ügyekben is kiemelkedő a magyar bosnyák, bosnyák magyar fordítások szerepe. Utóbbi esetben elsősorban személyes okmányok fordítása, anyakönyv fordítása, beadványok, kérelmek fordítása jellemző bosnyákról magyarra, vagy magyarról bosnyákra.

Fordítási hírek, érdekességek:

Fordítás árak, a fordítási díj Ft

Fordítás árak: Annak érdekében, hogy a legolcsóbb fordítási díjakat biztosíthassuk, a fordítási díjat mindig az adott fordítási feladathoz igazítjuk, mivel sok éves tapasztalat, hogy az előre meghatározott fordítás árak helyett sok esetben olcsóbb, kedvezőbb fordítási díj is meghatározható az adott feladattól függően. (Természetesen sok fordítóiroda a kényelmesebb – ugyanakkor a megrendelők számára kedvezőtlenebb – előre […]

Film fordítás, avagy a legendás nyolcadik utas

A fordítás, így a filmcímek fordítása is régóta sok esetben szenvedélyes viták tárgya. A központi kérdés általában az, hogy a fordítás megközelítőleg szó szerinti legyen inkább, tiszteletben tartva ezzel a forrásszöveget és az alkotók eredeti szándékát, címadását, avagy megengedhető, hogy a magyar cím akár egészen más jelentéstartalommal rendelkezzen. Egy cím angol magyar fordítása szinte mindig […]

Sok millió forintot érhet a nyelvtudás

Egy újabb kutatás szerint a nyelvtudás igencsak kifizetődő lehet. Amellett, hogy a nyelvtudással rendelkezők nagyobb eséllyel jutnak munkahelyhez, a nyelvismeret akár sok millió forint plusz jövedelmet is jelenthet, ráadásul jó nyelvtudással akár másodállást is vállalhatunk, például fordítást. Akár sok millió forint is lehet a különbség A nyelvtudás akár több százalékkal magasabb fizetést jelenthet, legalábbis erre […]

SEO és AdWords kampány fordítás

Többnyelvű SEO és AdWords kampányok Fontos fordítási feladat az egyes idegennyelvű SEO és AdWords kampányok nyelvi tervezése és fordítási, lokalizálási feladatainak ellátása, melybe a siker érdekében már a folyamat elején célszerű tapasztalt nyelvi szakembereket bevonni. Kampány fordítási feladatok Hódítson meg új piacokat és vegye igénybe egyedülálló “language seo” szolgáltatásunkat. Bízza kampányainak fordítási feladatait gyakorlott szakemberekre. […]

A fordítás folyamata

A fordítás minden esetben projekt tevékenység, amely több feladatot ölel magába. Maga a fordítási folyamat sem jellemzően rögtön a konkrét fordítás megkezdésével indul, hiszen először általában érkezik egy ajánlatkérés vagy telefonon, vagy elektronikus formában. A fordítás nyelve, ára, határideje és formátuma A telefonos érdeklődés esetén az ügyfél először általában a fordítás ára iránt érdeklődik. Ilyenkor […]

Fordítás tablettákkal?

Egy neves amerikai kutatóintézet szerint már 30 éven belül lehetséges lesz bármilyen információt, tudásanyagot tabletták segítségével az emberi szervezetbe juttatni. Ha mindez igazzá válik, eltűnhetnek a nyelviskolák, hétköznapi tevékenységgé válhat a fordítás, sőt az oktatás egésze okafogyottá válhat. Az alvás közbeni nyelvtanulás már működik. 30 éven belül itt a fordító tabletta? Nicholas Negroponte, a Massachusetts […]