Gyors Árajánlatkérés »

Milyen nyelvről kéri a fordítást?

Milyen nyelvre kéri a fordítást?

Hány oldal, vagy leütés a szöveg?

Mikorra legyen kész a fordítás?

Itt feltöltheti a fordítandó fájlokat, vagy bemásolhatja a fordítandó szövegeket.
(Az 5 Mbyte-nál nagyobb fájlokat küldje el e-mailben.)


Fordítás, szakfordítás referenciák Fordítás, szakfordítás referenciák

Bosnyák fordítás, bosnyák magyar fordítás,
lektorálás

Bosnyák fordítás

A bosnyák fordítás ugyan nem tartozik a leggyakoribb idegen nyelvi fordítások közé hazánkban, ám a földrajzi közelség, az üzleti kapcsolatok, és a balkáni országokkal fennálló diplomáciai kötelékek miatt mégis fontosak a magyar bosnyák és bosnyák magyar fordítások. Az üzleti életben elsősorban a banki fordítások, szerződés fordítások fordulnak elő nemzetközi ügyek intézése során pedig elsősorban pályázati anyagok, cégbemutatók, reklámanyagok, honlapok, vagy éppen rendezvények, konferenciák anyagainak fordítása merül fel igényként.

A bosnyák nyelvet a balkáni régió több országában beszélik, főképpen Bosznia-Hercegovinában, de számottevő bosnyák beszélő található Szerbiában, Montenegróban, Horvátországban, Szlovéniában és Macedóniában is. A beszélők száma viták tárgya, az általánosan elfogadott becslés alapján a bosnyákot 2.5-4 millió ember beszéli a déli térségben. A bosnyák nyelv sajátossága, hogy nagyfokú hasonlóságot mutat a szerb és horvát nyelvekkel, így ezen nyelvek között a megértés szinte teljes, a kisebb különbségek miatt azonban a hivatalos vagy államközi ügyekben, eljárásokban a bosnyák fordítás így is szükséges. A bosnyák nyelvet használók földrajzi szétszórtsága miatt egyes, részben bosnyák ajkú államok uniós tagok (például Horvátország), míg mások unión kívüliek (mint Szerbia, vagy Bosznia-Hercegovina), így a bosnyák fordítás jelentősége a EU-n belüli, és az azon kívüli nemzetközi ügyintézéskor is számottevő. A bosnyák fordítások leggyakoribb nyelvpárai a bosnyák angol, angol bosnyák, a bosnyák német és a német bosnyák nyelvpárok. A régión belüli bosnyák fordítás jelentősége azonban elenyésző, mivel a balkáni nyelvek közül több is (szerb, horvát) nagyfokú azonosságot mutat a bosnyákkal.

Bosnyák magyar fordítás, magyar bosnyák fordítás

A bosnyák nyelv területi eloszlási jellegzetességei miatt több területen lehet szükség a magyar bosnyák fordításra és bosnyák magyar fordításra. Többek között a Bosznia-Hercegovinával fennálló diplomáciai és üzleti kötelékek okán a hivatalos magyar bosnyák, bosnyák magyar fordítások, vagy magánokiratok jegyzőkönyvek fordítása, szerződések fordítása is esetenként a megrendelés tárgya. A délszláv államok gyakran rendezetlen viszonyai miatt a bosnyák fordítások speciális területe a letelepedési okiratok fordítása, az anyakönyvi iratok fordítása, és a témához kapcsolódó egyéb hivatalos okiratok, levelezések magyarról bosnyákra fordítása, vagy bosnyákról magyarra fordítása.

Bosnyák lektorálás, szakfordítás és hiteles fordítás

Legújabb általunk készített bosnyák szakfordítások:

» Bosnyák tender dokumentáció, ajánlati felhívás fordítása, 34 oldal
» Bosnyák műszaki specifikáció fordítása, 22 oldal
» Bosnyák erőmű műszaki dokumentáció fordítása, 29 oldal

Speciális, szakmai szövegek, vagy nagyobb nyilvánosság által megismerhető weboldalak, katalógusok, stb. esetén gyakran szüksége lehet a szövegek bosnyák lektorálásra is.

Ha hivatalos ügyek, szerződéskötés, számlanyitás esetén kéri a hivatal vagy a külföldi partner hiteles bosnyák fordítás, vagy hivatalos bosnyák fordítás készítését, előzetesen fontos tájékozódni, hogy pontosan milyen fordítást kérnek, mivel a hivatalos, hiteles fordításokra vonatkozó jogszabályok hazánkban és a célországban eltérhetnek.

A bosnyák nyelv jellegzetességei, fordítási nehézségek

A bosnyák nyelvet önálló nyelvként hivatalosan csak 1995 óta tartják számon, addig a szerbbel és horváttal való nagymértékű egyezés miatt nem ismerték el különálló nyelvként. A nyugat-európai államokban a közhiedelemben a mai napig uralkodó nézet az, hogy a bosnyák nem önálló nyelv, csupán a szerbnek vagy a horvátnak egy területileg elkülöníthető változata, esetleg a szerb, vagy a horvát nyelv muzulmánok által beszélt nyelvének elnevezése csupán a „bosnyák”.

A bosnyák nyelv (eredetiben: bosanski jezik) természetesen mindenképpen önálló nyelvként értelmezendő, mégpedig az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ezen belül annak nyugati alcsoportjához. A bosnyák nyelvet a nyelvészeti tudomány egyfelől a szerbhorvátnak nevezett nyelv egyik változatának ismeri el, ugyanakkor saját sztenderdekkel bíró nyelvként is számon tartja.

A bosnyák nyelv szerbhez, vagy horváthoz hasonlítása semmiképp sem alaptalan, ez a három nyelv ugyanis szerkezeti tulajdonságait tekintve (hangtan, alaktan, mondattan) 90% feletti azonossággal rendelkezik, vagyis a kölcsönös megértés foka közöttük igen magas. A bosnyák nyelv különbözősége főképpen a szókincsben keresendő, a bosnyák ugyanis kirívóan sok török jövevényszót tartalmaz (ami a bosnyákok között elterjedt muszlim vallásra, és az ezzel összefüggő szoros török történelmi kapcsolatokra vezethető vissza). Jellemző török jövevényszavak a bosnyákban például a zar: ’fejkendő’, a karmin: ’rúzs’, az avlija: ’udvar’, a ćilim: ’szőnyeg’. A horvátban és a szerbben gyakran különböző szavakkal jelölik ugyanazt a fogalmat, a bosnyák pedig rendszerint mindkét változatot magába olvasztotta, ebből fakad, hogy a bosnyák nyelv igen gazdag szinonimákban. Például a hónapok elnevezésében a sztenderd bosnyák nyelvben két különböző változat is egymás mellett él (január: januar – siječanj).

A hivatalos bosnyák nyelv alapja a štokavski dialektus és az (i)jekavski kiejtés, hasonlóan a horváthoz. A bosnyák írásbeliség alakulása a történelem során igen változatos volt, egykoron a latin és a cirill ábécé keverékeként leírható bosančica és begovica elnevezésű ábécével írták., majd a török fennhatóság idején az arab ábécé volt használatban, míg a mai bosnyák nyelvet elsősorban latin betűkkel írják, ugyanakkor a sztenderd elfogadja a cirill betűkészletet is.

A bosnyák nyelv teljesen egyedülálló sajátosságai miatt a bosnyák fordítások elkészítéséhez felkészült, és a déli szláv nyelveket jól ismerő bosnyák szakfordítókra van szükség. A bosnyák fordítás fő nehézsége a szókincs bőségében, az írásmódok kevertségében, és a kisebb mértékben eltérő, de mégis jelenlévő dialektusokban van.

A bosnyák fordítás gyakoribb jellemző területei

A bosnyák nyelv beszélőinek szokatlan területi eloszlása miatt a bosnyák fordítás szükségessége vitathatatlan, főképpen a délszláv államokkal fennálló üzleti és diplomáciai kapcsolatok miatt. A földrajzi közelség és a balkáni országokkal hagyományosan szoros gazdasági együttműködés miatt a bosnyák magyar, magyar bosnyák fordítás fontos például vállalkozási szerződés fordítás, szerződés fordítás, megállapodás fordítás, üzleti jelentés fordítás, adásvételi szerződés fordítás, vagy bérleti szerződés fordítás esetében is.

Mivel a bosnyák nyelvet beszélő országok közül több megrendült gazdasági helyzetben van, ezért a munkavállalói beáramlás számottevő az uniós országok, köztük kisebb részben hazánk felé is. Így a bosnyák fordítások a munkaszerződések fordítása területén is gyakoriak, de a letelepedési, bevándorlási ügyekben is kiemelkedő a magyar bosnyák, bosnyák magyar fordítások szerepe. Utóbbi esetben elsősorban személyes okmányok fordítása, anyakönyv fordítása, beadványok, kérelmek fordítása jellemző bosnyákról magyarra, vagy magyarról bosnyákra.

Fordítási hírek, érdekességek:

fordítás sms-ben

Fordítás azonnal sms-ben

Az eltérő nyelvet beszélő emberek közötti kommunikációt nagyban segítő fejlett fordítóprogramok már a spájzban vannak. A Google Translator, és a Microsoft által felturbózott Skype is azonnali, élő fordítást ígérnek, azonban még kissé döcögősen működnek, és még az iparági szakemberek szerint is legalább egy évtizedbe telik, mire a fordítás megfelelő lesz és ezek a szoftverek ténylegesen […]

nemlétező fordítási nyelvek

Nemlétező fordítási nyelvek

Vannak ritka nyelvek, vagy már kihalt nyelvek és vannak olyan nyelvek amik nem is léteztek soha, csak a fantázia szülöttei. Mégpedig a filmes képzeleté, vagyis csak azért jöttek létre, hogy egy film kitalált, fantasztikus szereplői valóban a saját nyelvükön szólalhassanak meg. Jó kérdés, hogy vajon érdemes-e vesződniük ilyesmivel a filmeseknek, forgatókönyvíróknak, hiszen használhatnának ritka, furcsa […]

furcsa fordítások

Az 5 legfurcsább fordítás

A spanyoloknak mindenre van szavuk, még a tespedős ebéd utáni asztali beszélgetésre is. De nem csak spanyol nyelven találkozhatunk furcsa, más nyelveken nem létező szavakkal. Például szokták önök az erdőben sétálva hirtelen magányosan érezni magukat? Hogy írnák le ezt a lelkiállapotot? Mert a németeknek erre van egy külön szavuk a Waldeinsamkeit, ami németről magyarra egy […]

fordítási hibából lett bűnbak

Bűnbak lett a fordítási malőr a BBC interjúban

A fordításokból néha kifejezetten nagy kalamajkák is kerekedhetnek, mert egy a célnyelvre rosszul átültetett kifejezés, vagy egy szerencsétlen tévesztés egykettőre méretes zűrzavart állíthat elő, olykor pedig akár nemzetközi botránnyá is dagadhat az ügy. Ilyesmiről azonban mindenki hallott már, ezért sokkal érdekesebb a fenti a helyzet fordítottja, mikor a botrányt a fordításra való hivatkozással akarják egyesek […]

sikamlos-nyelvi-anomaliak2

Sikamlós nyelvi anomáliák

Filmekben és vígjátéksorozatokban rendkívül gyakori humorforrás az eltérő nyelvet beszélők között kialakuló félreértés, ami rendszerint valamilyen pikáns témát érint. Természetesen a filmek is a valóságból merítenek, így tényleg gyakran előfordul, hogy az eltérő nyelveket beszélők között humoros szituációk alakulnak ki, például mert olyan szavak kerülnek a beszélgetésbe, melyek az egyik fél nyelvén valamilyen ártatlan dolgot, […]

Valós idejű fordítás

Bábelhalként fordító alkalmazás

Aki olvasta Douglas Adams mára klasszikussá érett sci-fi paródiáját, a Galaxis útikalauz stopposoknak című filmet, bizonyára emlékszik a bábelhalra. Ez a sárga szimbióta halacska egy beépített fordítóként éldegélt az emberek (és számos egyéb galaktikus lény) fejében, mert ott közvetlenül az agyban képes volt bármely nyelv fordítására. A bábelhal egyedülálló irodalmi lelemény, hiszen egy csapásra megoldotta […]