Ajánlatkérés 1 perc alatt »

Milyen nyelvről kéri a fordítást?

Milyen nyelvre kéri a fordítást?

Hány oldal, vagy leütés a szöveg?

Mikorra legyen kész a fordítás?

Itt feltöltheti a fordítandó fájlokat, vagy bemásolhatja a fordítandó szövegeket.
(Az 5 Mbyte-nál nagyobb fájlokat küldje el e-mailben.)


Fordítás, szakfordítás referenciák Fordítás, szakfordítás referenciák

Görög fordítás

Görög nyelvű szövegek, dokumentumok fordítása, lektorálása

Görög fordítás

Görögország egyik legnépszerűbb európai turistacélpont de üzleti és kulturális szempontból is jelentős. Ennek megfelelően görög fordításra változatos ügyekben van szükség többek között állami dokumentációk, pályázati dokumentációk, pályázati kiírások fordítása, vagy vállalati dokumentáció fordítások esetében (például alapító okirat , üzleti jelentés, éves beszámoló, mérleg, stb. fordítása).

Görögország több mint harminc éve tagja az Európai Uniónak, a görög nyelv egyben a hivatalos uniós nyelvek közé is tartozik, tehát a többi tagállam nyelveire való fordítása rendszeres, így a gyakoribb fordítási nyelvpárok közé tartozik a görög angol, angol görög, görög német, német görög, vagy a görög francia, francia görög is.

A görög nyelvet Görögország lélekszámához (11.3 millió fő) képest kiugróan sokan, mintegy húszmillióan beszélik világszerte, vagyis a görög nyelv beszélőinek közel fele kisebbségiként beszéli a görögöt, egyéb, főleg környező országokban. A görög nyelv Cipruson nem csak nagy arányban használt, hanem hivatalos nyelv is (csakúgy, mint a török), de emellett még beszélik a görögöt Albániában, Olaszországban, Örményországban, Romániában, Törökországban és Ukrajnában is. Régóta nagyobb számú görög kisebbség él hazánkban is a negyvenes évek óta. Ekkor közel hétezer fő kapott menedéket nálunk, sőt, egy görög kisebbségi település, Beloiannisz is megalapult. Mivel a görög meglehetősen nehéz nyelv, és írásrendszere is eltér az általunk használttól, így a görög fordítás minden esetben magas színvonalú, precíz görög fordítói munkát igényel.

Magyar görög fordítás, görög magyar fordítás

Tekintettel arra, hogy nagyobb görög diaszpóra él Magyarország területén, a két nyelv közötti fordítás leginkább hivatalos ügyekben (bírósági iratok fordítása, bírósági határozat fordítása, perirat fordítása, hatósági előírás fordítása, rendőrségi jegyzőkönyv fordítása) gyakoribb, de esetenként vállalati ügyekben (bizonylat, keretszerződés, követelés fordítása, alapszabály fordítása, műszaki tanulmány fordítása, weboldal, honlap fordítása, szoftver fordítás) is előfordul, . A két ország között élénk és folyamatos állami, gazdasági és kulturális kapcsolatok is fennállnak, hiszen mindkét állam tagja az EU-nak, az ENSZ-nek, illetve a NATO-nak is, valamint a gazdasági életben is szoros az összefonódás. A görög magyar fordítás és a magyar görög fordítás így az élet számos területén előfordul a nemzetközi, üzleti, és privát kapcsolatok építése és ápolása során is.

Görög szakfordítás, célnyelvi lektorálás

Nemrég készített görög fordítások:

» Nyomozati anyag görög fordítása, 78 oldal
» Cégdokumentumok görög fordítása, lektorálása, 17 oldal
» Szabadalom görög fordítás, 10 oldal

A célnyelvi szövegek görög lektorálása leginkább fontosabb dokumentumok esetében javasolt, ilyenkor a lektor a szöveget nyelvtan és szóhasználat szempontjából is ellenőrzi.

A görög nyelv sajátosságai és írásmódja

Az ógörög nyelv az indoeurópai nyelvcsaládba, azon belül a hellenisztikus nyelvek körébe tartozik, írásrendszere a görög írást használja, amely az I.e. IX. században jött létre, az újgörög nyelvet ezzel szemben a XV. századtól használják. Rokon nyelvének tekinthető a makedón. A görög ábécé huszonnégy betűből áll, és egyben az első és legrégibb olyan ábécé, amely minden magán- és mássalhangzót különálló szimbólummal jelöl. A görög ábécé az ugariti és a föníciai ábécéből fejlődött ki, éppen ezért alapja sok más írásrendszernek is, mint például a latin vagy a cirill ábécének. A görög nyelv történeti korszakai jól elkülöníthetőek, ezek:: az ógörög I. e. 800- I. sz. 300. (archaikus görög, klasszikus görög, hellénisztikus görög), A középgörög I. sz. 300 – 1453, valamint az újgörög 1453 óta (Katharevusza, Dimotiki, ide tartozik az újgörög köznyelv is). A görög nyelv számos dialektussal rendelkezik, a Krétán, Rhodoszon és Cipruson () beszélt változatok mellett az olaszországi griko, és a pontoszi görög nyelv különíthetőek el. A jelenlegi újgörög nyelv, illetve a felsorolt dialektusok az ógörög nyelv attikai nyelvjárásából fejlődtek ki, kivéve a cakóni nyelv, amely a dór dialektusból fejlődött ki. A dialektusok sokfélesége és a nyelvi eltérések (területi vagy időbeliségből fakadóan) miatt a görög a nehezebben fordítható nyelvek táborát gyarapítja, amit a latin betűstől eltérő írásbeliség csak tovább bonyolít. Az alapos és pontos görög fordítás elkészítéséhez ezért minden esetben szakképzett, a görög nyelvet és a nyelvi sajátosságokat ismerő fordító munkája szükséges./

A leggyakoribb görög fordítások

Bár a görög fordítás hazánkban a ritkábban fordított nyelvek közé tartozik, a számos más nyelvvel való párhuzamos együttélés, és az anyanyelvi beszélők területi szétszórtsága miatt időnként a legkülönbözőbb területeken van szükség görög fordításra.

Görögország számos nemzetközi szervezetnek a tagja, így a görög fordítás időnként fontos szerepet tölt be az államközi ügyek intézésekor (pl.: uniós pályázat fordítása, jegyzőkönyv fordítása, vagy közbeszerzés fordítása során). Mivel a görög tengerpart kedvelt turisztikai célállomás, így az utazási katalógus, honlap/weboldal fordítás, illetve a görög gasztronómiával kapcsolatos fordítások (étlap, menüsor fordítás) is előfordulnak kérésként. De szükség van görög magyar, magyar görög fordításra megbízási szerződések, okmányok, használati utasítások műszaki leírások, adásvételi szerződések, vagy oktatási anyagok, tanulmányok, konferenciaanyagok fordítása terén is.

Fordítási hírek, érdekességek:

játékos fordító

Játékos fordító kutyatulajdonosoknak

A fordítás mindaddig nem lehetetlen kihívás, míg emberi nyelvekről van szó, hiszen akár még kifejezetten egzotikus nyelvpárok fordítása is megoldható, bár adott esetben jelentős nehézséget jelenthet a fordítóiroda számára a megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező fordító felkutatása. Egész más a helyzet azonban, ha emberi és állati nyelvek közötti fordításról van szó. Persze tisztázni kell, hogy […]

félrefordítás

Drámai félrefordítás

Mikor fordításról van szó, nem mellékes körülmény, hogy az adott nyelv mennyire gyakori, vagyis hányan beszélik világszerte. Az angol fordítás például olyan mindennapos, hogy számtalan tolmácsot, fordítót találni hozzá, míg a magyar szlovén fordítás jóval keményebb dió, utóbbi nyelvet ugyanis alig beszélik két millióan, ami világviszonylatban már kiugróan alacsony szám. Vannak olyan nyelvek is, melyekhez […]

nyelv

Képtelen nyelvrokonság

A különböző tévhitek és áltudományos elméletek mindig is népszerűek voltak, nem kivétel a tendencia alól a magyarsággal és a magyar nyelvvel kapcsolatos eszmefuttatások sora sem, kezdve Jézus magyar származásától, a magyarul beszélő ókori egyiptomiakon keresztül, egészen a magyar-indián nyelvrokonságig. Utóbbi gondolatnak például az adott bőséges táptalajt, hogy valóban akadnak kísérteties hasonlóságok egyes indián nyelvek és […]

Tolmácsolási helyszín

Tolmácshiba okozta a félreértést

Nemrég a világ egyik befolyásos embere látogatott el hazánkba Oroszországból. A magas szintű protokolláris esemény megszervezése és lebonyolítása bizonyára számos szervezetnek okozott nem kevés fejtörést, de talán – természetesen fordítási szempontból – a vizitet záró sajtótájékoztató szinkrontolmácsolási munkája volt a legizgalmasabb, már csak azért is, mert valószínűleg az orosz tolmács hibája miatt végül a köztársasági […]

fordítás sms-ben

Fordítás azonnal sms-ben

Az eltérő nyelvet beszélő emberek közötti kommunikációt nagyban segítő fejlett fordítóprogramok már a spájzban vannak. A Google Translator, és a Microsoft által felturbózott Skype is azonnali, élő fordítást ígérnek, azonban még kissé döcögősen működnek, és még az iparági szakemberek szerint is legalább egy évtizedbe telik, mire a fordítás megfelelő lesz és ezek a szoftverek ténylegesen […]

nemlétező fordítási nyelvek

Nemlétező fordítási nyelvek

Vannak ritka nyelvek, vagy már kihalt nyelvek és vannak olyan nyelvek amik nem is léteztek soha, csak a fantázia szülöttei. Mégpedig a filmes képzeleté, vagyis csak azért jöttek létre, hogy egy film kitalált, fantasztikus szereplői valóban a saját nyelvükön szólalhassanak meg. Jó kérdés, hogy vajon érdemes-e vesződniük ilyesmivel a filmeseknek, forgatókönyvíróknak, hiszen használhatnának ritka, furcsa […]