Ajánlatkérés 1 perc alatt »

Milyen nyelvről kéri a fordítást?

Milyen nyelvre kéri a fordítást?

Hány oldal, vagy leütés a szöveg?

Mikorra legyen kész a fordítás?

Itt feltöltheti a fordítandó fájlokat, vagy bemásolhatja a fordítandó szövegeket.
(Az 5 Mbyte-nál nagyobb fájlokat küldje el e-mailben.)


Fordítás, szakfordítás referenciák Fordítás, szakfordítás referenciák

Szlovák fordítás, szlovák magyar,
magyar szlovák fordítás

Kedvező árakon, akár egy nap alatt is

Szlovák fordítás

A szlovák fordítás jelentősége Magyarországon kiemelkedő, hiszen hazánk és Szlovákia kapcsolata a területi szomszédság és a közös történelmi múlt miatt egyedülállóan szoros. A két ország közötti gazdasági, üzleti összefonódások miatt a vállalkozói szerződések fordítása, hitelszerződések fordítása, bérleti szerződések fordítása, és egyéb üzleti dokumentációk fordítása állandó igény a szlovák és magyar felek között.

A szlovák nyelvet Szlovákián kívül jelentősebb kisebbség, közel négyszázezer fő beszéli a szomszédos Csehországban, a második legnagyobb számú, anyaországon kívüli európai szlovák kolónia pedig Magyarországon él, számuk nyolcvanezerre tehető. Kisebb lélekszámú szlovák kisebbség található meg Lengyelországban és Romániában, valamint Ausztriában. A szlovák fordítások ezért elsősorban a kelet-európai területeken jelentősek, az egyik leggyakoribb fordítási nyelvpár pedig éppen a magyar szlovák, szlovák magyar. Ennek magyarázata, hogy a szlovák nyelv a cseh és lengyel nyelvekkel olyan szoros rokonságban áll, hogy köztük a fordítás nélküli megértés foka magas, így szakszerű szlovák fordításra főképpen a magyar-szlovák nyelvpár esetében van szükség. Szlovákia is uniós ország, ebből eredően az EU egyik hivatalos nyelve, így az államközi és üzleti ügyek lebonyolításához gyakran szükségessé válik a szlovák-német, német szlovák fordítás, valamint a szlovák-francia, francia szlovák fordítás.

Hazánk és Szlovákia speciális történelmi viszonyából fakadóan érdekes területe a szlovák fordításoknak a magánjellegű, családfakutatással, családegyesítéssel, történelmi kutatásokkal kapcsolatos dokumentumok, anyakönyvi kivonatok, magánokiratok fordítása.

Szlovák magyar fordítás, magyar szlovák fordítás

A szlovák magyar fordítás, illetve a magyar szlovák fordítás a banki ügyletek, adásvételi szerződések megkötése során is elengedhetetlen, emellett a szlovákiai cégalapításhoz kapcsolódó okiratok magyarról szlovákra fordítása, vagy szlovákról magyarra fordítása is gyakori kérés a fordítóirodáknál.

A szlovák nyelv egyik leggyakrabban fordított nyelvpárja a magyar, hiszen hiába a földrajzi közelség, az alapjaiban eltérő nyelvtani rendszerek miatt a szlovák magyar fordítások és magyar szlovák fordítások szükségessége számos területen vitathatatlan.

Szlovák szakfordítás, és főbb szakterületek

Legutóbbi szlovák nyelvű fordításaink:

» Egészségügyi hatósági engedélyek fordítása szlovák nyelvről magyar nyelvre, 32 oldal

Sok esetben van igény a szlovák, vagy magyar fordítások lektorálására is, különösen hivatalos ügyekben, vagy például adásvételi, vagy bérleti szerződések esetében.

Hivatalos, vagy hiteles szlovák fordításra főleg szlovákiai cégalapítás, vagy bankszámlanyitás, vagy ingatlan adásvétel esetén lehet szükség. Szlovákiai felhasználás esetén fordítóirodánk külföldi fordítók bevonásával intézi a kért dokumentumok hiteles szlovák fordítását.

A szlovák nyelv jellegzetességei, fordítási szempontok

A szlovák nyelv kidolgozott irodalmi nyelv, mely az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik, ezen belül pedig a szláv nyelvek nyugati ágához sorolható. A szlovák nyelv (eredetiben: slovenčina vagy slovenský jazyk) elődjének az ősszláv, későbbről pedig az ószláv nyelvek tekinthetőek, melyek minden más szláv nyelvnek is az elődei. A szlovák szoros nyelvrokonsági kapcsolatban áll a lengyellel és a csehvel, a három nyelv között a megértés szinte zökkenőmentes, ezért például cseh szlovák, vagy szlovák cseh fordításra csak hivatalos ügyek intézésekor van szükség. A szlovák nyelvnek három jól elkülöníthető nyelvjárása létezik, a nyugati, a középső és a keleti, mely utóbbinak létezik egy olyan helyesírási változata is, ami a magyar nyelvtani rendszeren alapul. A szlovák nyelvtani szempontból a ragozó típusú nyelvek közé tartozik, és deklináló sajátságokkal rendelkezik.

Az államilag elfogadott, hivatalos szlovák nyelv a közép-szlovákiai nyelvjáráson alapszik. Az irodalmi szlovák, vagyis a ma ismert szlovák nyelv alapjait egy tudós pap, Anton Bernolák fektette le a XVIII. században. Ez a szlovák alapnyelv a fonetikus helyesírást követte, és a lágy mássalhangzót még úgynevezett hacsekkal jelölte (ďeďina, swaďba). Anton Bernolák kiemelkedő jelentőségű alkotása volt a hat kötetből álló, első szlovák-cseh-latin-német-magyar szótár is. A szlovák nyelvjárások közötti különbség nem különösebben számottevő, de a szlovák dialektusok versengésének máig megvannak a hagyatékai, az államnyelvvé nem váló keleti szlovák nyelv irodalmát a mai napig ápolja szlovák értelmiségi, művészeti réteg egy része.

A szlovák fordítások tehát nem függnek nagyban a nyelvjárásoktól, ugyanakkor a pontos magyar szlovák, szlovák magyar fordítás elkészítéséhez mindenképpen felkészült, a nyelv rétegződéseit ismerő szlovák fordító munkájára van szükség.

A szlovák fordítások főbb jellemző területei

A szlovák nyelv leggyakrabban fordított nyelvpárjai között a magyar is ott van, hiszen hiába a földrajzi közelség, az alapjaiban eltérő nyelvtani rendszerek miatt a szlovák magyar fordítások és magyar szlovák fordítások szükségessége számos területen vitathatatlan. Üzleti téren a különböző dokumentációk, szerződések, engedélyek fordítása gyakori, de a weblapok, számítástechnikai dokumentumok magyarra, szlovákra fordítása is mindennapos. A közeli szomszédság miatt az ingatlan adásvételi szerződések, tulajdoni lapok magyar szlovák, szlovák magyar fordítása is rutinfeladat. A mindkét országban tevékenykedő cégek számára feltétlenül szükségesek a különféle gépek, berendezések kezelési utasításának fordításai, a műszaki tanulmányok fordítása, a tenderdokumentációk fordítása, vagy éppen a vállalkozói keretszerződések fordítása.

Szlovákia uniós államként gyakran működik együtt hazánkkal pályázati ügyekben, így a hivatalos magyar szlovák, szlovák magyar fordítás ezen a téren is nagy jelentőséggel bír. Az Unió egyik alapelve, a szabad munkaerő-áramlás Magyarország és Szlovákia között nem csupán elméleti jelentőségű, hanem mindennapos gyakorlat, így a szlovák fordítások külön területe a munkaszerződés fordítás. A magyar szlovák , szlovák magyar fordítás szükségessége egészen magántermészetű ügyekben is fennállhat, például a családfakutatás során, de családi kapcsolatok felderítésekor az egykori személyes okmányok, személyhez fűződő okiratok, régebbi hivatali dokumentációk fordítása is szükségessé válhat.

Segítségül néhány hasznos oldal:

» Hazai szlovák magyar szótár, ha csak néhány szlovák szó magyar megfelelőjére van szükség,
» Szlovákiai szlovák magyar szótár, magyarról szlovákra fordítás esetén,
» Általános információk Szlovákiáról,
» Beutazás és munkavállalás feltételei.

Helyszíni szlovák tolmácsolás:

Szükség esetén építkezések, beruházások, kivitelezés alatt álló projektek helyszíni szlovák tolmácsolási feladatainak lebonyolítását is sikerrel oldjuk meg, akár több műszakos munkarendben is.

Fordítási hírek, érdekességek:

játékos fordító

Játékos fordító kutyatulajdonosoknak

A fordítás mindaddig nem lehetetlen kihívás, míg emberi nyelvekről van szó, hiszen akár még kifejezetten egzotikus nyelvpárok fordítása is megoldható, bár adott esetben jelentős nehézséget jelenthet a fordítóiroda számára a megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező fordító felkutatása. Egész más a helyzet azonban, ha emberi és állati nyelvek közötti fordításról van szó. Persze tisztázni kell, hogy […]

félrefordítás

Drámai félrefordítás

Mikor fordításról van szó, nem mellékes körülmény, hogy az adott nyelv mennyire gyakori, vagyis hányan beszélik világszerte. Az angol fordítás például olyan mindennapos, hogy számtalan tolmácsot, fordítót találni hozzá, míg a magyar szlovén fordítás jóval keményebb dió, utóbbi nyelvet ugyanis alig beszélik két millióan, ami világviszonylatban már kiugróan alacsony szám. Vannak olyan nyelvek is, melyekhez […]

nyelv

Képtelen nyelvrokonság

A különböző tévhitek és áltudományos elméletek mindig is népszerűek voltak, nem kivétel a tendencia alól a magyarsággal és a magyar nyelvvel kapcsolatos eszmefuttatások sora sem, kezdve Jézus magyar származásától, a magyarul beszélő ókori egyiptomiakon keresztül, egészen a magyar-indián nyelvrokonságig. Utóbbi gondolatnak például az adott bőséges táptalajt, hogy valóban akadnak kísérteties hasonlóságok egyes indián nyelvek és […]

Tolmácsolási helyszín

Tolmácshiba okozta a félreértést

Nemrég a világ egyik befolyásos embere látogatott el hazánkba Oroszországból. A magas szintű protokolláris esemény megszervezése és lebonyolítása bizonyára számos szervezetnek okozott nem kevés fejtörést, de talán – természetesen fordítási szempontból – a vizitet záró sajtótájékoztató szinkrontolmácsolási munkája volt a legizgalmasabb, már csak azért is, mert valószínűleg az orosz tolmács hibája miatt végül a köztársasági […]

fordítás sms-ben

Fordítás azonnal sms-ben

Az eltérő nyelvet beszélő emberek közötti kommunikációt nagyban segítő fejlett fordítóprogramok már a spájzban vannak. A Google Translator, és a Microsoft által felturbózott Skype is azonnali, élő fordítást ígérnek, azonban még kissé döcögősen működnek, és még az iparági szakemberek szerint is legalább egy évtizedbe telik, mire a fordítás megfelelő lesz és ezek a szoftverek ténylegesen […]

nemlétező fordítási nyelvek

Nemlétező fordítási nyelvek

Vannak ritka nyelvek, vagy már kihalt nyelvek és vannak olyan nyelvek amik nem is léteztek soha, csak a fantázia szülöttei. Mégpedig a filmes képzeleté, vagyis csak azért jöttek létre, hogy egy film kitalált, fantasztikus szereplői valóban a saját nyelvükön szólalhassanak meg. Jó kérdés, hogy vajon érdemes-e vesződniük ilyesmivel a filmeseknek, forgatókönyvíróknak, hiszen használhatnának ritka, furcsa […]